Skip to content

Krepost Sveaborg IV Multi-cache

This cache has been archived.

FGR4: Cache archived.

More
Hidden : 12/22/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kätkö esittelee Krepost Sveaborgin linnoituksen uloimman maalinnoitusvyöhykkeen tukikohtaa IV Helsingin Kivikossa. Alueella ulkoilutiet, kulkua myös kallioilla ja metsissä.
This Cache introduce Krepost Sveaborg fortification base number IV in Kivikko, Helsinki. There is a walking paths but also walking in hills and forest. This cache can be found also

Kätkö kuuluu Krepost Sveaborg kätkösarjaan, joka esittelee linnoituksen eri asemia Helsingissä.

Ensimmäisen maailmansodan alkaessa yleisin linnoittamistapa perustui vielä linnakkeisiin. Miehistön majoitustilat, tykkipatterit, puolustusasemat konekivääreineen ja taisteluhautoineen rakennettiin yhteen tiiviiksi kokonaisuudeksi.

Kun Helsingin ympärille ryhdyttiin rakentamaan kestolinnoitteita v.1915, oltiin jo modernimpien näkemysten kannalla. Helsingin maalinnoitus rakennettiin ns.hajautetun järjestelmän mukaan. Linnoituselimet on sijoitettu erilleen toisistaan: konekivääriasemat etulinjaan, tykkipatterit ja miehistön majoitustilat kauemmaksi taustalle. Alueella risteileekin useita juoksuhautoja ja kallioon on louhittu suojahuoneita.


Pysähdys 1, taisteluhauta ja tunneli. Etsi 30cm pitkä kätkökanisteri, jossa sisällä aluetta esittelevä paperi, ota yksi mukaan. Esitteessä mainittu muutama bonus paikka, tsekkaa myös ne, mikäli mielenkiintosi riittää.
Paperiin merkattu 2.pysähdyksen koordinaatit

*Pysähdys 2
Tätä kannattaa lähestyä varovaisemmin. Kallion halki rakennettu syvä juoksuhauta. Etsi 35mm filmipurkki alhaalta juoksuhaudasta. Helpoiten pääset alas juoksuhaudan itäpäästä. Finaalin koordinaatit filmipurkin sisällä.

*Pysähdys 3
Etulinjan puolustusasemat ampumakorkokkeilla. Näkymä alueelta Malmin lentoasemalle ja suojahuoneiden jäänteitä (esitteessä merkinnät EX, EY).

Muuta huomioitavaa: Kokonaiskävelymatka 1.->3.pysähdykselle n.1,7km ja P1 parkkipaikalta koko kierroksen pituus n.2,6km
Kontulan metroasemalta 1. pysähdykselle kävelee vajaassa kahdessakymmenessä minutissa.
Kätköpurkit löytääkseen ei tarvitse kiipeilytaitoja. Varusteiksi riittää normaalit ulkoiluvaatteet. Eväät voi tietenkin ottaa mukaan.

This Cache is part of Krepost Sveaborg cache serie what introduce fortfication around Helsinki.

At the beginning of the first world war common fortification systems based still on forts. Accommodations, batteries, trenches with machine gun positions were all in the same large structure.

When the permanent fortification work started in Helsinki year 1915 the master plan was more modern. The land front fortification system was decentralized:different constructions placed apart, machine gun positions and small shelters into frontline and batteries and bigger shelters and stores on the background. There is trench and tunnel stores blown in the solid rock.


Stop #1 Trench and tunnel store. Find 30cm long cache canister. Inside is data sheet of area, text also in english, take one with you. Data sheet is marked few bonus stop, check them out, if this kind of thing interest you.
2nd stop Coordinate are marked in the data sheet.

*Stop #2. Find a film canister which have mark of coordinate to last cache #3.

*Stop #3 Firstline defending position, trenches with firing platform. View to Malmi airport and remain of shelters (data sheet marks EX,EY).

Kiitos paljon, Thanks to writers that I can use their material: Lagerstedt, J. & Saari, M. 2000. Krepost Sveaborg -Helsingin maa- ja merilinnoitus ensimmäisen maailmansodan aikana. More Information Krepost Sveaborg Suomeksi, In English, auf Deutch http://www.novision.fi/viapori/

Additional Hints (Decrypt)

[FIN:] #1 Gnvfgryhunhqnffn xbviha whheryyn.
#2 Ynagvfgn ghaaryvn infgncnngn. ...Xvira gnxnan ...abva fnqnaivvqraxlzzrara fragva xbexrhqryyn.
#3 Gnvfgryhunhqnffn nzzhfxbzreba lynynvqnffn.
[ENG:] #1 Va gur gerapu, arkg gb gur ebbgf bs n ovepu.
#2 Sebag bs jrfgrea ghaary fgber... oruvaq gur ebpx... nobhg baruhaqreqsvsgl pragvzrgre uvtu.
#3 Va gur gerapu.. gbc pbeare bs nzzhavgvba erprff.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)