Skip to content

This cache has been archived.

Brouk & spol.: Archive

More
<

Zofinsky prales/Primeval forest of Zofin

A cache by Brouk & spol. Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/16/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Národní prírodní rezervace Žofínský prales.
National nature preserve Zofinsky forest.

Tato multi-cache Vás zavede do další krásné lokality Novohradských hor, a to Žofínského pralesa, který je národní prírodní rezervací. Není bežne prístupný verejnosti, ale obcas se tu prohlídky porádají s doprovodem, a to po domluve s Lesním závodem Nové Hrady, nebot ten je jejím správcem.

This multi-cache will take you to another beautiful location of Newcastle mountains which is Zofie´s forest. This forest is a national nature preserve and it is not commonly open to public. Sometimes it is possible to go for a visitation with an attendance, according to the agreement with the Forest company Nové Hrady, that is the administrator of the forest.

Rezervace byla vyhlášena narízením hrabete Jirího Buquoye roku 1838:
"Rozhodl jsem se zachovati zmínenou lesní cást jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých prátel prírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického težení, aby se v této cásti žádné dríví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dríví se nevybíralo. Zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu." Tak byla vyhlášena první pralesní rezervace.

Z celkové rozlohy národní prírodní rezervace je 44 ha puvodního pralesa. Dominantní drevinou v pralese je buk s vtroušeným smrkem a jedlí. Jedle zde byla v minulosti hojnejší a patrila k nejvetším a nejstarším stromum pralesa. Žofínská "královna jedlí", která se nacházela v jižní, nejvýše položené cásti, byla zlomena pri prudkém poryvu vetru v roce 1975. 425 let starý strom byl 51 m vysoký a obsahoval 44 m krychlových dreva. Prales byl zejména v poválecných dobách znacne poškozován premnoženými stavy jelení zvere. Dnes je oplocen a pronikání zvere je tak zabráneno.
Shora uvedené souradnice Vás dovedou do místa nazvaného Žofín (Sofienschloss) 7
Hrabe Jirí Jan Buquoy zde nechal prestavet již existující myslivnu na drevený lovecký zámecek, který pojmenoval Sofienschloss podle druhého jména své manželky Terezie Žofie. Okolo zámku stála hájovna (dnes penzion) a nekolik dalších budov. Po roce 1948 prešel zámecek do užívání vojenské správy a Žofín se stal soucástí uzavreného hranicního pásma. Vojáci stavbu ponicili a v roce 1980 ji srovnali se zemí. Od roku 1990 Žofín znovu ožívá a staré budovy se opravují do budoucí krásy. Dnes je Žofín doménou lesníku, drevaru a chalupáru.
(visit link) (visit link)

Na zelené tabuli, která se nachází na pocátecních souradnicích, se doctete rok, ve kterém nechal hrabe Buquoy postavit zámecek = A a nadmorskou výšku Žofína = W. Vypocítáte souradnice:

On the green table, which is situated on the initiative coordinates, you can find a year, in which earl Buquoy let built the manor house (=A) and elevation above sea-level (=W). Figure out the coordinates:

Stage 1

N1 = 48 (A - 1814), (A - 1587)
E1 = 014 (A - 1812), (A - 1426)

Zde najdete tabulku, na které je uveden rok zasazení pametní desky = X a dále výmera pralesa (zaokrouhlete na celé císlo) = Y. Vypocítáte souradnice:

There you will find a tablet, where is stated the year of setting of the memorial tablet (=X) and next the area of the forest (round off = Y). Figure out the coordinates:

Stage 2

N2 = 48 BC, DEF kde BC = X - 1949 a DEF = X - 1255
E2 = 014 GH,IKJ kde GH = Y - 56 a IJK = Y + 704

Zde najdete v pralese ocíslovaný strom cerným císlem na bílém podklade = Z. Vypocítáte finální souradnice cache:

There you will find numbered tree with in the forest (black number on a white base = Z). Figure out the final coordinates:

N3 = 48 LM,OPQ kde LM = W - 710 a OPQ = Z - 103
E3 = 014 RS,TUV kde RS = W - 707 a TUV = Z - 75

Obsah cache:
Škrabka na okno, velryba, kolícek, karabina, magnet, mašle.

Cache contents: ice scraper, whale, spill, magnet, carbine, bow

Additional Hints (Decrypt)

Qin iýenmaé fzexl.
Gjb znexrq fcehprf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.