Skip to Content

<

Schapedrift

A cache by scherper Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Info: Schapedrift

Wandeling vanaf de Schaapskooi over de Ermelosche heide

Parkeren kan op de coordinaten boven aan de pagina.

Ga naar : N 52°16.696' - E005°40.196'
Wat is het maximale aantal borden van sponsors van de Schaapskooi in deze opstelling= A.
De borden vermelden de sponsors van de stichting Schapedrift die ervoor gezorgd heeft dat schaapskooi en bezoekerscentrum zijn gebouwd. De kudde die onderdak vindt in deze schaapskooi heeft ’s winters een grootte van zo’n 250 schapen. In het voorjaar is de kudde groter door de geboorte van een aanzienlijk aantal lammeren. In 2006 zo’n 170. De gemeente Ermelo heeft de kudde tot taak gesteld de Ermelose heide te begrazen, waardoor de heide weer volledig heide wordt en gras en boomscheuten geen kans krijgen.

Ga naar : N 52°16.876' - E005°40.299'
Vanuit je huidige positie in de richting 260° staan langs het pad een rij paaltjes. Het totaal aantal = B (priemgetal).

Deze grafheuvel dateert uit de nieuwe steentijd of bronstijd. Vanaf zo’n 3000 jaar voor Christus tot aan het beging van onze jaartelling. Werden op deze wijze gedenktekens voor de doden opgericht in het landschap. Soms werd zo’n grafheuvel meerdere malen gebruikt. Vaak werd de heuvel dan ook vergroot. De bijbehorende grafgiften waren soms ook vazen van het klokbekertype. Een replica daarvan staat in het bezoekerscentrum.


Ga naar : N 52°16.998' - E005°40.498'
Hier staat u op het hoogste punt. Uit hoeveel niet afgebroken stammen bestaat deze berk = C.

De paalberg is het hoogste punt op de heide van een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden. Het dal waarin u kijkt richting zuidoosten vanaf de “berg” is de bedding van een gletschertong die tot hier was gevorderd. Het zand waarop u staat is ooit dus omhoog gedrukt door ijs.


Ga naar : N 52°17.069' - E005°41.392'
Hoeveel BOUTEN zijn gebruikt in de bank bij het informatiebord? D= het aantal bouten.

Uniek in Nederland, omdat het ontdekt is.Er zijn meer van zulke tijdelijke kampen geweest. In dit marskamp was een legioen tijdelijk gehuisvest. De opdracht die het had is niet zeker. Wel is zeker, door bodemvondsten, dat het omstreeks het jaar 170 na Christus was. De opdracht zou geweest kunnen zijn opstandige volken die tegen de Romeinen vochten in eigen gebied af te straffen. Het IJsselmeer toen Lacus Flevo genoemd was vanaf hier zo’n dagmars (18 km ) verwijderd. Nu is dat 10 km. Het kamp was groot genoeg (9 hectare) voor 1 legioen van zo’n 6000 duizend man. Mogelijk ging het om het 22e legioen onder leiding van Didius Julianus.


Ga naar : N 52°16.886' - E005°41.942'
Neem van het 'Artikel' het 1e cijfer. Dit = E.

Deze oude weg verbond in vroeger dagen Amsterdam met Zutphen en Bremen.

Vanaf hier kunt u lopend het beste het zandpad volgen.


Ga naar : N 52°16.750' - E005°41.022'
Wat is het aantal letters van de boomsoort het dichtst bij de prullenbak = F

Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de bedding van het oude landijs. Achter u ligt de Driesche berg. Wat verder naar het zuidwesten ligt de buurtschap Drie. De bomen die op deze berg stonden waren ooit baken voor de Harderwijker vissers. Voor ze de thuishaven in het oog kregen, waren de bergen van Drie te zien vanaf de toenmalige Zuiderzee.Bereken nu de eindcoordinaten van de cache
N 52°16.(A*D)+(E*D*D)-D' - E005°40.(B*D)-(C*D)-F'
Cache ligt niet op het terrein van de Schaapskooi

[English]
You can park at the coordinates at the top of the page.

Go to : N 52°16.696' - E005°40.208'
Total of sponsors of 'de Schaapskooi + 3 = A (is the maximum number of plates).

On the tables you can find the names of the sponsors of the foundation that built both sheep pen and visitors centre. The flock using this pen counts about 250 sheep during winter. In spring and summer the flock is much bigger as a result of the birth of many lambs (an estimated 170 in 2006). It is the duty of this flock to keep the moor free of grass and young trees.


Go to : N 52°16.876' - E005°40.299'
From your position in the direction of 260° you can see a row of rods. The total number = B (primenumber).

This burial mound dates back to the new stone age or bronze age. Since 3000 before Christ until the beginning of our era memorials of this kind were raised in the fields for the dead. Sometimes a burial mound was used more than once.


Go to : N 52°16.998' - E005°40.498'
You are now on the highest point. What is the number of unbroken truncks of this Birch = C.

This “mount” is the highest on this moor. It was formed during the ice age some 150.000 years ago. The valley in south-east direction was once the bed of polar ice that pushed up the sand of this “mountain” (44 m.). =


Go to : N 52°17.069' - E005°41.392'
How many SREWBOLTS are used in the bench at the Informationpillar? D= number of screwbolts.

Unique in The Netherlands because it was discovered. There must have been more of these but they haven’t been found. The 22nd legion may have used this camp while searching for troublemakers in this area, in order to prosecute them.


Go to : N 52°16.886' - E005°41.942'
Take the 1e digit of the 'Artikel'. This = E.

This is the old road connecting Amsterdam with Zutphen and Bremen in the old days.

From here you can follow the sandy path, if you are by foot.


Go to : N 52°16.750' - E005°41.022'
Here you see a number of benches and a number of litter bins. The number of benches x the number of bins = F.

From here you have a wonderful sight on the bed of the former ice. Behind you, you can see the trees on “ Mount Drie”. These trees were once a beacon for the Harderwijker fishermen who were sailing on the old Zuiderzee.


Calculate now the endcoordinates of the cache
N 52°16.(A*D)+(E*D*D)-D' - E005°40.(B*D)-(C*D)-F'
Cache is not on the grounds of Schapedrift

Additional Hints (Decrypt)

jvwfg mvpumrys

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.