Skip to Content

<

Morups Tånges fyr

A cache by McB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/9/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Morups Tånges fyr


Fyren på Morups Tånge hör till dessa oföränderliga hållpunkter i landskapsbilden, som man gärna fäster sig vid. Den finns där, den har funnits där så länge vi minns, den skall bara finnas där. Skulle den en dag vara borta skulle vi säkert sakna den, men ingen orkan, om än aldrig så svår, har kunnat genera den stolte 28 meter höga stenbjässen därute på Tången. Den fullgör sin uppgift i det tysta.

Den har haft och har en stor uppgift att fylla. Den långgrunda stranden med sina grund och sandrevlar hade så länge sjöfart förekommit i Kattegatt varit en ständig fara. Vid storm och dåligt väder krävdes här ofta tribut i fartyg och människoliv. Kravet på ökad säkerhet för de sjöfarande blev starkare för varje år som efter varje katastrof. (Briggen Tre Bröder förliste här 1836, varvid många besättningsmän omkom t.ex.) Och efterhand som farlederna på andra håll utrustades med fyrar, så kom turen till Morup. Äntligen skulle man kunna säga. Nidingen t.ex. erhöll sin fyrplats redan 1635. Visserligen fanns här i Morup andra sjömärken tidigare. Morups kyrka, som förr i världen hade ett rödmålat trätorn och av sjöfarande kallades "den röde kirke" var ett sådant. Den skulle också av sjöfarande ha erhållit frikostiga gåvor just för att tornet med sin röda färg skulle bibehållas. Ett annat sjömärke var glumstenen, ett gråstenblock på stranden vid Glommen, ungefär 3 meter högt och 5 meter brett samt synligt flera mil ut till havs.

Fyren blev färdig hösten 1842 men tändes inte förrän året därpå. Vid Morups fyr alstrades vid den här tiden ljuset genom stenkolsfyrar. De blev mycket dyrbara i drift och ersattes omkring 1850 av spegel- och reflektoranordningar jämte ljussystem där oljelampor användes. Den första olja som användes utgjordes av silltran, senare användes hampolja och rovolja.

På 1880-talet började man använda fotogen, ett stort steg framåt i utvecklingen. Så kom 1900-talet med nya uppfinningar. Den av Dalén 1904 uppfunna Lux-brännaren inmonterades också i den här fyren. Först 1930 ersattes den av elektriskt ljus.

Fyren var från början en tremansfyr. De tre männen delade mellan sig dygnets vakter. I början av 1900-talet minskades personalen till två man och efter elektrifieringen blev fyren en enmansfyr. Sedan 1962 har den varit automatiserad.

I och med automatiseringen blev det slut med visningar och uppstigningar i fyren. Det är synd, för det bjuds en fantastisk utsikt, om man orkat med de 111 trappstegen. Man kan vid klart väder urskilja Hallandsåsen i söder och mot norr kan man se vattentornet i Varberg. Man skulle verkligen önska att visningar kunde ordnas här igen, åtminstone sommartid.

I det här sammanhanget förtjänar kanske alla de fyrmästare som varit vid fyren att omtalas något. Den första fyrmästaren var en sjökapten Rosenström, en vittbefaren sjöman, född i Varberg. Därefter följde Zachau, av sydhalländsk släkt. Zachau efterträddes av förre artillerilöjtnanten och kustchefen Bunsen (eller Bundsen). Han gifte sig senare i Varberg och dog där på 1880-talet. Han var med i Varberg under smuggleriets sista men kanske värsta tid. Bunsen tillhörde en rätt bekant bohuslänsk familj, som innehade säteriet Holma i Brastads socken som fideikommiss.

Efter Bunsen kom sjökapten Carl Wilhelm Söderberg, född bohuslänning. Därefter tjänstgjorde en bygdens son här, nämligen Lars August Olofsson. Han var född i Morup 1836 men kom hitflyttande 1893 från Onsala, där han haft tjänst tidigare. J. A. Andrén är den fyrmästare som varit här längst. Han var här från 1901 till 1931, då han efterträddes av Johan Söder, som stannade till 1941. Näste efterträdare stannade också tio år, A. V. Appelgren till 1951. Den siste fyrmästaren var Folke Augustsson, som var här fram till automatiseringen 1962.

Det var på fyrmästarens uppmärksamhet och ansvarskänsla många människolliv hängde. När alarmklockan ringde gällde det t.ex. att hasta upp i fyren för att se till lanterninen. Då var det något fel med ljuset, som omedelbart måste avhjälpas. När den elektriska strömmen av någon anledning blev bruten måste gamla fotogenaggregat igång och det snabbt.

På vintern då stormen vräkte på för fullt och lanterningsglasen isades ned gång på gång, blev det ingen sömn för fyrvaktaren. Då kunde det hända att han fick rusa upp med en bunke glycerin varannan timme för att preparera glasen. Fyrtornets vaktare fick överhuvudtaget inte vika från sin post efter mörkrets inbrott. Vintertid kunde det bli mörkt redan vid tretiden, men ljusarmarna som borrade sig in i mörkret fick aldrig slockna.

Cachen är en 1L Lock&Lock-låda innehållande en loggbok, geocaching-lapp, penna, och lite bytessaker.

Observera att området är ett naturreservat, varför största försiktighet bör iakttas. Det är strängeligen förbjudet att uppgöra eld eller att på annat sätt störa det känsliga natur- och fågellivet på området.

The lighthouse on Morups Tånge


The lighthouse on Morups Tånge is one of those unchangeable landmarks that you can't help falling in love with. It's there, it has been there for as long as we can remember, it's just supposed to be there. Should it one day be missing, we sure would miss it, but no hurricane, no matter how hard it is, has been able to shake that proud 28 meters tall stone-giant.

It has always had an important job to do. The shallow beach with its shoals and reefs has always been a great danger to the ships trafficing the sea Kattegatt. In stormy weather, many ships and human lives have been lost here.

The lighthouse was built in 1842, but wasn't activated until the next year. It was originally a three-man lighthouse, but in the beginning of the 20:th century, the staff was reduced to two men. After the lighthouse was electrified in the 1930's, only one person maintained the lighthouse. Since 1962, it has been unmanned.

The cache is a 0.5L Curver box which from the beginning contains a logbook, geocacing instruction sheet, pencil, ladies watch, USB-PS/2-converter, BNC-RCA-converter, bandages and a EPROM.

Observe that the area is a nature reserve, and you should act cautious. It is forbidden to light a fire or in any other way disturb the sensitive nature- and birdlife in the area.

Additional Hints (Decrypt)

Orgjrra gjb ynetr fgbarf, oruvaq n fznyyre bar. Ng tebhaq yriry. Nccebnpu sebz gur jrfg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

662 Logged Visits

Found it 625     Didn't find it 13     Write note 18     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 65 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.