Skip to content

Stiavnica na dlani :: Stiavnica on the Hand Traditional Geocache

Hidden : 08/01/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK:
Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Dejiny mesta sa zacali písat (najneskôr) v roku 1238, ked boli udelené Banskej Štiavnici privilégiá královského mesta. Štiavnické vrchy sú popretkávané náucnými chodníkmi, na ktorých možno obdivovat technické pamiatky (štôlne, povrchové dobývky), ale aj krásnu flóru a faunu. Aj ked Banská Štiavnica nepatrí medzi sedem divov sveta, urcite sa každému oplatí príst obdivovat jej divy - aj preto bola Banská Štiavnica v decembri 1993 zapísaná na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedicstva UNESCO.

Súradnice vás privedú ku skrýši, ktorá je umiestnená v kamennom poli pod dominantným vrcholom s krížom, strážiacim mesto od severo-západu.

Odporúcaná trasa:
parkovanie Cervená Studna N 48°28,125', E018°52,953'
križovatka N 48°27,797', E018°53,041'
križovatka N 48°27,780', E018°52,689'
final geocache.
Návrat po cervenej znacke na Cervenú studnu.


EN:
Banska Stiavnica is one of the most strikingly beautiful and historically interesting towns in Slovakia. The glorious history of Banská Štiavnica started (latest) with the year 1238 when it was bestowed the privileges of a royal town. The Stiavnicke vrchy mountainsoffer a network of walking routes leading through areas full of historical remnants (mining tunels and surface mining areas) but, first of all, with marvellous flora and fauna. Well, officially it may not be one of the seven wonders of the world, but it continues to attract visitors all-year-round - therefore in December 1993 Banska Stiavnica was inscribed on the List of World Cultural and Natural Heritage of UNESCO.

The coordinates will lead you to the cache, which is placed in a stone yard below a dominant hilltop with a cross guarding the town from Nord-West.

Recommended track:
Parking at Red Well - Cervena Studna N 48°28,125', E018°52,953'
cross-road N 48°27,797', E018°53,041'
cross-road N 48°27,780', E018°52,689'
final geocache.
Wayback - follow the red tourist sign to Red Well.

Legendy

Additional Hints (No hints available.)