Skip to content

<

Ljubljana/ Walk in the City/Sprehod po mestu

Hidden : 10/27/2005
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ljubljana - a nice city that I really love - would deserve more caches. So I invite you for a short walk around the old city to see the pictures personally that you would see for sure in an album about the city. All caches except for the last one are virtual due to the number of tourists and students present in the area 24/7.

The tour consists of one starting point that you know the coordinates of and three others that you'll have to collect while walking around. As the beginning will be always the same, you should always assume the following: N 46°02.9xx' and E 14°30.yyy'. If you follow the instructions, you'll find the xx and yyy of the next cache.

As there are four points to find, let me call the coordinates as follows: AB (xx) and CDE (yyy) for the first, FG(xx) and HI (yy) for the second, JK (xx) and LM (yy) for the last point and finally NO (xx) and PQ (yy) for the container. Where there are only two digits for yyy, the last one shall be considered as zero.

Let's start with the first point!

Following your GPS to the coordinates given, you should find the nice square with the Triple Bridge. If you look around carefully, you'll find a few words on the bridge. Consider N 46°02.9AB' and E 14°30.CDE'. Count the number of dots, it's DE (with a leading 0). The number of rows in the writing (all rows, not just the text!) gives C. Count the letters of the first and the last word in the first row, that gives A and B. Don't sum them, A is the first, B is the last!

You have now the coordinates, you are now ready to proceed to the second point!

You should find yourself some 130-140 meters from the starting point in front of an important and nice building. Reading what you have to read, you'll learn about how many named people played an important role in establishing this building. Consider N46°02.9FG' and E 14°30.HI'. Their number (with a leading zero) is FG for your next point. Now step back: the building has a ground floor, a first floor and a second floor. The number of windows on the first floor gives H while the number of the windows on the second floor gives I. Beware, the balcony counts as one!

Perfect, you have now the coordinates of the next landmark!

You are 200-220 meters away from the previous point. You should have a nice overview through Ljubljanica river, being able to see the tower of the Ljubljana castle on the east and all the nice cafes and restaurants in this area. Consider N 46°02.9JK' and E 14°30.LM'. Count the high columns without light on one side of the bridge for J, then add the number of those with a light on the top for K. For LM, enter the first street to the west from the point (a very-very short street where the bridge leads to) and take the first building on the right: the number of windows in a row gives M, while the number of equally windowed floors gives L.

You are almost there!

The last point to visit is known now, just 140-160 meters from the previous one. The building is very important, as this kind of establishment hosts somehow 20% of the citizens in Ljubljana. It is also a memorial of the well-merited independence of the country - acknowledged by the EU.

To find the container, you need to visit one more place. Consider N 46°02.9NO' and E 14°30.PQ'. Here are the coordinates: for NO, simply use 00. For PQ, you will need to find the year when Slovenia's independence has been acknowledged by Europe (it is set in stone at the memorial), then sum the digits and use the result. Following the coordinates you just found out, you will find yourself in a small park with high trees. The container is hidden on one of the high trees and it is not easy to find! The coordinates lead you to the park, but not directly to the tree, this is due to the poor signal under the trees. The container is really small, can not hold much, but I gave it some initial content.

Good luck!
_____________________________________________________________
Opomba novega lastnika: ob postavitvi zaklada v letu 2005 je bilo v Ljubljani še zelo malo zakladov. Ob posvojitvi tega večstopenjskega zaklada leta 2013 je stanje precej boljše: Ljubljana je na gosto posejana z zakladi.

Prvotni in zdajšnji lastnik vas s tem večstopenjskim zakladom vabiva na kratek sprehod po starem mestu, da si sami ogledate motive, ki bi jih zanesljivo videli v fotoalbumu tega mesta. Pri tem zakladu so vse točke razen zadnje virtualne, ker je na teh mestih vselej veliko turistov in študentov.

Obisk zaklada sestoji iz začetne točke, za katero so koordinate podane, in treh drugih, za katere boste podatke zbrali med sprehodom. Ker je začetek sprehoda vselej enak, dobljene podatke vsakič vstavite v naslednjo formulo: N 46°02.9xx' in E 14°30.yyy'. Če sledite navodilom, boste našli xx in yyy za naslednjo točko.

Ker je treba najti štiri točke, naj koordinate poimenujem na naslednji način:
- za prvo točko (po začetni): AB (xx) in CDE (yyy);
- za drugo točko: FG (xx) in HI (yy);
- za tretjo točko: JK (xx) in LM (yy);
- za zadnjo točko, kjer boste našli tudi škatlico, pa: NO (xx) in PQ (yy).
Kadar sta za yyy podani samo dve števki, na tretje mesto vstavite ničlo (0).

Pa se lotimo prve točke!

Začetne koordinate vas bodo pripeljale na prijeten trg s Tromostovjem. Če se pozorno razgledate, boste na mostu našli nekaj besed. Formula za naslednjo točko zaklada je torej: N 46°02.9AB' in E 14°30.CDE'. Preštejte število pik, kar je podatek za DE (z vodilno ničlo). Število vrstic tega napisa (vse vrstice, ne samo tiste z besedilom!) predstavlja podatek za C. Preštejte črke prve in zadnje besede v prvi vrstici: to vam bo dalo podatka za A in B. Ne seštevajte jih; A je prva beseda, B pa zadnja!

Zdaj imate koordinate in se lahko odpravite do druge točke!

Priti bi morali približno 130–140 metrov od začetne točke pred pomembno in lepo stavbo. Ko boste prebrali, kar tam piše, boste izvedeli, kakšne vloge so našteti ljudje odigrali pri ustanavljanju te stavbe. Formula za naslednje koordinate je: N46°02.9FG' and E 14°30.HI'. Število omenjenih ljudi (z vodilno ničlo) je FG za naslednjo točko. Zdaj pa stopite malo nazaj: stavba ima pritličje, prvo in drugo nadstropje. Število oken v prvem nadstropju vam da podatek za H, medtem ko je število oken v drugem nadstropju podatek za I. Pazljivo: balkon šteje kot eno okno!

Prima, zdaj že imate koordinate za tretjo točko!

Ste približno 200–220 metrov stran od prejšnje točke. Zdaj bi morali imeti lep razgled na reko Ljubljanico, razgledni stolp Ljubljanskega gradu na vzhodni strani in vse te prijetne kavarne in restavracije, ki so v tem delu mesta. Zdaj pa k formuli: N 46°02.9JK' and E 14°30.LM'. Preštejte visoke stebre brez luči na eni strani mosta, da dobite podatek za J, nato pa prištejte število tistih z lučjo na vrhu, da dobite podatek za K. Za LM pa vstopite v prvo ulico na zahodu od te točke (je zelo kratka uličica, ki vodi od mosta) in se ustavite pri prvi stavbi na desni: število oken v nadstropju da podatek za M, medtem ko vam da število nadstropij, pri katerih so okna izdelana na enak način, podatek za L.

Pa ste že skoraj pri koncu!

Zdaj veste, kje je četrta točka – samo 140–160 metrov stran od prejšnje. Stavba je zelo pomembna, saj gosti nekako 20 % prebivalcev Ljubljane. Tam je tudi spomenik zaslužnim za osamosvojitev Slovenije.

Da najdete škatlico, morate obiskati še eno točko. Formula je: N 46°02.9NO' and E 14°30.PQ'. Koordinate izračunate takole: za NO preprosto uporabite 00. Za PQ pa boste morali ugotoviti, katerega leta so evropske države priznale samostojnost Slovenije (ta podatek je vklesan tudi na spomeniku), nato pa seštejte števke in jih vstavite v formulo. Koordinate vas bodo popeljale v manjši park z drevesi. Zaklad je skrit na enem od dreves in ga ni preprosto najti! Koordinate vas bodo pripeljale v park, ne pa tudi naravnost k pravemu drevesu, saj je pod njimi signal slabši. Škatlica je res zelo majhna, a sem vseeno vstavil nekaj začetne vsebine.

Pa srečno!
[Prevod v slovenščino: Dulsineja, maj 2013]

Additional Hints (Decrypt)

Gur pbagnvare vf uvqqra ng gjb zrgref va urvtug, va n fznyy "ubyr" ba gur gerr. Vg vf nyfb pbirerq, vqrnyyl. :-)/Frzv-zvxeb wr fxevg i yhxawv an qerirfh, ppn. 2 zrgen ivfbxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)