Skip to Content

<

Bezedna propast / Bottomless abyss

A cache by I+B+M+H (first owner JedlaTeam) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/03/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hranicka propast je nejhlubsi propast ve stredni Evrope. keš je pobliz propasti.
Hranice's abyss is the deepest abyss in central Europe. Cache is near the abyss.

Bezedna propast / Bottomless abyss
nakres

Propasti se dríve ríkalo jednoduše Propast nebo Propast (na konci písmeno t). Hranictí Nemci ji nazývali dle umelé povesti Gevaterloch (cesky Kmotrova díra). Prý se tam propadla zem pod kocárem, který jel na krtiny, kde kmotrem mel být dábel. (Povest se vyskytuje v mnoha znacne odlišných variantách.) V první polovine 20. století nekdo utvoril v literature nové "vtipné" jméno Macuška, podle Jurendeho poznámky: "Das Gevaterloch, eine Mazocha im kleinen." ["Kmotrova díra, Macocha v malém."] Tento tvar se místními obyvateli nepoužívá. Navíc, jak vysvitne z dalšího textu, je Propast mnohem hlubší než Macocha. Propast se otvírá na pravém brehu Becvy (parcela c. 1930/1 k. ú. Hranice) v Národní prírodní rezervaci "Hurka u Hranic", vyhlášené tehdejším Ministerstvem školství a kultury dne 28. cervence 1952. Propast vznikla tak, že cást vod Becvy se zanoruje asi 5 km nad Propastí pres šterkové dno a puklinami ve vápenci do hloubek okolo 700-1000 m (možná i více). Zde naráží na nepropustné podloží. Z techto rozpukaných hornin vystupuje juvenilní plyn CO2 (kyslicník uhlicitý, nebo noveji oxid uhlicitý). Je to CO2, který ješte nikdy nebyl na povrchu Zeme od jejího vzniku. Vytvárí se pri tavení hornin vzniklém tím, jak se mladší Karpatská soustava nasouvá na starší Ceský masiv. Teplý CO2 proplynuje pritékající vodu a vytvárí z ní slabou kyselinu uhlicitou (H2CO3), což je vlastne sifón, neboli kyselka. Kyselka hlodá a rozpouští vápenec mnohem více než prostá deštová voda jako v jiných jeskyních a propastech. Navíc krasové jevy zde vznikají od spodu a ne shora, jak je obvyklé. Protože je kyselka teplá 16-24 °C (a v dávných dobách snad byla až horká), jmenuje se tato forma krasu termální kras nebo lépe hydrotermální kras.

Teplé proplynené kyselky vystupovaly podle puklin vzhuru a postupne vyžraly Propast. Sem tam neco spadlo dolu, ale bylo to za chvíli rozpušteno a odneseno dalšími puklinami dále do Becvy. (Jiné propasti, napr. Macocha, vznikly prevážne jen úcinky tekoucí vody (obrušování, abraze) na puvodne úzké pukliny. Tyto se postupne rozširovaly, až se vytvorilo nekolik pater jeskyní nad sebou. Stropy se pozdeji zrítily a utvoril se zející otvor.) Voda v Propasti je tedy kyselka. Nic v ní nežije, mimo primitivních bakterii a ras. Vlivem zmen atmosférického tlaku, prítokem povrchových vod, kolísáním hladiny Becvy a nepravidelných výronu CO2 se mení množství CO2 rozpušteného ve vode. Tím se mení viditelnost (dohlednost) od 1 m do 60 a více metru. Bežná viditelnost je okolo 10-15 m. Pohyb vody zpusobený potápeci a vystupujícími vydechnutými bublinami zpusobuje znacné snížení viditelnosti. Napr. po jednodenní akci pri filmování se viditelnost snížila z 30 m na 0,5 m. Výzkumné ponory proto probíhají nejméne v trítýdenních intervalech, aby se Propast mohla vzpamatovat. Nynejší teploty vody jsou ~16 °C, v nekterých cástech Propasti až 19,8 °C. Nejvyšší dosud namerená teplota byla v Rotundam 8.8.1976 celých 24 °C.

Frano Travenec vulgo Sabbath V Olomouci dne 3. listopadu 2001.
Prevzato z webu http://propast.czweb.org/ kde najdete další informace o Hranické propasti.
Legendy


Additional Hints (Decrypt)

cnerm - fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.