Skip to Content

This cache has been archived.

Hanysek & Hanika: Rozhodli jsme se tuto cache zrusit.

More
<

Kamencové jezero

A cache by Hanýsek & Hanculka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/18/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Toto je adoptovaný mladší bráška Chomutov lakes #1.

Všichni predchozí nálezci si mohou cache odlovit a zalogovat znovu.

Kamencové jezero je jako prírodní útvar v Ceské republice jedinecné a ve svetovém merítku ojedinelé. Vzdálene podobný prírodní útvar je zatopený lom v Hromnici u Plzne. Z geologického hlediska je predmetné území soucástí terciérní severoceské chomutovsko-mostecko-teplické pánve. Podloží pánve tvorí metamorfované horniny krušnohorského krystalinika, na nichž jsou uloženy tretihorní sedimenty miocénního stárí. Pro specifický charakter jezera jsou duležité uhelné partie. Horniny podložního souvrství se nepodílejí na genezi mineralizace. Nad nimi uložené horniny slojového pásma predstavují uhelné jíly a jílovité uhlí, ve vetší hloubce i sloje hnedého uhlí. Vesmes bývají tyto horniny impregnovány jemným pyritem. V míste, kde horniny vystupují k povrchu, dochází k oxidaci uhlí na oxyhumolit a pyrit se oxiduje na síran Fe3+ a Al3+. Tyto deje mají pro Kamencové jezero stežejní význam. Hnedouhelná sloj zasahuje severní cást Kamencového jezera. V predmetném území byl nejvetší a nejdéle trvající místní kamenecný závod - od roku 1558 do poloviny 19.století. Vetšina historických pramenu dává pri vzniku Kamencového jezera do souvislosti nefunkcnost odvodnovací štoly kamencového dolu a existenci okolní bažiny. Vlastní pánev byla prevážne vytvorena dolováním a naplnena díky vysoké hladine spodní vody. Presná datace vzniku Kamencového jezera v dnešním rozsahu není známa, dle dosud známých pramenu je tato událost kladena do období mezi roky 1813 a 1815. Dále není jasné zda došlo k náhlému provalení nebo zda se jednalo o postupné naplnování. V sousedství jezera se nacházejí rybníky otvické pánve, vzdálené od jezera jen asi 200 metru, tyto již mají zcela bežné složení vody. Již tohoto duvodu je Kamencové jezero zvláštností. Složitost a komplikovanost podmínek vzniku kamencové vody je hlavním duvodem zvláštnosti a jedinecnosti, nebot kamencová voda muže vzniknout pouze tam, kde vhodné geologické, geochemické, chemické a teplotní podmínky umožní celý proces vzniku kamencového ložiska v synchronnosti všech potrebných deju. Mimo to je nutné, aby vzniklé koncentrované kamenecné roztoky mely dostatek prostoru - pukliny, terénní deprese, vytežený lom, atp., kde by se po vytvorení príslušného roztoku mohly smísit a následne tam setrvat. Dále je zapotrebí stabilita prostredí, která zajistí stabilní podmínky pro udržení chemických charakteristik kamencové vody. Pro setrvání kamencové nádrže je rozhodující i velikost nádrže a dále její umístení v prostredí, které nepodléhá sesuvum. Izolace vzniklé nádrže, její nepropustnost s okolní vodou je další podmínkou existence Kamencového jezera.

Sezóna na Kamencovém jezere zacíná od pulky kvetna do pulky zárí.

Vstupné na koupalište:
Dospelí 20 kc denní
Deti (6 – 12 let) 12 kc denní
ZTP + pruvodce 12 kc denní
Ceník Kemp:
1 osoba 1 noc 30 kc
1 auto 1 noc 40 kc
1 stan 1 noc 80 kc
1 karavan 1 noc 160 kc
1 pes 1 noc 50 kc
1 motocykl 1 noc 30 kc

Pro nalezení cache si musíte zjistit chemické složení vody Kamencového jezera.

pH h,a – r,9
SO4 k76 mg/l
NH4+ lll mg/l
Na+ 3r,c mg/l
K+ ac,u mg/l
Ca2+ 6h mg/l
Mg2+ u8 mg/l
Fe2+ ak mg/l
Cl- b8 mg/l
NO3 c,9 mg/l

N 50 CA.HCL
E013 CU.KBR

Additional Hints (Decrypt)

wnxb ižql

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.