Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Takanuva: Arkiveret da jeg ikke har hørt noget fra cacheejer.

More
<

Jyllands kirker: Sct Nicolai i Aabenraa

A cache by mkjtravel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/6/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

English translation below!
Med denne cache vil vi gerne starte en ny cacheserie om Jyllands kirker.

Alle er velkommen at deltage i deres omegn. Cachebeskrivelsen skal indeholde informationer om kirkens historie og en link til flere oplysninger. Cachenavnet skal begynde med "Jyllands kirker:", fulgt af kirkens navn og evt. sted. Venligst gem cachen i en måde, som sårer ikke stedets værdighed. Tak.


Jyllands kirker: Sct. Nicolai i Aabenraa

Sct Nicolai
billede 1

Sct Nicolai
billede 2

Sct Nicolai
billede 3

Sct Nicolai
billede 4

Sct Nicolai
billede 5

Sct Nicolai
billede 6

Sct Nicolai
billede 7

Sct Nicolai
billede 8

Sct Nicolai
billede 9

Sct Nicolai
billede 10

Sct Nicolai
billede 11

Sct Nicolai
billede 12

Aabenraas første kirke, Sct. Knuds kirke, har antagelig ligget i Skibbrogade. Den er sandsynligvis sammen med det meste af byen blevet ødelagt ved en brand i 1247.

Omkring året 1250 begyndte man opførelsen af en ny kirke, som fik navnet Sct. Nicolai kirke, indviet til de søfarendes skytshelgen, Sct. Nicolaus.

Kirken er bygget i to tempi, men begge byggeafsnit er præget af den senromanske stil. Den er bygget som en énskibet korskirke med apsider på begge korsarme og er som sådan af anglisk-normansk type. Også koret har haft apsis; den blev fjernet i 1641, da man foretog en mindre udvidelse mod øst. Langs med nordsiden af koret er der i middelalderen opført et sakristi, som ligeledes i 1641 er udvidet mod øst.

Som kirken står nu, er den præget af en meget omfattende restaurering i årene 1949-56. Meget af inventaret er fra den tid, bl.a. orgelet, som er på 31 stemmer og bygget af firmaet Marcussen & Søn, Aabenraa.

Prædikestolen er fra 1565. Den har inskriptioner på tysk; de handler alle om Guds ord.

Altertavlen - i rig og udtryksfuld barok - stammer fra 1642. Den er skænket af amtsforvalter Joachim Danckwerth og hustru, hvis billede ses på korets sydvæg.

I korets nordvæg findes to lukkede stole, som i gammel tid blev benyttet af de mere velhavende medlemmer af menigheden. Ved siden af disse hænger et maleri af provst Peter Paulsen, som var præst ved kirken 1811-37 og stiftede byens sparekasse.

Under en lem i koret findes et gravkammer med indskrifter fra 1684.

Døbefonten er anbragt midt i kirken. Den øverste del er fra 1956, mens fundamentet er romansk. Den har erstattet en døbefont fra 1826, som nu findes på Aabenraa Museum.

I den nordlige korsarm hænger et kirkeskib, som bærer kong Frederiks V's monogram (1723-66). Desuden findes her en mindetavle over faldne i krigen 1870-71.

I den sydlige korsarm hænger en mindetavle over 295 mænd fra Aabenraa, som faldt i verdenskrigen 1914-18. Uden for kirken findes ligeledes et mindesmærke for faldne fra denne krig. Det er udført af Johs. Bjerg 1923.

kilde: www.aabenraasogn.dk På siden findes flere informationer.


EN Aabenraa’s first church, St. Knud’s (i.e.Canute’s), was, most probably, situated in Skibbrogade. More than likely it was destroyed by fire together with the rest of the town in 1247.

About 1250 a new church was being built and consecrated in the name of St. Nicolas, patron saint of seafaring men.

The church was built in two stages, both styles bearing the mark of Romanesque architecture. Characteristic of the Anglo-Norman influence is the cruciform construction with one nave and an apse at each end of the cross arms. Also the chancel has an apse, which, however was removed in 1641 during the extension of the church eastwards. To the north of the chancel a sacristy had been added in the Middle Ages, that also was extended in 1641.

The church, as it stands today, has been extensively renovated and restored to its original features in the years 1949-56. Many of the fixtures date from that time, including the organ with its 31 stops, built by the local firm Marcussen and Son.

The pulpit dates from 1565 and holy inscriptions in German, all speaking about the Word of God.

The altarpiece is heavy and impressive Baroque, dating from 1642. It was donated to the church by the district revenue officer Joachim Danckwerth an wife, whose portraits are on top of the altarpiece.

Two high sided chancel chairs are to be seen opposite. They were used by the wealthier members of the congregation. Next to the chairs hangs a portrait of Dean Peter Paulsen, who was the Dean of the church from 1811-37, and founded the town’s first saving bank.

Under a trap door in the chancel a tomb with inscriptions from 1684 can still be seen.

The font basin is placed in the centre of the church. Its base is Romanesque whereas the inset basin dates from 1956, replacing one from 1826, now to be found at the local museum.

A model ship bearing the initials of King Frederik the Fifth (1723-1766) is suspended from the ceiling in the Northern aisle of the church. Also a memorial plaque for men killed during the Franco-Prussian war 1870-71 is here.

A memorial plaque for the 295 men from Aabenraa that were killed during the First World War (1914 -1918) is found in the southern aisle. Outside the church there is another war memorial, designed by the well known Danish sculptor Johannes Bjerg in 1923.

source: www.aabenraasogn.dk


FFC sendes med posten. Cachen er en sort filmhylster i en transparent plastikpose. Cachen indeholder logbog og en lille blyant, men ingen blyantsspidser. Så husk et stift, tak.

God fornøjelse ønsker Juergen og Monika

Additional Hints (Decrypt)

[Da] hqrasbe, v uwøearg
[En] bhgfvqr, va gur pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

484 Logged Visits

Found it 463     Didn't find it 5     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.