Skip to Content

This cache has been archived.

WoSyHi: Iedereen bedankt voor het bezoek en de logjes

More
<

Olde- en Nije- Route 6 : Oldeholtwolde

A cache by WoSyHi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/18/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is de zesde in de serie van 10 van de Olde- en Nije- route. Deze route met allemaal andere cache types gaat langs de verschillende plaatsjes in de gemeentes West- en Oost Stellingwerf met in de plaatsnaam Olde- of Nije-. Het is een afwisselende route met aan het einde, bij 10 gevonden cache's, nog een Bonus cache, let dus goed op en onthou het bonusgetal.

Oldeholtwolde

In de oorkonde van 9 september 1320 is er voor het eerst van de parochianen van Oldeholtwolde sprake. Op dat ogenblik stond er een parochiekerk in deze plaats. Het patrocinium van de kerk vindt men in een oorkonde van 20 maart 1508 vermeld. Op die dag vond de institutie van Albertus Henrici tot de parochiekerk van Oldeholtwolde, gewijd aan St Mauricius plaats krachtens presentatie door hertog George van Saksen.
Volgens onderzoek blijkt van de situatie omstreeks 1840 dat het slechts een klein dorp of liever een buurtje is, waar men niet meer dan ruim 70 inwoners telt, die zich meest toeleggen op de landbouw. Een klein gedeelte van de landen van dit dorp ligt binnen de Weerdijk, maar het meeste land dat zich uitstrekt tot de oevers van de Kuinder is laag wei- en hooiland, met kostbare klijngronden waaruit turf gegraven kon worden. Uit onderzoek blijkt ook dat in die tijd echter nog geen verveningen plaatsgevonden had omdat vervoer van turf in die tijd onmogelijk was vanwege de ondiepten in de Kuinder ter hoogte van het dorp. Men had hier eertijds een kerk, waarvan gezegd wordt, dat die vóór de reformatie aan de H. Catharina gewijd was. Maar waarschijnlijk is dit onjuist en was de kerk gewijd aan St Mauricius. De kerk lag aan de noordkant van de Weerdijk, maar zij is reeds in de zeventiende eeuw afgebroken, zodat alleen het kerkhof over bleef.

Kerk

Deze kerk is gebouwd in 1875 nadat de combinatie met Oldeholtpade en Nijeholtpade als kerkelijke samenwerking was beëindigd. Oldeholtwolde had meer dan 150 jaar geen eigen kerk gehad. In de middeleeuwen had Oldeholtwode wel een kerk. Deze stond op een andere plaats, namelijk aan de Weerdkijk in Oldeholtwolde recht tegenover de alom bekende herberg “De Ooievaar”. Dat was toen het centrum van Oldeholtwolde. De kerk aldaar is in 1700 bij een zware noordwester storm zodanig beschadigd dat herstel niet wenselijk werd geacht. Het kerkje is toen afgebroken. De kerk van Ter Idzard fungeerde toen als kerk voor Oldeholtwode. In 1875 werd het gemis van een kerk in Oldeholtwode duidelijker. De reden was, dat er in de turfmakerij nog al wat gezinnen van elders zich vestigden en de ontbinding met de twee genoemde dorpen bespoedigde deze bouw.

Daar Oldeholtwolde in 1875 al een school rijk was, op dezelfde plaats als nu, werd het ook wenselijk geacht de kerk daar ook te bouwen met een pastorie. Van M. van Heloma werd 37 are grond gekocht voor fl. 1.184,06. Op 15 mei 1875 vond de aanbesteding plaats. De bouwkosten bedroegen fl. 14.237,04. De laagste inschrijver was F.D. Gaastra uit Britswerd. De bouwkosten waren tweederde deel voor Oldeholtwolde, éénderde voor Ter Idzard. Ook werd van Van Heloma 23 are grond gekocht voor fl. 737,-- waarop de pastorie werd gebouwd.


De kerk is wat de bouw betreft gelijk aan die van Cornjum. De grote kerkruimte werd vanaf 26 oktober 1898 verkleind en wel om twee redenen: het aantal kerkgangers verminderde doordat de veenderijen, turf maken ten einde liep en daardoor de mensen vertrokken, en ten tweede om de hinderlijke weerklank tijdens de preek weg te nemen. In 1904 werd het huidige orgel geïnstalleerd en ingewijd door de toenmalige predikant Ds. Van Loenen. Daarvoor had de kerkenraad een voorzanger.

De kerk is nu voorzien van een uurwerk en een electronische geluidsinstallatie. Met de bouw van de toren is de nieuwe klokkenstoel die gebouwd was in 1872 op het oude kerkhof van “De Ooievaar”, afgebroken. En is het houtwerk gebruikt in de huidige toren. Na 125 jaar bleek in 2001 dat dit houtwerk door de tand des tijd dusdanig was aangetast dat het onverantwoord was de klok te luiden. Ook was de kerk nodig aan onderhoud toe. Er is een nieuw dak geplaatst en ook is de toren gerestaureerd. Aan de voorkant van de toren is met de bouw in 1875 een gedenkplaat aangebracht waarop de namen van de toenmalige kerkvoogden J. Sickenga, J van Heloma en A.H. Scheenstra zijn vermeld. Ook staan daarop de namen van de bouwer van de kerk, Gaastra uit Britswerd , en van de toezichthouder op de bouw, F. Brouwer uit Cornjum.


De cache:

Voor het vinden van de eindlocatie zul je eerst een aantal vragen moeten oplossen en daarna een peiling maken.

A = Het laatste cijfer, uit het jaartal, in de tekst boven de deur.

B = Het aantal popnagels waarmee het groene bordje, met Route A, aan het kunststof paaltje vastzit.

C = Het aantal "groen geverfde" punten, in het sierlijke gedeelte, aan één zijde van het toegangshek (links of rechts). Tel dit op tot één cijfer.

D = Het "huis"nummer van de kerk.

E = Het tweede cijfer, uit het jaartal, in de tekst boven de deur.


Maak nu de volgende peiling: AB meter CDE° vanaf het midden van het toegangshek.

Ook hier geldt weer, laat de natuur ongemoeid, blijf op de paden en alleen aan het eind mag iets van het pad afgeweken worden.


Vraag voor de bonuscache:

Bonus F = het aantal bomen langs het pad naar de kerk.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.