Skip to content

Tour de Nordby Bravo # 9 Multi-cache

Hidden : 03/15/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache vil tage dig med på en lille rundtur i Nordby på Fanø.
Dieser Cache nimmt dich mit auf eine kleine Rundreise in Nordby auf Fanø
This Cache carries forward you on a small round-trip by Nordby on Fanø.

dan:
I Nordby oplever man en charmerende blanding af gammelt og nyt. Mange små gader og veje har ikke ændret sig nævneværdig i århundreder.
Selve cachen er gemt på følgende koordinater:
N 55´ AB.CDE E 008´ FG.HIJ
For at finde de manglende tal skal du på en rundtur i byen.
Hvis du følger den alfabetiske rækkefølge er ruten på 5,2 km. luftlinie.
Jeg anbefaler at du går, det tager ca. 2 timer.
God fornøjelse.

A
N 55´ 26.766 E008´ 24.155
Ved indgangen på dette regeringshovedsæde finder du 2 årstal. Læg dem sammen og træk 3827 fra

B
N 55´ 26.974 E008´ 24.331
Kigger du mod nord ser du et typisk gammelt Fanøhus.
Brug ”Lodshusets"-(Larsen) husnummer som punkt ”B”.
Kigger du mod vest, kan du får øje på den gamle Navigationsskole.

C
N55´ 26.841 E008´ 24.372
Her finder du et museum for Fanøs skibsfart og her kan man også studere de flotte Fanø-dragter.
Brug det sidste ciffer fra Skibsrederforeningens årstal som er skrevet over indgangen.

D
N 55´ 26.778 E008´ 24.367
Stormflodssøjlen angiver vandstande fra stormfloder der gennem tiden har ramt Fanø.
Find det ældste årstal og træk 1903 fra.

E
N55´ 26.642 E008´ 24.489
Dette er Nordbys lystbådehavn. På kunstværket ”Øen rundt” af Gunnar S. Petersen skal der trækkes 1988 fra årstallet som står skrevet på pladen.

F
N55´ 27.006 E008´ 24.478
Ved dette meget trafikerede sted står et tårn, på toppen befinder sig: ?
Måge =2 Sæl =3 Skib =4

G
N55´ 26.756 E008´ 24.292
Her er der rejst et kunstværk af Niels Peter Bruun Nielsen som hedder „Samtale“ skænket af Fanø spare- og laanekasse. Brug sidste ciffer fra opførelsens årstal.

H
N55´ 26.876 E008´ 24.403
Dette er et rigtig godt spisested, tilmed et af Danmarks ældste.
Træk 1664 fra årstallet ved hovedindgangen.

I
N55´ 26.444 E008´ 23.832
Nordby Kirke er et besøg værd – et meget specielt bygningsværk. Forsøg at komme indenfor. På den flotte kirkegård finder du Skibsfører Jens Rasmussens gravsted.
I hvilken måned blev han født?

J
N55´ 27.073 E008´ 23.648
Kikkebjerg er Nordbys højeste punkt (17 meter o. h.).
Fra dette sted har du bl. a. en ideelt udsigt over hele Nordby.
Tidligere var det stedet hvor kvinderne holdt udkig efter deres mænd, når disse endelig ventedes hjem fra langfart.
På toppen af bjerget befinder der sig en fredningssten. For at komme frem til det sidste punkt skal du bruge det sidste ciffer af årstallet som er indhugget på stenen.

Selve cachen, som er gemt under et låg, ligger på en privatgrund, så…vis hensyn. Ejeren har givet tilladelse dertil, men lad være med at logge cachen efter mørkets frembrud f.x. med lommelygte e.l. da grundejeren ellers vil blive unødig forurolig. Der er bygget mange nye huse i nærheden, vær venlig at gå til cachen fra nord.

eng:
In Nordby you will meet a charming mixture of old and new.
The many small roads and way changed in the last centuries not substantially.
The Cache is hidden with the following coordinates:
N55´ AB.CDE E008´ FG.HIJ
One finds the missing numbers during this city migration.
If you follow the alfabetische sequence are it 5.2 km. air line.
I suggest going to foot take approximately 2 hours.
Much pleasure.

A
N55´ 26.766 E008´ 24.155
Before the entrance of this government building you find 2 yearsdate.
Fold up the two numbers (add) and pull 3827 of it off (subtract).

B
N55´ 26.974 E008´ 24.331
If you from here toward the north look you see a typically old Fanø house.
This calls “Lodshuset”pilot house (Larsen), here you needs the house number.
(By the way,if you looking from here to the west, you will see you the old navigation school.)

C
N55´ 26.841 E008´ 24.372
Here you find a museum for Fanøs shipping and here can one also study the pretty Fanø clothes.
Use the last cipher over the entrance of the museum.

D
N55´ 26.778 E008´ 24.367
The Floodmark-Post shows the water levels reaching during various floods
Find the oldest year and pull of 1903 (subtract).

E
N55´ 26.642 E008´ 24.489
Here lies Nordbys yachting port.
On a metal plate at a work of art "Øen rundt" you find an inscription and a year from which you must take off 1988 (subtract).

F
N55´ 27.006 E008´ 24.478
In this very busy place is a tower. On the roof is:
Sea gull = 2 seal = 3 ship = 4

G
N55´ 26.756 E008´ 24.292
Here is a work of art of Peter Bruun Nielsen, it is called "Samtale" and was donated by a bank. You need here the last number of the establishment year.

H
N55´ 26.876 E008´ 24.403
At this place you find a fine restaurant, in addition, one to the oldest in Denmark.
Pull (subtract) 1664 of the year over the main entrance.

I
N55´ 26.444 E008´ 23.832
You should visit the Nordby church, a very special building, try to come inside.
On this splendourful cemetery you must find Skibsfører Jens Rasmussen grave.
In which month was he born?

J
N55´ 27.073 E008´ 23.648
"Kikkebjerg" is Nordbys highest point (17 meters).
From here you get an idealistic overview of Nordby.
Kikkebjerg also served as observation post for women, when their seafaring husbands finally were expected to return from voyages (kikke = observe)
On the mountain point is a nature protection stone. You find a number of year at this stone.
You need the last cipher of that.

The Cache is hidden under a lid on a private reason, therfor... take consideration.
The owner gave permission for it, but do not log the cache after dark with flashlight ect. because the landowner otherwise will be unnecessarily disturbed and worried.
There are many new houses built nearby, please go to the cache from north.

deutsch:
Dieser Cache nimmt dich mit auf eine kleine Rundreise durch Nordby auf Fanø.
In Nordby erlebt man eine bezaubernte Mischung von altem und neuen.
Die viele kleine Strassen und Wege haben sich in den letzen Jahrhunderten nicht wesentlich verändert.
Der Cache selbst ist bei folgenden Koordinaten versteckt:

Die fehlenden Ziffern findet man bei dieser Stadtwanderung.
Wenn du die die alfabetische Reihenfolge folgst sind es 5,2 km. Luftlinie.
Ich schlage vor, zu Fuss zu gehen, das dauert ungefähr 2 Stunden. Viel Vergnügen.

A
N 55´ 26.766 E008´ 24.155
Vor dem Eingang dieses Regierungsgebäudes findest du 2 Jahreszahlen.
Leg die beiden Zahlen zusammen (addiere) und ziehe 3827 davon ab (subtrahiere).

B
N 55´ 26.974 E008´ 24.331
Wenn du von hier in Richtung norden schaust siehst du ein typisch altes Fanø-haus.
Dieses heist "Lodshuset" Lotsenhaus (Larsen), hier brauchst du die Hausnummer.
Wenn du von hier nach westen schaust siehst du die alte Navigationsschule..

C
N55´ 26.841 E008´ 24.372
Hier findest du ein Museum für Fanøs Schiffahrt und hier kann man auch die hübschen Fanø-trachten studieren. Brauch die letzte Ziffer die über dem Eingang des Museums.

D
N55´26.778 E008´24.367
Diese Sturmflut-säule zeigt Wasserstände von verschiedenen Sturmfluten die Fanø bisher betrafen. Finde die älteste Jahreszahl und ziehe davon 1903 ab (subtrahieren).

E
N55´ 26.642 E008´ 24.489
Hier liegt Nordbys Jachthafen. Auf einer Metallplatte die sich an einem Kunstverk „Øen rundt“ befindet steht eine Inschrift und eine Jahreszahl von der du 1988 abziehen (subtrahieren) musst.

F
N55´ 27.006 E008´ 24.478
An dieser sehr verkehrsreichen Stelle befindet sich ein Turm. Auf dem Dach befindet sich: Möwe =2 Robbe =3 Schiff =4

G
N55´ 26.756 E008´ 24.292
Hier befindet sich ein Kunstwerk von Peter Bruun Nielsen, es heisst „Samtale“ und wurde von Bank gestiftet. Du benötigst hier die letzte Ziffer von dem Errichtungsjahr.

H
N55´ 26.876 E008´ 24.403
An diesem Platz findest du ein ausgezeignetes Restaurant, obendrein eines der ältesten in Dänemark. Ziehe 1664 von der Jahreszahl die sich über dem Haupteingang befindet (subtrahiere) ab.

I
N55´ 26.444 E008´ 23.832
Die Kirche Nordbys sollte man besuchen, ein sehr besonderes Bauwerk, versuche hineinzukommen.
Auf diesem prachtvollen Friedhof sollst du Skibsfører Jens Rasmussen Grab finden.
In welchem Monat ist er geboren?

J
N55´ 27.073 E008´ 23.648
„Kikkebjerg“ ist Nordbys höchste Punkt (17 meter). Von hier aus bekommst du einen ideellen Überblick von ganz Nordby. Früher hatten die Frauen von Fanø einen sehr günstigen Ausblik nach deren Männern wenn man sie nach langen Seereisen erwartet.
Auf der Bergspitze befindet sich ein Naturschutzstein. Die letzte Zahl findest du an diesem Stein. Du brauchst die letzte Ziffer von der eingemeisselten Jahreszahl.

Der cache selbst liegt unter einem Teller auf einem privatem Grund, also...nimm Rücksicht. Der Eigentümer hat die Erlaubnis dazu gegeben. Gehe aber bitte nicht zum cache nach Sonnenuntergang, z.B. mit einer Taschenlampe, weil der Grundbesitzer dann beunruhigt wird.
In der Umgebung des caches werden viele neue Häuser gebaut. Gehe bitte zum cache von der nördlichen Seite.

Additional Hints (Decrypt)

qna: Pnpura re trzg haqre rg sleergeæ rat: Gur pnpur vf uvqqra haqer n cvar qrhgfpu: Qre Pnpur yvrtg hagre rvare Xvrsre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)