Skip to content

<

Dleeblegeips

Hidden : 05/22/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Spiegeltje, spiegeltje in het land,...

spie.gel.beeld (het ~)

 1. door een spiegel of spiegelend vlak teruggekaatst beeld => spiegeling
 2. afbeelding die omgekeerd is aan het origineel

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met spiegelbeelden. Bij het kijken naar een spiegel of spiegelend oppervlak zien we deze spiegelbeelden.
Wat we in een spiegel zien is onder meer afhankelijk van de vorm van de spiegel. Naast de "gewone" vlakke spiegel bestaan er ook holle en bolle spiegels met ieder hun specifieke toepassingen.

Holle spiegels worden bijvoorbeeld gebruikt als "scheer spiegel". Door de holle vorm vergroot deze spiegel.
Holle spiegels worden ook gebruikt om licht te bundelen. Door het licht van de zon te bundelen ontstaat in het brandpunt een hele hoge temperatuur.
Zelfs een schotel voor satelliet ontvangen is eigenlijk een spiegel. Deze schotel werkt echter niet met licht, maar met radio golven. De golven worden opgevangen in de schotel en vervolgens teruggekaatst naar een centraal punt waar de ontvanger zich bevind.
Radiotelescopen, zoals bijvoorbeeld in Westerbork werken op dezelfde manier, maar zijn veel groter waardoor ze veel gevoeliger zijn en het heelal kunnen afzoeken naar nieuwe sterren.

Bolle spiegels worden ondermeer gebruikt als observatie spiegel op onoverzichtelijke kruisingen. Ook zijn ze in gebruik bij winkels om zicht te houden achter winkelschappen.

Een onregelmatig gevormde spiegel wordt gebruikt op de kermis in de vorm van "lachspiegels".


Spiegelbeeld, de constructie


Figuur1
Een spiegelbeeld is meestal een virtueel beeld achter de spiegel van een reëel voorwerp dat zich voor de spiegel bevind. Bij een vlakke spiegel is de constructie van het spiegelbeeld heel eenvoudig en weergegeven in figuur1.
De spiegel wordt voorgesteld door de lijn s. W is de waarnemer en P is een reëel punt. Het spiegelbeeld van P, P' wordt geconstrueerd door een lijn l door P te tekenen die loodrecht staat op de spiegel s. P' ligt op dat punt op de lijn l, waarbij de afstand van P tot s gelijk is aan de afstand van P' tot s.
Als de waarnemer W in de spiegel kijkt, ziet hij punt P op de positie van P' volgens de aangegeven richting.
Daarbij is de hoek van inval ( ) gelijk aan de hoek van weerkaatsing ( ).


De omgeving: De Loenermark

Voor het zoeken naar de cache zijn we te gast op de Loenermark dat eigendom is van Het Geldersch Landschap.
Het ligt op de oostveluwse stuwwal en heeft een hoogte die varieert van veertig tot 85 meter boven N.A.P. Het reliëf wordt vooral veroorzaakt door een in de stuwwal uitgesleten droogdal. Ook dekzandheuvels en vastgelegd stuifzand zorgen voor reliëf

Het zuidelijk deel van de Loenermark maakt deel uit van het grootste droogdalsysteem op de Veluwe, dat van de Eerbeekse Beek. Dit systeem heeft een afwateringsgebied van ongeveer 35 vierkante kilometer.

Op de Loenermark zijn grafheuvels van circa 4000 jaar oud en sporen van ijzerwinning uit de Middeleeuwen gevonden. De Loenermark is nooit uitvoerig onderzocht op sporen uit het verleden, maar vermoedelijk is er nog veel meer aanwezig, zoals oude (handels)wegen, grensmarkeringen etc.

Al heel lang is op de Loenermark bos aanwezig dat in gezamenlijk gebruik was bij de marke van Loenen. Het bos werd al in de 10de eeuw genoemd en bestond waarschijnlijk uit zowel bos als hakhout. Rond 1850 bestond dit bos nog uit een strook van 500 meter ter weerszijden van de Droefakkers, de weg van Loenen naar Terlet. Vanaf de rand van de Loenerenk was het ongeveer anderhalve kilometer lang.

De rest van de Loenermark bestond uit heide, die tot ongeveer 1850 een essentieel onderdeel uitmaakte van het landbouwsysteem op de Loenerenk. De heide werd met schaapskudden begraasd. In de schaapskooien werden heideplaggen als strooisel gebruikt, die de mest opvingen. Mest en plaggen werden vervolgens op de akkers op de enk gebracht. Toen de heide haar economische functie verloren had groeide ze langzaam spontaan dicht met bomen of werd bebost.

De schaapskooi aan de Droefakkers herbergt een kudde van 150 schapen. Het zijn Veluwse heideschapen. Van dit zeldzame huisdierras lopen in Nederland nog ongeveer 1500 dieren rond. De schapen begrazen de 240 ha heidevelden om ze vrij te houden van gras en bomen. De jaarlijkse lammetjesdag is een geliefd evenement, waarbij kinderen schapen en lammetjes mogen aaien en voeren. De schaapskooi is niet historisch, hij werd gebouwd in 1956.

Op de Loenermark leeft een grote populatie wild. Samen met de schapen houden ze de vegetatie kort en zorgen ze voor variatie. Veel soorten amfibieen en reptielen bevolken het gebied, waaronder zelfs de zeldzame gladde slang. Ook voor vlinders en libellen is het een aantrekkelijk leefgebied. Er is een opvallend grote populatie groentjes, die vooral de rode bosbes als waardplant heeft. Maar ook zeldzamere soorten als het ernstig bedreigde tweekleurig hooibeestje en de bosparelmoervlinder komen voor; deze vlinder is afhankelijk van hengel. Libellen zijn onder meer vertegenwoordigd door de venwitsnuitlibel.

De heide en de overgang van heide naar bos zijn van belang voor diverse vogelsoorten. Hier komen de nachtzwaluw en de geelgors voor. Iets verder het bos in leeft de draaihals, een spechtensoort die vrij zeldzaam is geworden. In de schemering scharrelt de das rond; er zijn zestien burchten in het gebied, waarvan er zes permanent bewoond zijn.

Op de Loenermark wordt de huidige ruimtelijke variatie van heide en bos in stand gehouden. In het bos streven we naar meer natuurlijkheid. In een deel van het bos voeren we geen beheer meer uit of wordt het omgevormd in een natuurlijker bos. In een ander deel verhogen we de variatie in het bos door het om te vormen van eenvormige naaldbosplantages naar bos met meer soorten en meer structuur. De heide wordt onderhouden door de schaapskudde en door jaarlijks een deel te maaien en het maaisel af te voeren.

Dleeblegeips | spiegelbeelD

Deze cache heeft alles te maken met spiegels, of liever gezegd twee.
Om het niet te lastig te maken gebruiken we vlakke spiegels die werken als boven beschreven met dat verschil dat ze aan beide kanten spiegelen.
Deze spiegels staan verticaal opgesteld op de Loenermark. Uiteraard denkbeeldig, zodat niemand door de opstelling gestoord wordt.


Figuur 2
Figuur2 geeft het principe aan.
s1 en s2 zijn de twee spiegels, die onder een hoek ten opzichte van elkaar staan opgesteld.
De twee spiegels snijden elkaar in punt Q.
De richting van s1 is t.o.v. het ware noorden. De gerichte hoek tussen de twee spiegels is .

Voor het bepalen van de cache locaties moeten er 3 getallen worden gezocht:
 • Het eerste getal, genaamd Y, bevind zich op positie P.
 • Het tweede getal, genaamd CN, bevind zich op P'. P' is een enkelvoudig spiegelbeeld van P.
 • Het derde getal, genaamd CE, bevind zich op P''. P'' is het spiegelbeeld van P' en daarmee een tweedevoudig spiegelbeeld van P.

Om de locatie van P' te bepalen spiegel je P in de ene spiegel. Om de locatie van P'' te bepalen spiegel je P' in de andere spiegel.De benodigde gegevens

 • De coördinaat van de cache is CN, CE. De cache ligt onder een grote omgevallen boom vlak bij een pad. Graven is dus niet nodig.
 • De locatie van Q, waar de spiegels s1 en s2 elkaar snijden is N52°05.437, E005°59.562
  Om te voorkomen dat de richting van de spiegels worden aangepast door toevallige passanten is dit punt een plek dat in een rustgebied voor dieren ligt. Daar mag dus niemand niet komen. Gelukkig is dat voor het vinden van de cache ook niet noodzakelijk.
 • De hoek , waaronder de spiegel s1 staat opgesteld ten opzichte van het ware noorden, is Y.
  Deze informatie heb je dus pas als je op punt P bent aangekomen.
 • De hoek tussen de twee spiegels s1 en s2 is 81 graden.
 • Tussen de parkeerplaats en punt P bevind zich het eerdergenoemde rustgebied. Daarom zijn de coordinaten van punt P te vinden in de buurt van het snijpunt van de spiegels Q. Omdat Q zelf ook in dat rustgebied ligt, moet je vanaf de parkeerplaats zuidwaards wandelend, Q links laten liggen. Op een afstand van ongeveer 300 meter ZW van Q vind je de aanwijzing aan de rechter kant van de weg. Ook op een soort snijpunt.
  Punt P zelf is een plek waarbij je een prachtig uitzicht hebt over de Zilvensche Heide. Daar bevind zich een ijkbasis voor optische instrumenten. Men koos deze plaats vanwege de grote geologische stabiliteit van dit gebied.

Opmerkingen

 • Hoewel mogelijk anders kan worden gesuggereerd is voor het succesvol vinden van de cache geen laptop, PDA of ander ingewikkeld rekentuig noodzakelijk. Een kompas, GPS ontvanger, rekenmachientje, pen, papier, eventueel verrekijker volstaan.
  Omdat de GPS ontvanger bij deze cache anders gebruikt dan normaal is het wel verstandig uit te vinden of en zo ja hoe de ontvanger moet gebruiken voor deze cache. Houd rekening met de nauwkeurigheid van de GPS.
 • Ga pas op stap als je een plan hebt. Ter plaatse vind je, naast de waarde van Y op punt P geen aanvullende aanwijzingen. Ook de hint geeft slechts marginale aanwijzingen. Als je weet waar je moet zoeken, zal het vinden van P' en P'' geen grote problemen opleveren. Ook het vinden van de cache is op de goede locatie geen groot probleem. Bij P' is er grond om het vierkante paaltje bijgekomen waardoor het plaatje met de aanwijzing op de grond zit .
 • De regels voor de cache hunters zijn gelijk aan die van de gewone bezoekers van het gebied. Houd je daar dus aan.
  De punten P, P' en P'' liggen direct aan een pad en zijn vanaf meters afstand zichtbaar. Het is niet noodzakelijk door de bossen te gaan struinen. Het mag niet en doe dat dus ook niet. Fietspaden en ruiterpaden zijn ook paden. Hazenpaadjes zijn geen paden. Sommige paden liggen vol met takken en omgevallen bomen. Als het wat onduidelijk begint te worden of het nog steeds een pad is, loop er dan niet meer dan 200 meter in.
 • Trek voor het vinden van deze cache een paar uur uit. Zelfs al weet je precies hoe je moet lopen, dan nog bent je zo een tijdje bezig. Overigens loop je wel in een mooie omgeving.
 • De route die je loopt is afhankelijk van je plan. Als je twijfelt bij een afslag: "Het bos is leuker".
 • Je kunt je auto het best parkeren op de parkeerplaats bij de schaapskooi op locatie N52°06.031', E005°59.723'. Je komt daar door in Loenen bij Hotel/Restaurant "De Loenermark" richting ZW af te slaan naar de schaapskooi.
  Het is even rommelen, maar ga bij N52°06.910', E006°01.000' de Droefakkers op. Na de parkeerplaats is de weg per auto alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Cache hunters worden niet gezien als bestemmings verkeer.
 • Er is geen horeca in de buurt. Dus neem zelf wat mee.
 • Beschrijf in je logs niet expliciet hoe je tot de oplossing bent gekomen. Dat is niet zo leuk voor de hunters na jou

Nawoord

 • Deze cache is tot stand gekomen in samenwerking met Het Geldersch Landschap.
 • Als deze cache leuk vind, dan is de volgende cache mogelijk ook het bekijken waard:
 • Deze beschrijving is aangepast op 2-6-2006. G is vervangen door Y

Additional Hints (Decrypt)

Ibbe C' vf urg arg nyf zrg qr xvc ra urg rv.
Qr pnpur yvtg baqre rra bhqr bztrinyyra obbz nna qr jrfgxnag ina urg cnq, mvr bbx fcbvyresbgb.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.