Skip to Content

This cache has been archived.

Kruimeldief: As there's been no cache to find for months, I'm archiving it to keep it from continually showing up in search lists, and to prevent it from blocking other cache placements. If you wish to repair/replace the cache sometime in the future, just contact us, and assuming it meets the guidelines, we'll be happy to unarchive it.

More
<

' t Laantje 2

A cache by Keistad Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

' Laantje 2 maakt deel uit van de serie 't Laantje. 't Laantje dankt zijn naam aan het nabijgelegen fietspad. Het fietspad verbindt Hoogland met de wijk Zielhorst in Amersfoort. Gelegen aan het fietspad bevindt zich het Schothorster Bos. Het is een drukbezochte omgeving vooral in het weekend. Voorzichtigheid bij het loggen is aan te raden gezien de huizen en de wandelaars.

Vanaf de middeleeuwen werd dit landschap door de mens tot in alle uithoeken ontgonnen. Het bos op de dekzandhoogten en -welvingen maakte plaats voor akkers, weilanden, boerderijen en zandwegen. De afwatering in de goren werd geregeld: op het laagste punt groef men een wetering en het moerasland werd ontgonnen tot grasland (vooral hooiland). De boomsoorten die in het oorspronkelijke bos voorkwamen keerden terug in het cultuurlandschap, maar hun groeivorm en groeiplaats werden vanaf nu door de mens bepaald. Eiken plantte men op de dekzandwelvingen langs wegen, op wallen of als bosjes bij de boerderijen. Elzen, essen en wilgen kregen een plaats in de houtsingels in de dekzandlaagten. Het hout werd gebruikt als timmer-, omheinings- en brandhout. De dekzandhoogten bleven vrij van bomen. Hier lagen uitsluitend akkers, aanvankelijk vooral roggeakkers, tegenwoordig meestal maisakkers. In het huidige Stadspark Schothorst is dit gebied vooral recreatiegebied (speelveld), maar er is ook een "sierakker" aangelegd met graan. Plaats- en veldnamen kunnen aanwijzingen geven over de aard van het landschap tijdens de ontginning. Zij zeggen vaak iets over de hoogteligging of het grondgebruik. De naam Breede Goren, het moerasje aan de zuidkant van de Schothorsterlaan, is ontleend aan de naam van een daar gelegen weiland. Het woord "horst" heeft betrekking op een hoogte in een natte omgeving. Hieruit vallen namen als Schothorst, Weerhorst, Coelhorst en het vroegere Zielhorst gedeeltelijk te verklaren. De hoge en dus droge ligging maakt de horst al in de middeleeuwen bij uitstek geschikt voor gebruik als bouwland. Het woord "schot" valt moeilijker te verklaren. In een grijs verleden duidde het woord op een klein, door een houten omheining afgeschoten terrein, waar vee werd opgesloten. Nog later werd het schot een schuur of hok en spreekt men van een varkens- of schaapsschot en zelfs van een tabaksschot. Op oude kaarten werden ook schaapskooien, die ver van een boerenerf, maar dicht bij een heideterrein waren gelegen, met schot aangeduid. Een schot, in welke betekenis dan ook, op een hoger terrein gelegen temidden van dras land, werd "schothorst" genoemd. En ook de boerderij, die later op zo'n plek werd gebouwd, kreeg vaak deze naam. Van het terrein, waar thans de villa "Schothorst" tussen ligt, is bekend, dat er al rond 1600 een boerenbehuizing heeft gestaan. Ook de toenmalige bewoners (erfpachters) zijn bekend: Jan Reijersz. en Jannitgen Cornelisdr. De boerenbehuizing is daarna vaak van bewoner(s) veranderd. Er zijn veranderingen aangebracht en bijgebouwen toegevoegd. Ook het erf veranderde mee. In 1846 was het inmiddels opgeklommen via "buitenverblijf" tot "heerlijkheid". Tot 1938 is het landgoed in handen gebleven van particulieren (Familie Verloren van Themaat). In dat jaar werd het gekocht door het Centraal Bureau van het Nederlandsche Landbouwcomité van Coöperatieve Aankoopverenigingen uit Rotterdam om er een instituut voor moderne veevoeding te stichten. In 1974 kocht de Gemeente Amersfoort de gronden en opstallen van de boerderij aan vanwege hun situering in het bestemmingsplan Schothorst: 20 ha werd met huizen bebouwd, 20 ha werd sport- en recreatieterrein en 20 ha bleef zoals het was: het huidige "Landgoed Schothorst".

Additional Hints (Decrypt)

Ghffra urg tenf ra orgba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.