Skip to content

Zapomenutý hrbituvek / Forgotten cemetery Traditional Geocache

This cache has been archived.

JaKr: Prověřili jsem situaci na místě. Keš tam není! Pro opakované problémy musíme keš s politováním archivovat.
Díky za Vaše návštěvy.
We checked the situation on the ground. The cache is not there! We are sorry but we must the cache archive. Thank you for your visits.

More
Hidden : 03/12/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache Vas zavede na misto, které souvisí s težkými boji mezi pruskou a rakouskou armadou v roce 1866.

This cache will guide you to the place of a hard struggle between Prussian and Austrian army in year 1866.

Blízko Cesko – Rakouských hranic naleznete malý zapomenutý
hrbituvek. Byl zbudován na príkaz pruského krále v roce 1869. Je zde pohrbeno 244 pruských vojáku (na kríži je uvedeno 209), kterí zemreli na choleru. Uprostred zchátralého hrbitova stojí centrální kovový kríž a zachovala se torza dvou pomníku.

Doplněno 16.11.2014:
Město Mikulov získalo z Ministerstva obrany ČR dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby. Za finanční spoluúčasti města došlo k celkové rekonstrukci Pruského hřbitova z roku 1866, včetně opravy dochovaných náhrobků a osazení byla informační tabule.

Cache je pripomenutím 140 výrocí této krvavé války. Je ukryta 12 m od centrálního kríže, azimutem 168°.


Close to Czech – Austrian border you will find small forgotten cemetery which has been established according to a Prussian king order in 1869. 244 Prussian soldiers died by cholera were buried there (but only 209 people are mentioned on the memory cross).
In the centre of the cemetery there stands a metal cross and you can find also fragments of two tombstones.

Completed by November 16, 2014 :
The town of Mikulov obtained from the Ministry of Defense a financial subsidy grant to the care of war graves. With the financial participation of the city was made a total reconstruction of the Prussian cemetery from 1866, including repair of surviving tombstones. A information boards was installed.

This cache reminds 140 anniversary of this bloody war.
To find it - go 12 meters from the central cross with the bearing of 168°.

Additional Hints (No hints available.)