Skip to content

Alta Vista IV Multi-cache

Hidden : 09/14/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Krátká multicache vás zavede do Ticheho udolí, jednoho z nejromantictejsích míst na uzemí Velké Prahy. Na konci vás krome pokladu ocekává krásny výhled na udolí samé, Suchdol, Unetice a dalsí uzemí na severozápade Prahy. Výchozím bodem pro hledání cache jsou souradnice N50° 08.650´ E14° 22.286´. Zde naleznete na plote plechovou ceduli se jménem ulice. Spoctete písmena v názvu ulice a ziskáte tak císlo A.

Pokracujte na bod 2 o souradnicích N50° 08.BC0´ E14° 21.A23´, kde:
B = A - 1
C = A - 2

Zde spocítejte vsechny svislé sloupky zábradlí a získáte dvojmístné sudé císlo DE.

A poté se muzete vysplhat jiz prímo ke slíbené vyhlídce a par metru od ni k cache na souradnicích N50° 08.AFG´ N14° 22.EHG´kde:
F = 2 × D
G = F × F
H = F + 1

Hledejte klasickou lock-n-lock krabicku umístenou nedaleko vyhlídky ve výsce 295 m. Okolí cache je za pekneho pocasí dosti frekventované, budte proto opatrní a cache dobre zamaskujte.


Pro ty, co neradi resi pri "lovu" matematické úlohy, je zde jiná moznost jak získat souradnice cache. Jednim z nejvýznamnejsích predstavitelu ceskeho romantismu 19.století je bezesporu malír Adolf Kosárek (18MN-18PQ). Kosárek vytvoril v rozmezí nekolika málo let dílo základního významu. Kolem roku 1850 vstoupil na prazskou Akademii, brzy se priradil k predním zákum krajinárské skoly Maxe Haushofera a v nedlouhém case, který mu byl osudem vymeren, dospel k osobité koncepci zobrazení ceské krajiny. Jedním z jeho nejznámejsích del je bezesporu obraz nazývaný "Osamelá krajina" ci "Selská svatba". Obraz znázornuje s nejvetsí pravdepodobností krajinu Tichého údolí v pohledu smerem od Unetic a tim také misto kde je ulozena cache. Pri pohledu na obraz si teprve uvedomujeme, jak odlisne vypadala ceska krajina pred 150 lety. Díky nekolikasetletému odlesnování byla prakticky bezlesá - pokrytá poli, pastvinami a stepí. Teprve intenzivní zalesnování probíhající behem 19.století dalo ceské krajine dnesní pomerne lesnatý charakter.

Cache tedy lze nalézt na souradnicích:
N50° 08.Q[(M × P) + Q]
E14° 22.N[(Q × M) + P + 2]


The cache is located close one from the most romantic and picturesque parts of City of Prague – Tiche udoli (Silent Valley). Not only treasure waits for you at the finish, but you will visit also site with beautiful vistas to Silent Valley, Suchdol, Unetice and another northwestern parts of Prague. The starting waypoint is at coordinates N50° 08.650´ E14° 22.286´. Here you will find (on fence) the red board with street name. Count the number of the letters in the street name and obtain number A.

Go to the next waypoint at coordinates N50° 08.BC0´ E14° 21.A23´, where:
B = A - 1
C = A - 2

Here count the number of all verticals balusters on the bridge and obtain two-digit even number DE...

...and climb close to the promised vista and the cache at coordinates N50° 08.AFG´ N14° 22.EHG´, where:
F = 2 × D
G = F × F
H = F + 1

Look for lock-n-lock microwave container placed close to the vista in altitude 295 m. Cache vicinity is frequently visited place, so be careful and hide cache container conscientiously.

For geocachers, who preferring „pure hunt“, not the solving of mathematic formulas in terrain, we offer a „mystery“ version for obtaining the cache coordinates. One from the best representatives of Czech Romanticism is painter Adolf Kosárek (18MN-18PQ), who died very young and whose work span only seven years. He convincingly gave life to the ideas of Romantic landscape painters and poets - above all, in his paintings he expressed the tragic clash of human destiny and Man's striving for happiness with unchangeable nature, which he knew from personal experience. Thanks to Kosárek's ability to harmoniously combine warm and cold tones, his paintings lack neither tension nor balance. Probably his the most known piece of work is painting called "Osamelá krajina / Lonely landscape“" or "Selská svatba / Rustic wedding". The painting depicted lanscape of Tiche udoli, where cache is placed, before 150 years. Thanks to the several hundreds years of intensive deforestization were Czech lands practically without forests at that time. The major positive changes (which can be seen at present) are result of hard work of 5 generations of foresters, who returned forests to the Czech landscape.

So, cache can be found at the coordinates:
N50° 08.Q[(M × P) + Q]
E14° 22.N[(Q × M) + P + 2]

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq xnzrarz n yvfgvz grfar h cngl Ebovavn cfrhqbnpnpvn.
[ENG] Haqre fgbar ng gur ebbgf bs snyfr npnpvn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)