Skip to Content

<

Usek N1 Studeny

A cache by Hajtra Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


    V roce 1933 zacala být v hlavním štábu cs. armády projednávána možnost výstavby pohranicních opevnení podle francouzského vzoru, nikoliv však s bezvýhradnou francouzskou podporou. V návaznosti na to vznikly v srpnu téhož roku u Zemských vojenských velitelství (ZVV) opevnovací skupiny, ackoli ješte na podzim roku 1933 nebylo v návrhu plánu dalšího vývoje cs. armády, predložených hlavním štábem NROS, o opevnení ani zmínka. Naopak hlavní štáb pocítal s ofenzivními operacemi za ocekávané soucinnosti spojencu. Již o rok pozdeji, 12. ríjna 1934, predložil hlavní štáb prezidentovi republiky tajnou zprávu o opevnování státu. Ješte do konce roku pak padlo rozhodnutí o výstavbe pohranicního opevnení, které do znacné míry ovlivnilo a predurcilo další vývoj cs. armády. V návaznosti na to byla, jako orgán navrhující NROS prostory, které bylo nutno opevnit, zpusob opevnování a poradí naléhavosti, ustanovena "Rada pro opevnování" a téhož dne 20. brezna 1935 vznikl i její výkonný orgán - "Reditelství opevnovacích prací" (ROP), napríšte urcující detailní prubeh opevnené linie a její podrobné rešení. ROP bylo rovnež povereno vypracováním technických smernic a všeobecným rízením realizace vyprojektovaných a schválených opevnení.

   

    Za výstavbu opevnení v prostoru Krkonoše - Labe, a tedy i v Lužických horách, bylo zodpovedné Ženijní skupinové velitelství VII se sídlem v Liberci, které vzniklo 3. cervna 1936 pod velením škpt. žen. Pavla Miloty. Zhruba mesíc pred zrízením ŽSV VII, od 6. do 8. kvetna 1936, se konal terénní pruzkum budoucí linie težkého opevnení v prostoru od Smedavy v Jizerských horách po Hrensko. V prvém poradí duležitosti mely být postaveny objekty nutné k prehrazení útocných smeru Frýdlant-Liberec, Žitava-Liberec a Rumburk-Cvikov. Ve druhém poradí mely být postaveny objekty pro prehrazení silnic a cest vhodných pro nasazení obrnené techniky a nakonec mely být postaveny težké objekty doplnující souvislou linii.

    Lehké objekty vz. 37 - ropíky - jsou nejrozšírenejším pevnostním objektem v naší vlasti. Opevnené pásmo tvorené lehkými objekty vz. 37 využívalo prevážne bocní palby, což znamená, že každý objekt kryl svého souseda a sám byl bránen ze sousedních pevnustek. Kosé a celní palby byly využívány v daleko menší míre. Vetšinou se linie "ropíku" stavela o dvou sledech (tzv. cára), nebo jednom sledu (tzv. clona). Výjimecne bylo sledu i více. .

    Stavební úsek N1 zacíná u osady Lipnice a koncí pod kótou 662 Stožec u Nové Huti. Linie pevnustek probíhá pres pole pred obcí Studený, pokracuje po úpatí kóty 736 Studenec a dále približne východním smerem ke Krížovému buku. V tomto prostoru nebylo postaveno dvanáct objektu prvního sledu (13/A120 až 23/A120, pro nekteré z techto ropíku byly však již zahájeny výkopové práce), címž vznikla mezera v pevnostní linii dlouhá asi jeden kilometr. Za silnicí Líska - Chribská pokracuje linie po severních svazích kót 649,9 Hrebec, 595 Malá Tisová a 692 Velká Tisová k Jedlovským rybníkum. Po prekrocení železnicní trati v prostoru nádraží Jedlová vystupuje linie prímo na kótu 679,3 Jelení skála a dále na jižní svah kóty 662 Stožec, kde navazuje úsek M2.CZ: Schranku s pokladem hledejte v useku N1 Studeny, ROP císlo:24, typ:A-180, VEC:3428.

EN: You can find the cache in the sector N1 Studeny, ROP number:24, type:A-180, AEN:3428.

Additional Hints (Decrypt)

PM: Tenangbil fxyhm. RA: furyy'f fyvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.