Skip to Content

This cache has been archived.

haggaeus: Po mesici zadna odpoved, archivovano.

More
<

Lázenské vyhlídky/Spa´s lookouts

A cache by Olii Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CESKY:
Pri této návšteve Karlových Varu mužete nechat doma lodicky a lakýrky, nebot se podíváme na lázenské mesto z méne známých lesních vyhlídek. Trasu lze projít po upravených cestách nebo prímo lesem (vzhledem k prevýšení doporucuji cesty), vyberte si pekné pocasí a nespechejte. Signál je v lese slabší, ale na vyhlídkách v porádku.

První bod je na souradnicích N 50°13,843 E 012°52,931 u bývalého hotelu Slavie. Je zde i hlídané parkovište s možností zanechání auta (nebo o 50 m níže u Lidické ulice bez hlídání a poplatku). Hotel má nyní nové jméno, pokud spocítáte písmena v názvu, máte první císlo A.

Druhý bod už je na první vyhlídce na souradnicích N50° 13.68A E012° 53.086. Až se pokocháte výhledem z nového altánku, vzhlédnete vzhuru pod strechu. Najdete tam název vyhlídky a spocítáte písmena v názvu, tím získáte císlo B. Když už budete vzhlížet nahoru, spocítejte také pocet ramen (trámku), vycházejících ze znaku s názvem, což je císlo C.

Pokracujte na další vyhlídku na souradnice N50° 13.C2A E012° 53.182. Pred sebou uvidíte lázenskou cást mesta s divadlem, proti sobe pres údolí na JJZ známou rozhlednu Diana. Vaším úkolem ale bude najít ukazatel Klubu ceských turistu vedle vyhlídky, císlo v názvu vyhlídky je císlo D, uvedená nadmorská výška vyhlídky je císlo F. K vyhlídce vede nejen žlutá turistická znacka, ale i císlovaná trasa lázenských lesu. Císlo trasy vyznacené na strome je císlem G.

Na souradnicích N50° 13.C(G-4) E012° 53.50(D+5) naleznete vyhlídku do lázenské cásti mesta s dominantou hotelu Imperiál. Až se budete opírat o betonové zábradlí, spoctete pruhledy v nem a budete mít císlo H. Posledním krokem pro získání souradnic cache je urcení císla I. To je pocet svislých sten pomníku tesne nad vyhlídkou (má tvar pravidelného I-bokého hranolu).

Cache má souradnice :
N50° 13.(A+B*C+D+F+G-H+I)
E012° 53.(A-B+F-G-H-I)

Pro kontrolu: A+B+…+I = 624

ENGLISH:
If you are going to find this treasure in Carlsbad (Karlovy Vary) you can leave your court shoes and moccasins at home, because we will look at the spa from the less famous forest´s lookouts. To find the treasure you can choose the trail along the roads or through the forest (I recommend the roads, because there are some considerable vertical distances). Use a nice weather for this trail and don´t hurry. The signal is in the forest weaker, but at lookouts is OK.

The first point is at coordinates N 50° 13.843 E012° 52.931 by the once hotel Slavie. There is the guarded parking area too. It´s ideal place for leaving your car. Other parking facilities without guarded and fee are on the street Lidická (50 metres below the hotel). Nowdays has this hotel new name. If you count up all letters of the name, you get a number A.

The second point is already at the first lookout at coordinates N50° 13.68A E012° 53.086. After you enjoy the view from new bower, look up the under the roof. There you find the title of the bower. You must count up all letters of the title and then you get a number B. If you are already looking up, count up the number of arms, which go out of symbol with title. This give you a number C.

Continue to the next lookout at coordinates N50° 13.C2A E012° 53.182. Before yourself you will see a bath-part of the city with the theatre, against yourself across the valley to the SSW (south-south-west) you will see the famous lookout called Diana. Your task will be to find guidepost of „Klub ceských turistu“ next to the lookout, the number in the title of lookout get you a number D, the setted height above the sea level of the lookout is a number F. To the lookout run not only the yellow touristic sign, but also numbered trail of bath-forests. The number of the trail, which is marked on the tree, is a number G.

At coordinates N50° 13.C(G-4) E012° 53.50(D+5) you discover the lookout, from where you can see the bath-part of the city with dominating feature hotel Imperiál. When you are pressing your hands down on the concrete handrail, count up the openings of the handrail and you will get a number H. The last step to gain the coordinates of the cache is the setting of a number I. That is the number of vertical walls of monument tightly above the lookout (it has the shape of regular I-lateral prism).

Cache has the coordinates:
N50° 13.(A+B*C+D+F+G-H+I)
E012° 53.(A-B+F-G-H-I)

For control A+B+…+I = 624

Additional Hints (Decrypt)

i cnermh/va gur fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.