Skip to content

<

De Parel van de Peel

A cache by Poolster Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/03/2006
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


88 FAVORITES – 35% OF THE PREMIUM VISITORS

De Parel van de Peel
Je wandelt door (een deel van) De Peel gelegen op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De Peel bestond vroeger voor een groot gedeelte uit "palus", het Romeins woord voor moeras. Eeuwenlang werd in deze streek turf gestoken. Het afgraven is tussen 1960 en 1970 gestopt en de overgebleven veengebieden zijn nu beschermde natuurgebieden. Het zijn waardevolle restanten van het eens zo uitgestrekte en gevaarlijke gebied.
De "klot" is gestoken; het "goud van de Peel" is gedolven.

De Mariapeel is een restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen en kent drie deelgebieden, waarvan het Mariaveen een open heidegebied is met enkele zandruggen. De twee andere deelgebieden bestaan uit bossen met vooral berken met hier en daar een eik. De Parel van de Peel voert je door het schitterende veenlandschap tussen Helenaveen en Griendtsveen. De begroeiing is weelderig en in het barre veenmilieu tref je veenmos, wollegras, veenpluis en het vleesetende plantje zonnedauw aan. In de natte gebieden komen weide-, moeras- en watervogels voor: verschillende soorten eenden en ganzen, kraanvogels, grutto en wulp, zwarte stern en blauwborst.


Lengte van de wandeling
De lengte van de wandeling is ongeveer 8 - 10 km.

Moeilijkheidsgraad
Nadrukkelijk zij vermeld dat De Parel van de Peel een moeilijke multi-cache is, die je niet zomaar even op een zomeravond "meepikt". Trek voor het vinden van deze cache meerdere uren uit. Zelfs al weet je precies hoe je moet lopen dan nog ben je zo een tijdje bezig. Zorg ook voor een goede voorbereiding. De multi-cache is nadrukkelijk af te raden voor beginners en snelle cache-hunters. De cache is uiteraard wel gewoon te doen met de gebruikelijke standaarduitrusting als pen, papier, geodriehoek, rekenmachine, kompas, verrekijker en ......de GPS natuurlijk. Alle bakens alsook de cache liggen ca. 5 tot maximaal 10 meter van alle voor publiek toegankelijke paden. Begeef je dus niet in het kwetsbare natuurgebied zelf.

Toegankelijkheid
De paden in de Mariapeel zijn enkel opengesteld voor wandelaars. De toegang is expliciet verboden voor tourfietsers, ATB-ers en mountainbikers. Honden (mits aangelijnd) zijn toegestaan.
Door de boswachter wordt nadrukkelijk toegezien op de naleving van deze regels.

De codering van getallen
Om geen verwarring te veroorzaken worden de letters E, I, N, O niet gebruikt. Elke letter staat voor een getal dat uit één of meerdere cijfers kan bestaan (bijvoorbeeld A = 3; B = 8; C = 19).
Verschillende letters kunnen dezelfde waarde hebben (bijvoorbeeld A = 3 en X = 3).

Voorbeelden met A = 3 en B = 8 en C = 19:
N 51°16.5AB' = N 51°16.538'
N 51°19.(A+2)C' = N 51°19.519'
N 51°23.(5*A)B' = N 51°23.158'
N 51°27.(C+1)(B:2)' = N 51°27.204'

Priemgetallen
Om geen kostbare geheimen prijs te geven probeert de mens al eeuwenlang boodschappen zodanig te verpakken dat alleen de beoogde ontvanger deze kan lezen. Eigenlijk doen we bij geocaching niet anders. Dit verlangen naar geheimhouding heeft ertoe geleid dat naties er codemakers op nahielden die zorgden voor de veiligheid van de communicatie door de best mogelijke versleuteltechnieken te bedenken. Tegelijkertijd hebben vijandelijke codebrekers altijd geprobeerd dit geheimschrift te kraken om zo de geheimen te kunnen stelen. Wordt een code gekraakt dan is deze niet langer bruikbaar en moet de codemaker een nieuwe, nog sterkere code bedenken. De wedloop tussen codemakers en codebrekers is daarmee een feit; een verbeten strijd tussen aloude slotenmakers en inbrekers, tussen politie en georganiseerde misdaad, tussen inlichtingendiensten en terroristen alsook tussen de huidige programmeurs en de hackers.
In het begin van onze jaartelling kon nog ruimschoots worden volstaan met de vervanging van letters (de manier waarop bij geocaching de "Additional Hints" zijn versleuteld). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit volstrekt ontoereikend en werd door de Duitsers het meest geduchte versleutelsysteem uit de geschiedenis ontwikkeld: ENIGMA !

Om in onze moderne samenleving het internet bankieren afdoende te beveiligen werd in 1977 de nieuwste techniek ontwikkeld. Een techniek, RSA genaamd, die tot op de dag van vandaag nog niet gekraakt is en derhalve de invloedrijkste in de moderne cryptografie kan worden genoemd. Bij deze techniek maakt men gebruik van priemgetallen. Een priemgetal (bijvoorbeeld 17) is een getal dat alléén door zichzelf en 1 deelbaar is. Ook 23 is een priemgetal, omdat er behalve 1 en 23 geen getallen op deelbaar zijn zonder een rest over te laten. Maar 8 is geen priemgetal omdat het deelbaar is door 2 en 4.
Als je nu twee hele grote priemgetallen met elkaar vermenigvuldigt is het net alsof je twee kleuren verf met elkaar mengt. Het mengen van gele en blauwe verf om groene verf te krijgen is simpel. Maar om vervolgens uit de groene verf de twee oorspronkelijke kleuren geel en blauw terug te vinden is een moeilijke opgave. Bij deze geocache word je uitgedaagd dit voor twee relatief kleine priemgetallen te ontrafelen.

Inhoud van de cache
In de cache (munitiekistje) bevindt zich:
- een logboekje
- een stashnote
- balpen + potlood met puntenslijper
- enkele zaken om te ruilen

Toestemming
De multi-cache is tot stand gekomen met toestemming van maar vooral met dank aan Staatsbosbeheer. Mede namens Staatsbosbeheer nadrukkelijk het verzoek dit kostbare en uitermate kwetsbare natuurgebied zo veel mogelijk te ontzien: blijf op de paden, beschadig geen bomen of takken, laat geen afval achter, laat de grazers ongestoord hun werk doen, pas uw eigen geluid aan op dat van de omgeving en verstoor de rust in dit gebied niet. Met ieders medewerking kunnen wij allemaal optimaal blijven genieten van al het moois dat de Mariapeel ons te bieden heeft: vandaag, morgen, alsook in de toekomst. Op voorhand hartelijk dank voor ieders gewaardeerde medewerking.

Spoilers
Aan De Parel van de Peel is veel aandacht, zorg en tijd besteed. Dit met als doel alle geocachers veel wandel- puzzel- en cacheplezier te bezorgen. Hierbij daarom het vriendelijk verzoek geen foto's bij de logs te plaatsen die op welke wijze dan ook als spoiler voor collega's kunnen gelden.

Parkeer je voertuig op de parkeerplaats WP 0:
WP0: N 51°24.298' - E005°55.116'


Loop vanaf hier via WP 1 naar WP 2.
WP1: N 51°24.377' - E005°55.087'
WP2: N 51°24.511' - E005°55.052'


Hier tref je een waterdieptemeter aan.
Met hoeveel schroefjes is het nummerplaatje op de rechterkant van de meterpaal bevestigd?
Dit levert getal A op. (A = ____ )

Enkele centimeters onder dit nummerplaatje zit een schroefje.
Welk getal staat er, achter de komma, op de schaalverdeling ter hoogte van dit schroefje?
Dit levert getal B op. (B = ____ )


Loop vanaf hier richting WP3.
WP3: N 51°24.5(B:4)1' - E005°55.(67*A)'


Je staat nu aan de rand van Het Meeuwenven. Midden in dit ven ligt een eiland.
De locatie van (de dichtstbijzijnde rand van) het eiland is:

WP EILAND: N 51°24.459' - E005°55.134'

Op deze geografische plek geldt:
voor de Latitude (N): 1 minuut = 1' = 1853 meter
voor de Longitude (E): 1 minuut = 1' = 1156 meter

Bepaal de afstand van WP3 tot het eiland.
Dit levert getal S op. (S = ____ )


De afstand is 150 meter: S = 260
De afstand is 170 meter: S = 220
De afstand is 190 meter: S = 180
De afstand is 210 meter: S = 140
De afstand is 230 meter: S = 100
De afstand is 250 meter: S = 060


Ga naar WP4.
WP4: N 51°24.(30*B-2)' - E005°55.(A*B)2'


Hier staat een metalen hek. Vanaf de paal waarop het hek scharniert zie je in de verte meerdere hoogspanningsmasten. Boven op deze paal bevindt zich een vizier in de vorm van een gleufschroef. Als je door de gleuf van deze schroef kijkt zie je slechts één hoogspanningsmast.
Peil op ca. 50 cm vóór deze paal de hoek waaronder je deze mast ziet.
De hoek levert getal C op. (C = ____ )


De hoek is 70°: C = 23
De hoek is 75°: C = 24
De hoek is 80°: C = 25
De hoek is 85°: C = 25
De hoek is 90°: C = 24
De hoek is 95°: C = 23


De mast eindigt in een piramidevormige punt. Hoeveel zijvlakken heeft deze piramide?
Het aantal zijvlakken levert getal D op. (D = ____ )


Het aantal zijvlakken is 3: D = 55
Het aantal zijvlakken is 4: D = 54
Het aantal zijvlakken is 5: D = 53
Het aantal zijvlakken is 6: D = 53
Het aantal zijvlakken is 7: D = 54
Het aantal zijvlakken is 8: D = 55


Ga vanaf hier naar WP5.
WP5: N 51°24.00(B:4)' - E005°55.888'


In de directe omgeving bevindt zich ergens een aluminium strip met een aantal gaatjes.
Hoeveel gaatjes zitten er in de aluminium strip?
Dit levert getal F op. (F = ____ )


Onderweg ben je tussen WP4 en WP5 ook een metalen peilbuis voor grondwater gepasseerd.
Hoeveel RVS-schoefjes zitten er in het dekseltje van deze buis?
Dit levert getal G op. (G = ____ )


Ga vanaf hier naar WP6.
WP6: N 51°(2*A+B).(20*F-2)' - E005°55.(B:A+G)(2*F:5)'


Onderweg tussen WP0 en WP6 staan twee volwassen bomen met een zesvoudige stam. Dit betekent dat beide bomen zichzelf direct vanaf het maaiveld in zes stammen vertakken. Dus geen enkele stam is volledig solitair ontsproten en geen enkele stam is een zijtak van een andere; ze staan allemaal in verbinding met dezelfde stronk.
Om het niet al te gemakkelijk te maken zijn geen foto's geplaatst en is de boomsoort niet vermeld. Om het ook weer niet overdreven moeilijk te maken zij wel vermeld dat voor beide bomen geldt dat de omtrek van elke afzonderlijke stam, op een hoogte van 1 meter, groter is dan 40 centimeter.


Bepaal de N en E coördinaten van beide bomen.


N1 = _______________ / E1 = _______________


N2 = _______________ / E2 = _______________


Ergens op de geografische lijn tussen de coördinaten van deze twee bomen staat op een beschutte plaats en verborgen achter wat gras een tentharing met een getal.
Dit getal is het product van twee priemgetallen.


Bepaal de twee oorspronkelijke priemgetallen P en Q.


Grootste priemgetal = ________ P


Kleinste priemgetal = ________ Q

Proficiat. Nu kun je de coördinaten van de cache bepalen !


X = P + S
Y = Q - S


De cache ligt op : N 51°C.X' - E005°D.Y'


Het bepalen van de twee oorspronkelijke priemgetallen kan enige tijd in beslag nemen.
Dit proces is aanzienlijk te verkorten door te kiezen voor een extra natuurwandeling en "even" een aanwijzing op te gaan halen. Als je keuze hierop valt ga dan naar locatie:
WP TIP: N 51°(B+5).(49*F-5)' - E005°(A*B+14).(55*F)'


In de directe omgeving van WP TIP bevindt zich ergens het patroon van een 12-zijdige dobbelsteen.
Welke worp wordt hier weergegeven?
Dit levert getal T op. (T = ____ )

T is het meest linkse cijfer van priemgetal Q


Tot slot
Na een zorgvuldige voorbereiding is "De Parel van de Peel" in het voorjaar van 2006 opengesteld. Bij deze nodig ik iedereen van harte uit ook deze "parel" aan je "ketting" te rijgen. Heel veel succes hierbij !

Additional Hints (Decrypt)

pnpur: ibbetryrvq oenzrafcbbe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.