Skip to content

De Vliegende Hollander Multi-cache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
Hidden : 11/22/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vlak terrein, ongeveer 4 km lang

De Vliegende Hollander

Iedereen heeft wel eens gehoord van "De vliegende Hollander". Velen weten echter niet de details van deze sage.
De sage van De Vliegende Hollander wordt al eeuwen op allerlei manieren doorgegeven. Zo is het zelfs niet helemaal duidelijk wie of wat de Vliegende Hollander precies is. Is het een kapitein van een spookschip? Of is het de naam van het spookschip zelf?
In ieder geval is er een koppige, eigenwijze kapitein die Van der Decken zou hebben geheten: 

Op paasmorgen verlaat Kapitein Van der Decken tegen de zin van zijn vrouw de haven en vaart weg naar Oost-Indië. Bij de Kaap de Goede Hoop komt hij in grote stormen terecht die negen weken aanhouden. Van der Decken probeert tevergeefs de Kaap te passeren. De volledig uitgeputte bemanning smeekt hem terug te keren naar de Tafelbaai om daar beter weer af te wachten. Willem van der Decken weigert en gooit in zijn wilde drift de stuurman overboord. Terwijl hij dit doet roept Van der Decken: "God of de Duivel de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot het laatste oordeel !" Sindsdien zwerft het spookschip tegen de wind in over de wereldzeeën. De bemanning is dood en verricht zwijgend haar taken, zonder antwoord te geven aan de kapitein. Kapitein Van der Decken moest blijven leven. Hij staat aan het roer en brengt ongeluk en verderf aan ieder schip dat hij tegenkomt.

                             

Tot in de twintigste eeuw zijn er serieuze ooggetuigeverslagen van zeelieden die beweerden de Vliegende Hollander te hebben gezien. Hij zou rondzeilen in de wateren rond de Kaap de Goede Hoop en tijdens razende stormen zijn slag slaan.  

Wat bindt de schelde stad nu aan deze sage. Welnu deze "Van der Decken" Kapitein van "De Vliegende Hollander" was ingezetene van Terneuzen, de stad vanwaar zijn laatste reis is begonnen:

Volgens overlevering zou het gebouw dat thans als restaurant aan de Havenstraat in gebruik is, het woonhuis zijn geweest van Van der Decken. Na het vertrek van Willem van der Decken naar zee verhuisden zijn vrouw en zoon naar een klein huisje net buiten de vesting Terneuzen. Het pand in de Noordstraat (nummer 68) waar Landgraaf in gevestigd is, zou volgens overlevering het geboortehuis van Van der Decken zijn geweest. Rond 1930 was nog bekend dat het spookte in het geboortehuis. Het pand, dat in de negentiende eeuw ook nog door officieren van het garnizoen werd bewoond, werd 's nachts geteisterd door een hels lawaai in de kelders en op zolder.

Mocht je verder geïnteresseerd zijn in deze Sage, op de onderstaand link kun je het gehele verhaal lezen:
           
Verhaal "De Vliegende Hollander"

En achtergrond informatie is te vinden op:
           
Achtergrondinformatie bij "De vliegende hollander"

Vanwege werkzaamheden aan de dijk van de Westerschelde, is een aantal waypoints verplaatst. Alle waypoints zijn vanaf nu weer goed bereikbaar. Tevens zijn de coordinaten voor waypoint 4 wat aangepast zodat de positie beter wordt aangegeven.

 

Deze cache laat je kennis maken met Terneuzen in de tijd dat Kaptein Willem van der Decken, in de Scheldestad heeft gewoond.

Bij het brugvormige kantoor over het water kun je een goede parkeer plaats vinden, vanwaar de  wandeling kan worden gestart

Ga naar WP1: N 51º20.126 - E003º49.735

Waypoint 1 : Dit is wel het meest markante aandenken aan het verhaal van de vliegende hollander.

A : Aantal zeilen van de replica?         

aaa = 32 * A + 1

bbb = 140 * A - 7

ga naar WP 2 : N 51º20.aaa - E003º49.bbb

Waypoint 2 : Dit stukje Terneuzen is een van de oudste stukjes van de stad. De kapitein heeft dit plekje dus ook gezien,hoewel het er toen wel wat anders uit heeft gezien.

B : Wanneer lag "neuzen" veilig?

ccc = [B - 25 ] / 10

ddd = B - 1167

ga naar WP 3 : N 51º 20.ccc - E003º49.ddd

Waypoint 3 : Dit gebouw had in de tijd van de kapitein al een belangrijke functie, hetgeen duidelijk blijkt uit het informatiebordje.

CA : Wanneer werd in de kelder een "crymeneel ghevangehuys"

CB : In welk jaar kreeg Terneuzen Stadsrechten?

eee = 1893 - CA

fff = 2205 - CB

ga naar WP 4 : N 51º20.eee- E003º49.fff

Waypoint 4 : Op deze plek zou de kapitein gewoond hebben.

D : De som van de eerste 5 letters van de nationaliteit van de huidige bewoner? (a=1, b=2, etc )

ggg = 6 * D + 16

hhh = 10 * D - 7

ga naar WP 5 : N 51º20.ggg - E003º49.hhh

Waypoint 5 : Enige jaren nadat de kapitein uit Terneuzen is vertrokken, is in Terneuzen een vesting opgebouwd. Dit gebouw is het enige bouwwerk was overgebleven is.

E : De dikte van de muur waarop dit bord zich bevindt  in centimeters?            

jjj = E - 138

kkk = eee + E + 38

ga naar WP 6 : N 51º20.jjj - E003º49.kkk

Waypoint 6 : Terneuzen hheeft naast een thuishaven voor schepen ook een thuis geboden aan vliegtuigen.

F : Welk squadron van de RAF was juist na de bevrijding van Terneuzen hier gelegerd?            

mmm = fff - 45

nnn = F - mmm + 220

ga naar WP 7 : N 51º20.mmm - E003º49.nnn

Waypoint 7 : Dit is de plek waar de vrouw van de kapitein vaak naar toen kwam om haar man wederom te kunnen verwelkomen. Helaas voor haar is hij nooit teruggekeerd.

G : Het lichtbaken is vastgezet met bouten, Hoeveel bouten?            

ppp = ddd - hhh - 25 * G

qqq = aaa - G * 15 + 4

Vindt tenslotte de Cache : N 51º20.ppp - E003º49.qqq

 

Veel succes met de wandeling. We hopen dat jullie ervan genoten hebben,

Met vriendelijke groeten,
De Vliegende Hollander.

          

Additional Hints (Decrypt)

Va qr mhvqryvwxr obbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)