Skip to content

This cache has been archived.

Masterchef: [b]The End - Amairera - Fin - Ende - Deireadh - Fund
Lopussa - Enda - Son - Fen - Akkir - Fine - Kraju - Slut

Finem[/b][font=Verdana]

More
<

.: Masterchef's :. Swifterbant's First Nano

A cache by .: Masterchef :. Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/22/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Swifterbant's First Nano


Swifterbant een stukje geschiedenis.

‘Waarlijk, ons leven is te kort om wanneer wij iets tot stand willen brengen, het volmaakte te bereiken en geen fout te begaan.

Veel beter is het daarom van tijd tot tijd maar eens door te tasten of door te hakken, op gevaar af zo en dan eens een fout te begaan.’                     

Dr. Ir. C. Lely

Al in de 17e eeuw werden in ons land binnenmeren drooggemalen met behulp van windmolens, waardoor niet alleen vruchtbare grond werd verkregen maar ook het gevaar van oeverafslag en overstroming werd voorkomen. Zware stormvloeden bleven echter de lage landen rond de Zuiderzee teisteren, vooral omdat in de Middeleeuwen een open verbinding met de Noordzee was ontstaan. Van grote delen van het omliggende land heeft de zee zich in de loop van de tijd meester gemaakt, terwijl eveneens grote gebieden van tijd tot tijd onder water liepen.

Het was Hendric Stevin (zoon van de beroemde Simon Stevin), die al in 1667 een plan opstelde ‘hoe het gewelt en vergif der Noortsee uytten Verenigt Nederland te verdrijven sij’. Maar het was toen technisch helemaal niet mogelijk om een dergelijk groot project uit te voeren, maar na de droogmaking van de 18.000 ha grote Haarlemmermeer met behulp van een stoomgemaal werd Stevin’s plan toch weer actueel.

De in 1886 door particulieren opgerichte Zuiderzeevereniging bestudeerde de afsluiting van de Zuiderzee, om tot een betere waterbeheersing te komen voor de randgebieden. Over landaanwinning ten behoeve van de landbouw werd in die tijd, toen de landbouw een minder goede tijd doormaakte, nog niet gerept. Het was ir. C. Lely, die het onderzoek naar de technische uitvoerbaarheid en de economische wenselijkheid van de afsluiting en eventuele inpoldering van de Zuiderzee leidde.

Ettelijke plannen met betrekking tot de afsluiting en inpoldering werden door deskundigen ontworpen; wetsontwerpen werden zonder succes ingediend, tot ir. Lely er in 1918 in slaagde zijn wetsontwerp aangenomen te krijgen. Ongetwijfeld zullen de watersnood van 1916 en het voedseltekort in de Eerste Wereldoorlog het parlement van de noodzaak van de plannen om de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk droog te maken overtuigd hebben. En zo werd dan van 1927 tot 1932 gewerkt aan de Afsluitdijk; viel in 1930 de Wieringermeerpolder droog en leverde in 1942 de Noordoostpolder nog eens 48.000 ha uitstekende landbouwgrond op.

Op 13 september 1956 werd het laatste gat in de 90 kilometer lange ringdijk gedicht. Koningin Juliana stelde gemaal Wortman in werking, dat, met de beide andere gemalen, anderhalf miljard m3 water moest ‘uitslaan’ om een gebied van ruim 54.000 ha droog te maken.

Op 29 juni 1957 werd Oostelijk Flevoland officieel droog verklaard. Er lag een onafzienbare moddervlakte, die vanaf dat moment geschikt moest worden gemaakt voor wonen, werken en recreatie.      

Voor de huisvesting van de arbeiders bouwde de gemeente Kampen extra woningen en werden barakkenkampen ingericht bij Roggebotsluis en Dronten. Later ook bij Biddinghuizen en Swifterbant.

In de beginjaren was in het nieuwe land dus nog geen blijvende bewoning aanwezig. Groepen van mensen, die bij de uitvoering van de werken waren betrokken, kwamen en gingen. Slechts geleidelijk kwam de bewoning door een zich vestigende bevolking op gang. Deze bevolking was voorlopig nog zo klein, dat daaruit geen ‘normale’ bestuursorganisatie kon worden opgebouwd. Het bestuur werd daarom opgedragen aan een bij een speciale wet in 1955 ingesteld ‘openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’, onder leiding van een landdrost.

In 1955 dacht de Dienst der Zuiderzeewerken nog dat Oostelijk Flevoland woon- en werkruimte (over recreatie werd toen nog niet gesproken) zou gaan bieden aan ongeveer 30.000 inwoners, in de hoofdstad Lelystad, in elf dorpen (Larsen, Swifterbant, Roggebot, Dronten, Biddinghuizen, Zeewolde, Abbert, Burchtkamp, Hoophuizen, Bremerberg en Zelhorst) en verspreid op boerderijen. De kleine dorpen zouden onderdak bieden aan boerenarbeiders, die op fietsafstand van de boerderijen zouden wonen. De komst van de bromfiets en nog later de opkomst van de auto zouden de plannen drastisch veranderen. Uiteindelijk bleven de woonkernen Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant over.

De kern Swifterbant

In de jaren vijftig kreeg prof. ir. W.J.G. van Mourik uit Velp de opdracht het stedenbouwkundig ontwerp voor de kern Swifterbant te maken. Het plan omvatte ongeveer 200 woningen voor ca 800 inwoners met daarbij voorzieningen als scholen, winkels en een industrieterrein. Er was in het dorp een centrale ruimte, De Greente, gecreëerd en de situering van winkels aan de rand van het dorp.

In 1965 werd het plan opgewaardeerd tot 3.500 inwoners, o.a. om voor voldoende draagvlak voor de middenstand te zorgen.

De familie De Valk, afkomstig uit Kampen, kwam op 20 november 1963 als eerste gezin naar Swifterbant. Zij betrokken een woning aan de Lange Streek 53.

Medio 1964 vestigden middenstanders zich in woningen, die tijdelijk als winkel werden ingericht: zuivelhandel Vinke, bakker Werkman, textielhandelaar Petersen en rijwielhandelaar Kloppenburg. Kruidenier Van der Kamp opende een noodwinkel tegenover het in aanbouw zijnde winkelcentrum aan De Poort. De Raiffeisenbank betrok aan nieuw kantoor aan de Greente, de Boerenleenbank begon in een houten gebouwtje.

Op 20 oktober 1965 werd winkelcentrum ‘De Poort’ officieel geopend. De eerste winkel werd betrokken door de dames- en herenkapsalon van het echtpaar Moonen.

Swifterbant Cultuur

Groot was de verrassing toen in de jaren '60 bij het graven van sloten in het gebied tussen Swifterbant en Lelystad vuurstenen werktuigen en oude potscherven werden gevonden op een diepte van ruim 5 meter beneden N.A.P. Deze vondsten toonden aan, dat dit gebied bij Swifterbant in een ver verleden al bewoond is geweest. Uit opgravingen in latere jaren bleek dat we hier te maken hebben met bewoningssporen uit het mesolithicum, de middensteentijd (8000-4000 v. Christus) waarin de mens alleen van jagen en verzamelen leefde, en uit het neolithicum, de nieuwe steentijd (4000-1500 v. Christus), waarin de mens een begin maakte met landbouw en veeteelt.

Aan deze Swifterbant-cultuur herinnert het kunstwerk "klingkrabber" van Ger Zijlstra voor de bibliotheek in Swifterbant.


Houd u er rekening mee

  • Dat u de cache een nano is.
  • Dat u probeert de cache ongezien te loggen.
  • Dat het logrolletje in de dop gedaan moet worden en dan pas afsluiten.
  • Een naald handig is bij deze cache.

Uw wandeling is ca. 10 - 150 meter.

Alle aanwijzingen bevinden zich binnen 10 meter van de opgegeven waypoints.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om geen spoiler's in uw log te vermelden.


De cache

Parkeer uw auto op de parkeerplaats in de buurt van het opgegeven waypoint!

Denk aan uw parkeerschijf als u in de blauwe zone staat!

De cache ligt op N 52°.34.276' - E 005°.38.574'


Succes en veel plezier bij cache "Swifterbant's First Nano"


trash bag Help Nederland schoon houden  "Cache In Trash Out"
Als u aan het Geocachen bent neem dan het zwerfaval wat u op uw tocht tegenkomt even mee.

Additional Hints (Decrypt)

Xyvatxenoore- baqrefgr orhtry grtra qr .g..a fhp6

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.