Skip to Content

This cache has been archived.

Arkhan: Ik heb de situatie bekeken en herbekeken en moet spijtig genoeg concluderen dat ik geen voldoende veilige plek meer kan vinden. Micro's daar ben ik totaal op uitgekeken en wil ik zelf ook niet meer plaatsen, dus met spijt in het hart wordt deze gearchiveerd.
Ik wil alle bezoekers bedanken alsook de reviewer voor het geduld dat 'ie heeft gehad om me deze in orde te laten maken.

More
<

d'Ou Kapel

A cache by Arkhan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/21/2004
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache werd aangepast op 10 augustus 2010. Maak a.u.b. een nieuwe afdruk als je reeds voor deze datum een uitprint had gemaakt.

Snelle oppikker voor tussendoor. Maar om de snelheid enigszins te temperen, moet je eerst een beetje zoeken voor je te weten komt waar de cache ligt. :)

[NEDERLANDS - English text below]

De kapel van O.L.V. van Ter Eecken wordt al heel vroeg vernoemd in de stadsrekening van Hulst.
In 1578 werd de kapel verwoest door de watergeuzen om in 1632 weer te worden heropgebouwd door toedoen van de deken Cardon. Velen bezochten deze kapel om er te genezen van koortsen en ziekten, hetgeen er voor zorgde dat de kapel uitgroeide tot een bedevaartsoord.
In de Tachtigjarige oorlog, met name bij het beleg van 1645 door Frederik Hendrik van Nassau, werd de kapel gebruikt als hoofdkwartier van de Staatse troepen. Tegen 1690 was ze wegens het grote verval afgebroken.
Omstreeks 1933 vond men de fundamenten van "d'Ou-kapel", zoals die in de volksmond werd genoemd. Men besloot ze te herbouwen. Heden bezoeken elke dag zo'n 30 mensen de kapel Ter Eecken om er een kaars aan te steken of te bidden.
In 1990 werden kapel en tuin door vrijwilligers uit de omgeving gerestaureerd. Ze hebben prachtig werk geleverd.

Het is in de kleine tuin dat u enkele aanwijzingen moet zoeken om deze cache te vinden.
Begeef u naar de bovengenoemde coördinaten. Dit is langs de rijksweg N60 Hulst/Sint-Niklaas. Parkeren kan op N 51° 15.366 E 4° 03.927.

Dit is een functionerend gebedsoord. Respecteer het dan ook in die hoedanigheid. Er is geen enkel probleem om de tuin of zelfs de kapel zelf te bezoeken (deze laatste is 's zomers geopend van 9 tot 20u, in de winter van 9 tot 17u) - ze behoort tot het cultureel erfgoed van de gemeente Hulst - maar hou het a.u.b. sereen.

In de tuin - dus *niet* in of op de kapel ! - vindt u enkele beeldhouwwerken (vooral bas-reliëfs). Op deze beeldhouwwerken vindt u :

1) De naam van een land
2) De naam van een Belgische stad
3) De voornaam van een beeldhouwer en van een heilige.

Wat moet u daarmee doen ?

1) Elke letter van die naam krijgt de waarde van zijn plaats in het alfabet (dus a=1, z=26, enz.). Tel al die waarden op en trek er 35 van af. De uitkomst van deze berekening is XX.
2) Tel het aantal letters in die naam. Dit aantal is Y.
3) Het verschil tussen de twee namen die je zoekt, is één letter. De hoeveelste letter in het alfabet is dit ? Tel bij het cijfer dat je bekomt de helft van het aantal letters in de langste naam op. Dit maakt Z.

De cache ligt op N 51° 15.XX6 E 4° 03.YZ1. Dit is een cache zonder ruilmateriaal maar coins of kleine TB's passen er wel in. Breng a.u.b. zelf iets mee om het logboekje in te vullen.

Let tijdens het zoeken/loggen goed op eventuele voorbijgangers. Het kan hier zowel erg rustig als erg druk zijn. Misschien best niet op de plek zelf loggen. Sluit nadien het doosje terug goed af en verstop het weer hoog genoeg zodat het van onder af niet al te zichtbaar is. Veel plezier en succes ![ENGLISH - Nederlandse tekst hierboven]

The chapel of Our Lady of Ter Eecken is already mentioned in early accounts of the town of Hulst.
In 1578 the chapel is destroyed by the Sea Beggars, only to be rebuilt in 1632 on behalf of the dean Cardon. Many sought healing of fevers and diseases there, turning the chapel into a place of pilgrimage.
In the Eighty Years War, in particular during the siege of 1645 by Frederic Henry of Nassau, the chapel was used as the headquarters of the Spanish troops. By 1690 it had been demolished because of serious decay.
Around 1933 the foundations of "Ye Olde Chapel" (regional Dutch : d'Ou Kapel) were discovered. It was decided to rebuild it. Today the chapel of Ter Eecken is visited by about 30 of the devout every day who come here to light a candle or to pray.
In 1990 chapel and garden were restored by local volunteers. They've done an excellent job.

It's in the small garden you need to seek a few clues to find the cache.
Go to the above coordinates. This is alongside national trunkroad N60 Hulst/Sint-Niklaas. You may park at N 51° 15.366 E 4° 03.927.

This is a functioning place of prayers so please show some respect. There's no problem whatsoever to visit the garden or even the chapel itself (the latter is open in summer daily from 9am til 8pm, in winter daily from 9am til 5pm) - it belongs to the cultural heritage of the town of Hulst - but please keep it serene.

In the garden - so *not* in or on the chapel ! - you'll see a few sculptures (mostly bas-reliefs). On these sculptures you find :

1) The name of a country (Dutch spelling !)
2) The name of a Belgian city (Dutch spelling !)
3) The first names of a sculptor and a saint

What do you do with these ?

1) Each letter of that name gets the value of its place in the alphabet (so a=1, z=26, etc.). Add up all these values, then deduct 35. The outcome of that calculation is XX.
2) Count the number of letters in this name. That number is Y.
3) The difference between the two names you're looking for, is one letter only. Its place in the alphabet *plus* half of the number of letters in the longest name makes up Z.

The cache is located at N 51° 15.XX6 E 4° 03.YZ1. This is cache without trading materials so you don't need to bring any items. However, coins and small TBs do fit. May I ask you to bring your own pencil to fill in the log ? Thank you.

Whilst searching/logging, please watch out for eventual passers-by. This place can be very quiet but also very busy. Perhaps it's better to not log on the spot. Afterwards, please firmly close the lid of the canister and hide it high enough again so it's not too visible from below. Have fun and good luck !

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

215 Logged Visits

Found it 194     Write note 13     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.