Skip to Content

<

Arnold the Freedom fighter

A cache by Peter Lars Jensen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/26/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dansk:
Til minde om frihedskæmperen Arnold Jørgensen, er denne cache placeret tæt på mindesmærket fra Anden Verdens Krig, ikke langt fra fjorden.

English:
In the memory of the Freedom fighter Arnold Jørgensen, this cache is placed near the Second World War memorial, just a short walk from the fjord.


Dansk (in english further down this page):

Frihedskæmper Arnold Jørgensen
Den 29. april 1945 var Danmark stadig besat af Tyskland. Denne dag, blot seks dage før tyskerne kapitulerede i Danmark, udførte den 28-årige barbermester, Arnold Svend-Aage Jørgensen et sabotage-angreb på banelinien omkring den gamle banetunnel fra 1919 ved Hørmølleskoven, Vindingland, men blev efterfølgende skudt og såret. Han blev ført til den tyske arrest, Staldgaarden i Kolding, hvor han angiveligt døde natten efter.

Familien måtte dog, trods adskillige eftersøgninger, i flere uger lide den tort, ikke at kunne finde liget. Først den 17. maj fandt man, efter et tip, i nogle jordhuller i et hjørne af Skrydstrup Flyveplads godt 15 km vest for Haderslev, Arnolds lig. Han lå her begravet sammen med tre andre, hvoraf to af disse vides at være andre danske sabotører, der var blevet henrettet af det tyske Gestapo.

Den 21. maj 1945 om eftermiddagen blev Arnold Jørgensen’s jordiske rester bisat i indviet jord på Vejles Nordre Kirkegård og bisættelsen blev overværet af flere mennesker end kapellet kunne rumme.

Kisten var dækket med Dannebrog og der blev efter salmer, pastorens tale og bøn også frembragt mindeord fra sabotagegruppen, soldaterforeningen og den afdødes far, kone og svigerfar.

Senere på sommeren den 12. august 1945 blev der, i overværelse af 7-800 mennesker, afsløret en mindesten, nær det sted hvor Arnold Jørgensen blev skudt og såret.

Stenen blev bland andet indviet med disse ord:

”...Den sten, hvori Arnold Jørgensens navn er indhugget, skal minde om kampen i den ellers så fredfyldte skovkløft. Arnold Jørgensen var en tapper og modig mand, der satte sit liv ind for Danmarks frihed. Ære være hans minde!”.

Læs evt. mere her.

Vigtigt!
Dette er vores første cache og vi har gjort os umage. Vi har forsøgt at sample de endelige koordinater med over 10 waypoints med to forskellige GPS-modtagere. Stedet er forholdsvist tæt dækket af skoven, så det kan være lidt svært at komme i 3D-mode, hvorfor vores samplinger udviste en forholdsvis stor spredning. Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer via vores mail! Det er vigtigt for os at understrege at denne cache er tænkt til at ære og minde den unge frihedskæmper, Arnold Jørgensen, der få dage før krigens slutning måtte betale den ultimative pris for sine gerninger i kampen mod fjenden. Han ikke blot vovede livet, han mistede det også. Derfor bedes man udvise hensyn og respekt omkring dette mindesmærke. Medbring gerne en lille buket blomster og placer den ved mindestenen.

Sådan finder du cachen:

Step 1: Find et sted hvor du kan se Vejle Fjord Broen
A: Tæl antallet af piller som Vejle Fjord Broen hviler på (også dem på land). Dette tal er A.

Step 2: Gå nu til 55n41.638 og 009e33.945
Her finder du Arnold Jørgensens mindesten, meget tæt på den jernbane han forsøgte at sprænge i luften d. 29. april 1945. B: Tæl antallet af de sten (i kæder), der omgiver selve mindestenen. Dette er tal B.

Step 3: Gå nu til 55n41.((638+1)-B) og 009e33.(945-(10+A))
Koordinaterne til den næste del-position finder du ved at indsætte tallene A og B i ovenstående.

Step 4: I hvor mange "retninger" peger det viste tegn på stenen på denne position?
C: Antallet af "retninger" er C.

Step 5: Gå nu til 55n41.((638-1)-B)+C og 009e33.((A-13)+945)+C
Cachen finder du ved at indsætte tallene A, B og C i ovenstående, hvilket giver de endelige koordinater til at finde cachen.

Cachen er en klar plasticbox med blåt låg pakket ind i en sort pose (se billede).

Initial indhold (se billede):

• Logbog med kuglepen.
• Informationsnote
• Skatten indeholder til bytning følgende: en Frønøglering, en ring, en lille bil og en karabinhage.

God jagt og husk...

Frihed og demokrati er ikke en selvfølge!

NB! Den oprindelige cache blev fjernet/stjålet to gange i løbet af 2005. En ny cache er blevet placeret på andet sted end tidligere, dog indgår det tidligere cachesite i ovenstående - håber at den får lov at ligge...


English:

Freedom fighter Arnold Jørgensen
On April 29th 1945 Denmark was still under German occupation. This day, just six days before the Germans surrendered in Denmark, the 28 year old barber, Arnold Svend-Aage Jørgensen carried out a sabotage strike on the railroad line near the old railroad tunnel from 1919 in the forest of Hørmøllen, Vindingland, but was subsequently shot and wounded. He was taken to the German lockup, Staldgaarden in Kolding, where he allegedly died the night after.

Unfortunately the family for weeks had to live with the pain and suffering of not being able to find the body, regardless of numerous searches. Not until May 17th Arnolds body was found with 3 other bodies in some dirt holes in a corner of the airfield at Skrydstrup Airport approx. 15 km west of Haderslev. At least 2 of these bodies where known to be Danish saboteurs executed by the German Gestapo.

On May 21st 1945 in the afternoon Anrnold Jørgensens mortal remains were buried in Nordre Kirkegård (Northern Churchyard) in Vejle. The funeral where attended by more people than the chapel could hold.

The coffin where covered in the Danish national flag, Dannebrog and after hymns, speech of the pastor and prayers others came forward with commemorative words. Among them The Group of Sabotage, The Soldier Association and the deceaseds father, wife and father in law.

Later in the summer on August 12th 1945 between 7-800 people were present when a memorial stone was unveiled close to the spot where Arnold Jørgensen was shot and wounded.

The stone was dedicated with these words among others:

”...This stone, in which Arnold Jørgensens name is carved, should remind us all of the struggle in this otherwise so peaceful forest gorge. Arnold Jørgensen was a brave and courageous man, who risked his life for the freedom of Denmark. All honour to his memory!”.

Important!
This is our first cache and we have tried to be thorough. We have tried to sample the final coordinates with more than 10 waypoint samples with two different GPS-receivers. The site is somewhat covered by the forest which means that it can be a little hard to obtain 3D-mode. Our samplings showed a rather large diffusion because of this. We would be very pleased to receive any suggestions for improvements by mail! It is very important for us to stress that this cache has been made in the honour and memory of the young freedom fighter, Arnold Jørgensen, who just days before the end of the war had to pay the ultimate price for his deeds against the enemy. He didn’t just dare his life, he lost it. This is why we ask you to consider and respect this memorial. You could for instance bring a little bouquet of flowers and place it one the memorial.

How you find the cache:

Step 1: Find a spot where you can see the “Vejle Fjord Bridge”
A: Count the numbers of the pillars of the bridge (those on land included). This number will be A.

Step 2: Go to 55n41.638 and 009e33.945
Here you will find the memorial stone of Arnold Jørgensen, very close to the railroad he was trying to blow up April 29th. 1945. B: Count the number of stones (held together with chains), surrounding the memorial stone. This number is B.

Step 3: Go to 55n41.((638+1)-B) and 009e33.(945-(10+A))
The coordinates for the next sub-site can be found by replacing A and B with the numbers found above.

Step 4: Count the number of "pointing directions" of the sign on stone showed at this position
C is the number of "directions".

Step 5: Go to 55n41.((638-1)-B)+C and 009e33.((A-13)+945)+C
You will find the cache by replacing the numbers found substituting A, B and C, giving you the final coordinates.

The cache is in a clear plastic box with a blue lit (see the picture).

Initial contents (see the picture):

• Logbook with pencil.
• Information note
• The cache contains the following items: a keychain frog, a ring, a little car and a carbine.

Best wishes for a good hunt and do remember…

Freedom and democracy should not be taken for granted!

NB! The original cache was removed/stolen twice during 2005. A new one has been placed at another spot, but the original site is still part of this cache hunting - hope it will stay there...

Additional Hints (Decrypt)

[Dansk] Zryyrz ebrqqrear cnn rg genr
[English] Orgjrra gur ebbgf bs n gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • The cacheThe cache and it's initial content

145 Logged Visits

Found it 122     Didn't find it 12     Write note 1     Post Reviewer Note 3     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 13 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.