Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

je mi lito, zadna reakce autora

Sopdet Reviewer, reviewer pro CR, predevším Jihoceský, Plzenský a Karlovarský kraj

More
<

Falco NORD

A cache by RaRoch Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/03/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato multicache Vás provede pomocí nekolika zastávek cástí nádherného mesta Ceských Budejovic. Budete potrebovat papir, tuzku a radu vypoctu.
This multicache will lead You using several stops trough the wonderfull city of Ceske Budejovice in Southern Bohemia. You will need paper, pencil and do plenty of calculation.

POZOR CACHE JE OPET NA PUVODNICH SOURADNICICH - VYPOCTY ZUSTALY STEJNE

Ceské Budejovice byly založeny na soutoku rek Malše a Vltavy králem Premyslem Otakarem II. Po starší osade Budivojovice prevzalo mesto název Budejovice. Soucasne s mestem byl založen dominikánský klášter s kostelem Obetování Panny Marie. V první polovine 15.století došlo k výraznému poceštení mesta a v názvu se zacalo používat prívlastku Ceské. Dominantou mesta a jeho symbolem je Cerná vež vysoká 71,9 m. Od svislé osy je vež odklonena o 36 cm. Byla postavena jako samostatná stavba v tesném sousedství chrámu svatého Mikuláše v 16. století. Spodní cást veže (5 pater) je vystavena v gotickém slohu, vrchní cást s ochozem a kopulí je renesancní. Na veži je šest zvonu. Nejvetší a nejtežší se jmenuje Bummerin a pochází z roku 1723. Dalšími zvony jsou Marta, Octava, Maria, Stríbrný a Budvar. Cerná vež je prístupná verejnosti a nabízí krásný výhled na mesto, zvlášte na pro Ceské Budejovice charakteristické námestí Premysla Otakara II. o rozloze vetší než jeden hektar (patrí k nejvetším ve strední Evrope) s kašnou z 18. století se sousoším J. Dietricha, znázornujícího Samsona zápasícího se lvem. Nedaleko kašny je v dlažbe tzv. „Bludný kámen“ a to v místech, kde údajne stával popravcí špalek. Ve stredoveku se na námestí konala z odstrašujících duvodu rada verejných poprav a kámen je spjat práve s jednou z nich. Roku 1478 bylo najednou stato 10 mladíku, z nichž jeden pri zatýkání zabil mestského rychtáre. Protože žádný nechtel prozradit viníka, byli popraveni všichni. Podle povesti, kdo bludný kámen po 21. hodine nevedomky prekrocí, ztratí orientaci a bude bloudit ulicemi mesta.

Na publikovaných uvodnich souradnicích najdete sochu. Ve jméne na jejím podstavci najdete písmena odpovídající rímským císlicím.
W = rímska císlice se stredni hodnotou
X = soucet trí stejných rímských císlic
Y = soucet rímských císlic nizsich hodnot
Z = pocet všech písmen nápisu na podstavci sochy
Z postavení celem k nápisu na podstavci udelejte X úkroku vlevo a Y kroku vpred. Zastavte se pred nápisem na zdi.
A = odectete celé letopocty
B = uvedená hodnota délkové míry
C = napsaná cást císla pozdejšího letopoctu
D = Z*Y+W*X = vzdálenost (pocet metru) k dalšímu bodu (2.)
E = X*C+A = azimut k dalšímu bodu (2.).

V bode 2. naleznete pametní desku.
F = pocet písmen v celém jméne
G = pocet oken na reliéfu
H = B+F+X = vzdálenost (pocet metru) k dalšímu bodu (3.)
I = E+G = azimut k dalšímu bodu (3.).

V bode 3. naleznete za nízkým ozdobným oplocením sousosí.
J = pocet podstavcu soch
K = pocet písmen v zenském krestním jméne
L = poradí rádku, na kterém je ženské krestní jméno
M = H+K+L = vzdálenost (pocet metru) k dalšímu bodu (4.)
N = E+J*K*X-W+1 = azimut k dalšímu bodu (4.).

Ve bode 4. hledejte plakety s uvedením úrovne vody.
O = pocet všech císlic a písmen
P = pozdejší den
Q = mesíc
R = rok
S = císlo v indexu
T = P+Q+R (a vynechat nulu).
U = T+S*P = vzdálenost (pocet metru) k dalšímu bodu (5.)
V = N-O = azimut k dalšímu bodu (5.).

Pri príchodu k bodu 5. se podivejte naznacenym smerem az uvidíte objekty uvedene v hintu. Keška je magnetická, najdete ji nekde na konstrukci nesoucí tyto objekty.

Ceské Budejovice were founded by the king Premysl Otakar II at the confluence of rivers Malše and Vltava. Dominant point of the city is The Black Tower built in the 16th century nearby the church of St. Nikolas. The tower is approx. 240 feet high, and is offering a nice view to the city and the large square (more than ). The tower supports six bells: Bummerin (1723), Marta, Octava, Maria, Silver and Budvar. In the center of the square there is a fountain with a sculpture of Samson fighting the lion. Not far from the fountain one can pass so called Vagabond Stone laid in the paving. At that place the execution block once stood. It’s said that ten young men were executed there after killing city guardsman at 1478. As they didn’t denounce the offender all of them had to pay the death toll. When one steps over the stone after 9 p.m., he (she) will lose his (her) bearings and would wander in streets of the city. (That is not a very big problem after drinking a dozen of beers /or even less for those who are not experienced/ in one of pubs open in the home town of two famous brands of beer Budweiser Budvar, and Samson).

At published initial coordinates one can find a statue. Look for Name written at its mounting. Some letters are equivalent to the Roman numerals.
W = Roman numeral of middle value
X = sum of tree equivalent Roman numerals
Y = sum of Roman numerals of low and middle value
Z = number of all letters written at the mounting of the statue.
Standing face to the writing at the statue mounting make X
sidesteps to the left and Y steps forward.
You will stand in front of inscription at a wall.
A = deduct whole accounts
B = written value of linear measure
C = written part of later account
D=Z*Y+W*X = distance (in meters) to the point Two
E=X*C+A = azimuth to the point Two.
At point Two You will find memorial plaque.
F = number of letters in whole name
G = number of windows at relief
H = B+F+X = distance (in meters) to the point Three
I = E+G = azimuth to the point Three.
At point Three You will find a sculpture behind low decorative fence.
J = number of mountings of statues
K = number of letters in female given name
L = number of line where the female name is written
M = H+K+L = distance (in meters) to the point Four
N = E+J*K*X-W+1 = azimuth to the point Four.
At point Four look for plaquettes memorizing flood water level.
O = number of all digits and letters
P = later day
Q = month
R = year
S = number in index
T = P+Q+R (omit zero)
U = T+S*P = distance (in meters) to the point Five
V = N-O = azimuth to the point Five.
Coming to the point Five You will see (facing the indicated direction) objects described in the hint. Continue walking to them and you can find the magnetic cache at the construction that hold them.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] ice n ibbqg eveb mzre a lpugeh omrf cbqnha bf avx h
[EN] ngg ure v tugse bzgu err fvm rn oyrcvc rfseb zvasr evbeb sgu rhpb afbyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • Budejice8.jpgSamsonova kasna na zimnim budejickém "velkem" namesti. Fountain of Samson at Budejovice "large" square in winter.

388 Logged Visits

Found it 331     Didn't find it 16     Write note 20     Archive 1     Temporarily Disable Listing 6     Enable Listing 5     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 25 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.