Skip to content

This cache has been archived.

JaKr: Okolí keše se za těch více jak deset let její existence změnilo. Úkryt byl v ústraní, ale po odstranění náletových keřů a úpravě pěšiny soutěskou je příliš na ráně. Keš nevydržela po obnově ani týden. Děkujeme všem slušným geokolegům za návštěvu a keš archivujeme.

More
<

Sirotci hradek/Castle of the Orphans

A cache by JaKr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/20/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pálava, jak se krátce oznacují Pálavské vrchy, tvorí dominantu Jižní Moravy. Behem stredoveku byly na Pálave tri hrady : Dívcí hrady, Sirotcí hrádek a Neuhas. Do dnešních dnu zustaly zachovány zbytky dvou z nich. Sirotcí hrádek je zrícenina gotického hradu (první zmínka z r. 1305) nad obcí Klentnice, který zpustl po tricetileté válce.
Oblast Pálavy je turisticky frekventovanou oblastí. Budte opatrní a cache dobre ukryjte

Historie : Zrícenina se nachází v tesné blízkosti obce Klentnice, na severním okraji Stolové v nadmorské výšce 458 metru. Hrad byl vystaven na dvou vápencových skaliscích, které delila hluboká rokle, pricemž hlavní cást hradu se nacházela na jižneji položené skále. Pres rokli pravdepodobne vedl most. Na menší plošine jižní skály byl vybudován trípatrový palác. Na severní, která je dnes neprístupná, se nacházela hranolová strážní vež. Celé predhradí bylo ohrazeno valem a palisádou. Z hradu se dochovala hradní zed na jižním skalisku o výšce osmi metru, v jejímž stredu se nachází okenní otvor. Na protejší strane zdi je pozustatek trípatrového paláce vysoký nekolik metru. V nem jsou hned tri okenní otvory, z toho dva jsou zakonceny lomeným obloukem. V tesné blízkosti zdi se nachází cisterna, která sloužila k zásobování hradu vodou. Na severneji položeném skalisku se dochovaly jen pomerne malé pozustatky hradního zdiva.
Hrad nechal vystavet v polovine 13. století švábský rod Wehingenu, respektive jejich odnož, kterou založil rytír Siegfried Sirotek. Po vymrení rodu Wehingenu se hrad roku 1305 dostal do držení krále Václava III., který byl o rok pozdeji zavražden. Poté se dostal do rukou Liechtensteinu. V roe 1575 byl preveden do rukou Ditrichštejnu, pricemž tehdy už byl pravdepodobne zpustlý. I když se urbár z roku 1560 o Sirotcím hrade nezminuje, v roce 1590 jej výslovne oznacuje jako pustý.

Povest : Se sirotcím hrádkem se váže i povest o rytíri Cicosovi, který patril k rádu templáru. Na hrade pusobil jako kastelán. Když se mu mel narodit syn, prišel Cicosovi povolávací rozkaz jeho rádu. Kvuli narození syna však Cicos odmítl. Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, kterého Cicosova žena Ružena požádala, aby šel nove narozenému díteti za kmotra. Podle tradicního zvyku jméno dítete vybírá práve kmotr. Komtur nabídku prijal a dal díteti jméno Orphanus („sirotek“). Po narození dítete dal komtur popravit Cicose za zradu rádu a ucinil tak Orphana skutecným sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdove po Cišosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného cloveka - starce, kterému se kdysi podarilo uniknou komturovu hnevu. Když mu starec prevyprável, co se tehdy s jeho rodici stalo, Orphanus zešílel a od té doby má po nocích jezdit na koni z hrádku na Tyrole.

Poznámka : odstavce Historie a Povest prevzaty z Wikipédie

POZOR NA MUDLY ! Okolí se od doby vzniku cache výrazně změnilo. Vykácení náletového porostu obnažilo místo úkrytu a přímo okolo cache byla zbudována cestička.

Pálava, short of Palava hills creates a landmark for South Moravia.
During the Middle Ages three castles was in Palava : Dívcí hrady ( Castle of Maidens), Sirotcí hrádek (Castle of the Orphans) and Neuhas. Castle of the Orphans is ruins of a Gothic castle (first noted in 1305) above village Klentnice. It was abandoned after Thirty Years War.
The Palava is tourist´s very busy district. Be careful and the cache hide well, please.

Additional Hints (Decrypt)

pnpur fgerží ifghc qb wrfxlar
pnpur thneqf na ragenapr gb pnir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)