Skip to Content

<

Kulturturen Aabenraa

A cache by mkjtravel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/12/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denne cache er en kulturel bytur langs med 12 skulpturer i bymidten af Aabenraa.

Du skal besøge 12 stationer i Aabenraa, for at få cachekoordinaterne. Vejen og rækkefølgen er overdraget til dig. Du får ingen koordinater fra skulpturerne, kun et billede og en vink til beliggenhed. Stationerne remses op nedenunder i alfabetisk rækkefølge. Hvert billede indeholdes et udsnit af skulpturen. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse. En lille efterforskning i forvejen kunne være meget værdigfuld, ligeledes et bykort. Det (og måske nogle yderligere informationer) findes i turistkontoret ved N 55° 02.866', E 009° 25.177'.

Den kortest rute på fods er ca 4,5 km. Vi anbefaler som parkeringsplads:

N 55° 02.412'       E 009° 25.104' (startkoordinaterne)
En af de 12 stationer findes her i nærheden!


This cache is a cultural tour along of 12 sculptures in the city of Aabenraa.

You need to visit 12 stations to receive the coordinates of the cache. Route and order is up to you. You don't get coordinates of the sculptures, just a picture and a tip to location. The stations are listed alphabetically below. Each picture contains a part of the sculpture. Klick on the picture to see it full size. Maybe it is a good idea to investigate a bit in advance. A citymap could be very helpful, too. You can find it (and maybe more information) in the local turist indormation at N 55° 02.866', E 009° 25.177'.

The shortest route by feet is about 4,5 km. We recommend as parking place:

N 55° 02.412'       E 009° 25.104' (start coordinates)
One of the stations is close by!


Dieser Cache ist eine kulturelle Stadtwanderung vorbei an 12 Skulpturen im Ortskern von Aabenraa.

Du musst 12 Stationen besuchen, um die Cachekoordinaten zu erhalten. Route and Reihenfolge sind dir überlassen. Du erhälst keine Koordinaten der Skulpturen, nur ein Bild und einen Tipp zur Lage. Die Stationen sind unten alphabetisch aufgelistet. Jedes Bild zeigt einen Ausschnitt des Kunstwerks. Durch einen Klick auf das Bild erhälst du eine Vergrößerung. Vielleicht ist es eine gute Idee, vorher etwas nachzuforschen. Ein Stadtplan kann auch sehr hilfreich sein. Ihn (und vielleicht noch zusätzliche Informationen) erhält man im Touristenbüro bei N 55° 02.866', E 009° 25.177'.

Die kürzeste Route zu Fuß beträgt ca. 4,5 km. Wir empfehlen als Parkplatz:

N 55° 02.412'       E 009° 25.104' (Startkoordinaten)
Eine der Stationen ist ganz in der Nähe!

Abstrakt granitskulptur
Kulturturen Aabenraa - Abstrakt granitskulptur
Abstrakt granitskulptur
Vinken til beliggenhed: Nicolai 'bor' her i nærheden.
Spørgsmål: Hvor mange træer står rundt omkring skulpturen?
Antal træer = A
Tip to location: Nicolai 'lives' nearby.
Question: How many trees grow around the sculpture?
Number of trees = A
Tipp zur Lage: Nicolai 'wohnt' hier in der Nähe.
Frage: Wieviele Bäume stehen rund um die Skulptur?
Anzahl Bäume = A
Annas Værk
Kulturturen Aabenraa - Annas Værk
Annas Vaerk
Vinken til beliggenhed: Gågaden begynder her.
Spørgsmål: På billedet ses et stort kvadrat med 9 små kvadrater. Hvor mange fuldstændige store kvadrater kan findes i "Annas værk"?
Antal kvadrater = B
Tip to location: The pedestrian walkway begins here.
Question: On the picture you can see a big square with 9 little squares. How many of such big complete squares can you find in the sculpture?
Number of squares = B
Tipp zur Lage: Die Fußgängerzone beginnt hier.
Frage: Auf dem Foto sieht man ein großes Quadrat, in dem sich 9 kleine Quadrate befinden. Wieviele vollständige große Quadrate findest du in dem Kunstwerk?
Anzahl Quadrate = B
Gærdet
Kulturturen Aabenraa - Gærdet
Gærdet
Vinken til beliggenhed: Mellem 'Pige på stol' og 'Kongeporten'.
Spørgsmål: Hvor mange træer (C1) og lamper (C2) findes rundt omkring skulpturen?
C = C1 - C2
Tip to location: Between 'Pige på stol' and 'Kongeporten'.
Question: How many trees (C1) and lamps (C2) are around the sculpture?
C = C1 - C2
Tipp zur Lage: Zwischen 'Pige på stol' und 'Kongeporten'.
Frage: Von wievielen Bäumen (C1) und Lampen (C2) wird die Skulptur eingekreist?
C = C1 - C2
Kongeporten
Kulturturen Aabenraa - Kongeporten
Kongeporten
Vinken til beliggenhed: Fra her til grønttorvet er det kun et smut.
Spørgsmål: Hvad er tværsummet af alle cifre på stenen?
Tværsummet = D
Tip to location: It's very close from here to the weekly market.
Question: What is the total of all digits on the stone?
Sum of all digits: D
Tipp zur Lage: Zum Wochenmarkt ist es wirklich nicht weit.
Frage: Wie lautet die Quersumme aller Ziffern auf dem Stein?
Quersumme = D
Livshjulet
Kulturturen Aabenraa - Livshjulet
Livshjulet
Vinken til beliggenhed: Livshjulet findes på toppen af bybakken.
Spørgsmål: Hvor mange bogstaver har det sidste ord i den første linje på skulpturtavlen?
Antal bogstaver = E
Tip to location: You can finde the sculpture on the highest point of Aabenraa downtown.
Question: How many letters has the last word in the first line on the sculpture's sign?
Number of letters = E
Tipp zur Lage: Die Skulptur befindet sich auf dem höchsten Punkt der Stadt.
Frage: Wieviel Buchstaben hat das letzte Wort der ersten Reihe auf der Skulpturplakette?
Anzahl Buchstaben = E
Pige på stol
Kulturturen Aabenraa - Pige på stol
Pige på stol
Vinken til beliggenhed: Da er en direkte forbindelse til parkeringspladsen...
Spørgsmål: Bestem koordinaterne af skulpturen! Du har brug for minutterne af nordkoordinaten!
Første ciffer efter komma = F
Tip to location: There is a direct connection to the parking place...
Question: Take the coordinates of the sculpture! You need the minutes of the north coordinate!
The first digit after the comma = F
Tipp zur Lage: Es gibt eine direkte Verbindung zum Parkplatz...
Frage: Bestimme die Koordinaten der Skulptur! Benötigt werden die Minuten der Nordkoordinate!
Erste Ziffer hinter dem Komma = F
Svane
Kulturturen Aabenraa - Svane
Svane
Vinken til beliggenhed: Her findes hjælp, når du er syg.
Spørgsmål: Hvad er årstalet på tavlen?
Årstalet = G (4 cifre)
Tip to location: You can find help here when you are sick.
Question: Which year is written on the sculpture's sign?
Year = G (4 digits)
Tipp zur Lage: Hier findet man Hilfe, wenn man krank ist.
Frage: Wie lautet die Jahreszahl auf der Skulpturplakette?
Jahreszahl = G (4 Ziffern)
To svampe
Kulturturen Aabenraa - To svampe
To svampe
Vinken til beliggenhed: Svamperne 'vokser' foran bulhuset, et af Aabenraas ældste huse.
Spørgsmål: Hvad er bulhusets husnummer?
Husnummer = H
Tip to location: The mushrooms 'grow' in front of 'bulhuset', one of the oldest houses in Aabenraa.
Question: What is bulhuset's house number?
House number = H
Tipp zur Lage: Die Pilze 'wachsen' vor dem 'bulhuset', eines der ältesten Häuser in Aabenraa.
Frage: Wie lautet die Hausnummer des bulhuset?
Hausnummer = H
Vandkunst
Kulturturen Aabenraa - Vandkunst
Vandkunst
Vinken til beliggenhed: Vi kan anbefale Café Storm for en kaffepause.
Spørgsmål: Hvor mange bænker stor rundt omkring Vandkunst?
Antal bænker = I
Tip to location: We can recommend Café Storm for a coffeebreak.
Question: How many benches can you find around the sculpture 'Vandkunst' (water art)?
Number of benches = I
Tipp zur Lage: Wir können Café Storm für eine Kaffeepause empfehlen.
Frage: Wieviel Bänke stehen um die Skulptur 'Vandkunst' (Wasserkunst)?
Anzahl Bänke = I
Viadukt - bænk - kuffert
Kulturturen Aabenraa: Viadukt - bænk - kuffert
Viadukt - bænk - kuffert
Vinken til beliggenhed: I gamle tider kunne man rejse herfra med toget.
Spørgsmål: Hvor mange striber findes i våbenskjoldet på skiltet ved byggningens indgang?
Antal striber = J
Tip to location: In former times it was possible to travel by train from here.
Question: How many stribes can you find in the heraldic shield on the sign at the building's entrance?
Number of stribes = J
Tipp zur Lage: Früher konnte man von hier aus mit dem Zug verreisen.
Frage: Wieviel Streifen findest du im Wappen auf dem Schild am Gebäudeeingang?
Anzahl Streifen = J
Vægteren
Kulturturen Aabenraa - Vægteren
Vægteren
Vinken til beliggenhed: Her begynder vægterturen i sommertiden.
Spørgsmål: Hvor mange dyr eskorterer granitvægteren?
Antal dyr = K
Tip to location: During summer the tour with the watchmen starts here.
Question: How many animals accompany the watchman in stone?
Number of animals = K
Tipp zur Lage: Hier beginnt im Sommer der Stadtrundgang mit den Nachtwächtern.
Frage: Wieviel Tiere begleiten den Nachtwächter aus Stein?
Anzahl Tiere = K
Vækst
Kulturturen Aabenraa - Vækst
Vækst
Vinken til beliggenhed: Dronning Margrethe den I. og nogle andre adelige folk boede i det store hvide hus.
Spørgsmål: Hvor mange kugler (delvis) findes i skulpturen?
Antal kugler = L
Tip to location: Queen Margrethe I. and other nobility lived in the large white house.
Question: How many globes (partly) can you see in the sculpture?
Number of globes = L
Tipp zur Lage: Königin Margrethe I. und andere Adelige wohnten in dem großen weißen Haus.
Frage: Wieviel Kugeln kann man (teilweise) in der Skulptur sehen?
Anzahl Kugeln = L
 
A B C D E F G H I J K L
                       

Cachen ligger ved:

N 55° [ (C + F)/5 ].[A + C + C*E + D + D*J]'     E 009° B.[ G/K - H*B + I*(F + L)]'

Indhold / Content / Inhalt:

 • FFC
 • logbog / logbook / Logbuch
 • blyant / pencil / Bleistift
 • blyantsspidser / sharpener / Spitzer
 • Bytteting / Trade items / zum Tauschen:
  • Hopkanin
  • klinkkuglemand
  • bamse
  • nøglering med globus
  • pixibog

God fornøjelse i Aabenraa ønsker Juergen og Monika

Additional Hints (Decrypt)

[DANSK] [D:] gb-pvserg! [Cache:] gæg irq ra geæfghzc, zryyrz gb ovexre, haqre zhefgra [ENGLISH] [D:] gjb qvtvgf! [Cache:] arkg gb n gerr ebbg, orgjrra gjb ovepurf, haqre oevpx [DEUTSCH] [D:] mjrvfgryyvt! [Cache:] na Onhzfghzcs, mjvfpura mjrv Ovexra, hagre Mvrtryfgrva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

99 Logged Visits

Found it 81     Didn't find it 3     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.