Skip to Content

This cache has been archived.

Dan44: Na údržbu není cas ani síla. Uvolníme místo...
Díky všem za návštevu

More
<

Lezaky

A cache by Dan44 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kdo by neznal obec Ležáky.
Who should not know Ležáky village

Ležáky byly osadou chudých kameníku a drobných chalupníku. Tvorilo ji osm domku, seskupených kolem mlýna; ten dal základ osade, nazývané podle potoka Ležáku. 15. brezen 1939 den okupace ceských zemí a 27. zárí 1941 nástup ríšského protektora R. Heydricha - to jsou dva predstupne tragedie, nejen ležácké.
V noci na 29. prosince 1941 dopravil britský letoun Halifax s kanadskou posádkou do protektorátu tri skupiny parašutistu: Antropoid (Jan Kubiš, Jozef Gabcík meli uskutecnit atentát na ríšského protektora), Silver B (V. Škácha, J. Zemek) a Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valcík a Jirí Potucek). Ani poslední skupina nebyla vysazena presne dle plánu místo u Hermanova Mestce až u Podebrad. Valcík se po mnoha nesnázích dostává s radiostanicí Libuše do Pardubic, kde se znovu setkává s Bartošem a Potuckem.
Obrací se na bývalého porucíka cs. armády Jindricha Vaška, správce lomu Hluboká u Dachova, vzdáleného jen nekolik set metru od Ležáku. Majitelem lomu je František Vaško. Vysílacce, obsluhované Potuckem, poskytli úkryt ve dvojitém strope strojovny lomu. Od poloviny ledna 1942 zacala vysílacka každou noc podávat depeše zpravodajského, vojenského i hospodárského charakteru. Dalším stanovištem vysílacky se staly Lázne Bohdanec a Mnetice u Pardubic. V polovine dubna 1942 se do lomu Hluboká vrátila, telegrafista Potucek se usadil u mlynáre Švandy v ležáckém mlýne. Spolupracuje i vrchní strážmistr Karel Knez z cetnické stanice ve Vrbatove Kostelci se svými podrízenými.
27. kvetna byl v Praze Libni spáchán výsadkári Kubišem a Gabcíkem atentát na Heydricha. 28. 5. je znovu vyhlášeno stanné právo v Praze a 29. 5. v celém protektorátu. Hitler dává K. H. Frankovi souhlas k likvidaci obce Lidice vyvraždení mužu a odvlecení žen a detí, k vypálení obce a jejímu srovnání se zemí. Vysílací stanice Libuše pres stoupající teror denne volá Londýn a podává naší vláde zprávy, vetšinou tragické. Zacátkem cervna je nutno vysílacku premístit, tentokrát do veže katolického kostela ve Vcelákove, odkud se krátce na to vrací prímo do ležáckého mlýna.
Nacisté vlákali do lécky štábního kapitána Václava Morávka. Ten se na úteku zastrelil, avšak v dokumentech, jichž se predtím zbavil, nalezli gestapáci fotografii J. Valcíka. Podle razítka na zadní strane identifikovali nekdejšího cíšníka pardubického hotelu Veselka. Valcíkovi se podarilo utéci na Moravu, podílí se na atentátu na Heydricha. Spolecne s ostatními úcastníky atentátu nalezl 18. cervna v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metodeje v Praze smrt. Nacisté tušili Valcíkovo spojení s ilegální vysílackou, ale dukazy chybely.
16. cervna se pražskému gestapu prihlásil Karel Curda. Na základe jeho udání násladuje vlna zatýkání. Bartošovi spolupracovníci manželé Krupkovi jsou zatceni 17. cervna v Polici. Ludek Matura podniká tricetikilometrovou cestu na kole, aby varoval Potucka a pomohl odvézt vysílacku pres Mnetice do Bohdašína a Koncin u Cerveného Kostelce. Devatenáctiletý Jan Trísko z Vrbatova Kostelce predává varování strážmistra Kneze mlynári Švandovi. V pátek 19. cervna provádejí príslušníci pardubického gestapa dukladnou kontrolu prihlášek k pobytu v Mireticích a Louce, kam Ležáky katastrálne patrily. Navštevují i lom Hluboká. Ráno 20. 6. byl zatcen majitel lomu František Vaško s manželkou.
V nedeli 21.6. jsou zatceni mlynár Jindrich Švanda, mechanik z lomu Hluboká Karel Svoboda a správce lomu Jindrich Vaško. Na kapitána Bartoše je nastražena past. Pri pronásledování ulicemi Pardubic se postrelí, krátce nato umírá. Nacisté získávají jeho aktovku.
V pondelí ráno 22. 6. se pri služební pochuzce poblíž Habrovce zastrelil vrchní strážmistr Karel Knez. Gestapo prohledává mlýn v Ležákách. Odjíždejí do Vcelákova pro bratra mlynárovy ženy Josefa Štulíka. Protože není doma, dávají podmínku: neprihlásí-li se do 12 hodin, bude celý Vcelákov srovnán se zemí. Zatcena byla Marie Štulíková, rodice František a Františka Pelikánovi, patnáctiletý Václav.
23. cervna den relativního klidu. Clages získává v Praze souhlas s likvidací Ležáku
24. cervna jsou zmobilizovány oddíly SS, polního cetnictva a ochranné policie v Pardubicích i posily z Hradce Králové, celkem na 500 nacistu. Kolony aut se blíží k Ležákum z obou stran od Dachova i od Dreveše. Území obklícili policisté, težké kulomety. Na znamení Waltera Lehneho zacíná útok nekolika stovek ozbrojencu na bezbranné Ležáky. Všichni obyvatelé, zastižení v osade, jsou spolu s delníky z Cerníkova lomu shromáždeni u silnice. Pro deti do vcelákovské školy a do Skutce odjíždejí policejní hlídky. Po dukladné kontrole prihlášek k pobytu jsou vyhnáni prebývající. Celkem 47 osob je odvezeno do Pardubic. Vše cennejší gestapem uloupeno, osada zapálena. Domky horí celou noc a ješte dlouho zustává údolí plné dýmu.
Na Zámecku v Pardubicích bylo 13 detí oznaceno cedulkami s osobními daty, oddeleno od matek a odvezeno do pražského Rasového a osídlovacího úradu. Na pardubické popravište byly odvádeny nejdríve ležácké ženy, potom muži. Až do svítání jsou pak tela odvážena za ozbrojeného doprovodu do tamního krematoria. Popel je gestapem zabaven a rozmetán, jen cást z nej zamestnanci dokáží uschovat.
Oficiální zpráva tisku z 26. 6. 1942: Dne 24. cervna byla osada Ležáky u Louky (okres Chrudim) srovnána se zemí. Dospelí obyvatelé byli podle stanného práva zastreleni. Obyvatelstvo prechovávalo ceské parašutisty, kterí meli vedoucí úcast na prípravách atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha, a pokoušelo se je zachránit pred policejním zakrocením Poslední zprávu do Londýna odesílá Potucek z úkrytu v Bohdašíne 26. cervna: Ležáky u Vrbatova Kostelce, kde jsem byl se svojí stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kterí mi pomáhali, byli zatceni. Prístí vysílání ve 23. hodin dne 28. cervna. Nedošlo k nemu, u obce Trnová byl zastrelen strážmistrem Pulpánem. Ke stržení trosek došlo až pred vánocemi 1943. Ležácké deti byly prevezeny do Lodže. Jarmila a Marie Štulíkovy byly uznány schopnými ponemcení a predány do nemeckých rodin pod cizími jmény. Až po válce je vypátral a privezl zpet policejní inspektor Josef Ondrácek. Ostatní deti byly prevezeny do Chelmna. Zde byly v léte 1942 zplynovány stovky polských detí, 82 detí z Lidic i 11 detí z Ležáku. 2. cervence 1942 bylo popraveno na Zámecku v Pardubicích dalších 40 osob, jež pomáhali Bartošove parašutistické skupine, mezi nimi Mlynár Švanda z Ležáku se ženou i jejím bratrem, oba bratri Vaškové. Gestapácký komisar Clages byl za akci Ležáky povýšen a preložen do Budapešti (15.10.1944).

Ležáky was a settlement inhabited by poor stone-cutters and little cottagers. It was composed by eight houses concentrated near the mill; this mill had created the basis for the village called after the rivulet Ležák.
There are two foresteps of the tragedy concerning not only Ležáky: March 15, 1939, when the German occupation of Czech Lands Bohemia and Moravia began; and September 27, 1941, arrival of the Reichsprotektor Reinhard Heydrich to the Protectorate.
During the night of December 29, 1941, a British aircraft Halifax with a Canadian crew carried three parachutist squads into the Protectorate: Anthropoid (Jan Kubiš and Jozef Gabcík were destined to carry out an attempt on a Heydrich´s life), Silver B (V. Škácha, J. Zemek) and Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valcík and Jirí Potucek). Not even the last group landed exactly on the presumed place in this case close to Podebrady instead of Hermanuv Mestec. Valcík, having solved many difficulties, gets with his radio station Libuše to Pardubice. He meets here Bartoš and Potucek again. Valcík applies to Jindrich Vaško, former lieutenant of the Czechoslovak Army and administrator of the quarry Hluboká near Dachov, in the distance of only several hundred neters from Ležáky. The quarry owner is František Vaško. They find a hiding place for the transmitter, operated by Potucek, in the middle of the double ceiling of the quarry machine-room. Starting midJanuary 1942, the radio station begins to transmit reporting, military and economical news every night.
Lázne Bohdanec and Mnetice near Pardubice become futher working post of the transmitter. It comes back to the Hluboká quarry in mid-April 1942, Potucek as telegraphist settles down in the mill of Ležáky at the miller Švanda. Even the chief sergeant Karel Knez engaged in the pollice station of Vrbatuv Kostelec cooperates along with his subordinates.
Parachutists Kubiš and Gabcík assassinate Heydrich on May 27 in Prague-Liben. The matrial law is proclaimed over Prague on May 28, and over the whole Protectorate on May 29. Hitler approves that K. H. Frank liquidates the village of Lidice: all men are shot dead, all women and children are dragged away, the village is burnt out and razed to the ground.
In spite of increasing terror, the radio station Libuše calls London every day transmitting many news, mostly tragic ones, for the Czechoslovak Government in Exile. At the beginning of June, it is necessary to transfer the transmitter, this time into the tower of the Catholic Church in Vcelákov. Then, the radio station has to be brought back, directly into the mill of Ležáky.
Nazis allured the staff-captain Václav Morávek into a snare. The Czech officer shot himself on his flight, but the Gestapo-men found a photogrph of J. Valcík in the papers which Morávek had got rid of. The stamp on the back side made possible to identify a former waiter of the Hotel Veselka in Pardubice. Valcík was successful in fleeing to Moravia and then took part in the assassination of Heydrich. Along with his friends who performed the attempt, he found his death in the St. Cyril and Method Orthodox Church in Prague, on June18. Nazis suspected Valcík´s connection with the illegal radio station, nevertheless, they possessed no proofs.
On June 16, Karel Curda appears at Gestapo office in Prague. Owing to his denouncement, a great wave of arresting expands. Mr and Mrs Krupka as collaborators of Bartoš are arrested in Police on June 17. Ludek Matura makes a thirty kilometers bicycle trip in order to caution Potucek and help to transport the radio station through Mnetice to Bohdašín and Konciny near Cervený Kostelec. The nineteen-years-old boy Jan Trísko from Vrbatuv Kostelec transmits the sergeants Knez´s warning to the miller Švanda.
Gestapo officers from Pardubice check thoroughly, on Friday, June19, all citizen dokuments in Miretice and Louka which territory Ležáky belongs to. They visit the Hluboká quarry, too. The owner František Vaško together with his wife are arrested on June 20 in the morning.
Miller Jindrich Švanda, Hluboká quarry mechanician Karel Svoboda and quarry administrator Jindrich Vaško are arrested on Sunday June 21. A trap is set for the captain Bartoš. He wounds himself by shooting during his pursuit through streets of Pardubice and dies afterwards. Nazis get possession of his ataché case.
The chief sergeant Karel Knez shoots himself on his routine round near Hlohovce, on Monday morning, June 22. Gestapo searches the mill of Ležáky. Gestapo policemen go then to Vcelákov to look for Josef Štulík, brother of miller´s wife. As he is not at home, they stipulate a condition: if he does not present himself within twelve hours, the whole village will be levelled with the ground. Marie Štulíková, her parents František and Františka Pelikán, a fifteen-years-old boy Václav are arrested.
The day of June 23 is a relatively calm one. Clages gets an approval in Prague to liquidate Ležáky
On June 24, 1942, SS-troops, field gendarmes and safeguard policemen from Pardubice along with reinforcements from Hradec Králové, next to 500 Nazis in the whole, are mobilized. Motorized columns approach to Ležáky from two sides both from Dachov and from Dreveš. The village territory is surrounded by policemen with machine-guns.
On June 24, 1942, SS-troops, field gendarmes and safeguard policemen from Pardubice along with reinforcements from Hradec Králové, next to 500 Nazis in the whole, are mobilized. Motorized columns approach to Ležáky from two sides both from Dachov and from Dreveš. The village territory is surrounded by policemen with machine-guns. Walter Lehne commands to attack the defenceless settlement Ležáky. Several hundreds of men-at-arms gather all inhabitants caught in the village along with the workwrs from Cerník´s quarry at the road. Police guards go to the school of Vcelákov and to Skutec to catch the children there. After a thorough document checking, all the superfluous strangers are expelled. Forty seven persons in the whole are transported to Pardubice. In Ležáky, Gestapo loots out all valuable things and set the villge on fire. Small houses are burning during the night and a dense smoke remains in the valley for a long time.
Thirteen children are marked with tablets with personal data in the Little Castle of Pardubice, they are separated from their mothers and carried to the Racial and Resettlement Authority in Prague. Firstly the women of Ležáky, then the men are taken to the scaffold of Pardubice. Immobile bodies are carried under the armed escort to the local crematorium until the dawn. Gestapo confiscates and scatters the ashes, only an insignificant part of the ashes can be saved by employees.
The official press-release dated june 26, 1942, runs as follows: On June 24, the settlement of Ležáky near Louka (district of Chrudim) was razed to the ground. Its adult inhabitants were shot dead in accordance with the martil law. The population harboured Czech parachutists which took a leading part in preparations of the consummated assassination of SS- Obergruppenführer Heydrich, striving to save the terrorists from the police intervention
From his shelter in Bohdašín, Potucek transmits his last news to London, on June 26: Ležáky near Vrbatuv Kostelec where I worked with my radio station, was razed to the ground. People who helped me were arrested. Next transmission on June 28, 23 o´clock. There was, in fact, no transmission more, Potucek was shot dead by sergeant Pulpán close to the village Trnová.
Before the Christmas of 1943, the débris of Ležáky was pulled down. Only fields and meadows shall have remained on this place. The destiny of the Ležáky children was not finished in Prague. They were carried to Lodž at the beginning of July. Jarmila and Marie Štulíková were recognized full able to be germanized and then they were delivered to German families under new names. Only after the war, the police inspector Josef Ondrácek discovered them and brought back home. The rest of children was transported to Chelmno. During the summer 1942, hundreds of Polish children, 82 children from Lidice and 11 children from Ležáky were killed by gas here.
On July 2, 1942, futher forty persons were executed in the Little Castle in Pardubice for having helped to the Bartoš´s parachutist group; there were also the miller Švanda from Ležáky with his wife and her brother and both brothers Vaško among the executed.
The Gestapo officer Clages was promoted in sign of a duly terminated Action Ležáky and then transferred to Budapest ( 15. 10. 1944).
(prevzato ze stránek www.lezaky.cz)

Na souradnicích v záhlaví naleznete památník, k jehož dverím vede S schodu.?
AB.C.DEFG je datum pro Ležáky nejcernejšího dne.

You will find a Memorial at the coordinates in the heading. There are S stairs leading to its door.
AB.C.DEFG is a date of the darkest day for Ležáky.

Cache je na souradnicích:
N49 49.(S)(S-D)(E-S)
E015 54.[(S*S)+(B*S)+(S-F)]

The cache is situated at coordinates:
N49 49.(S)(S-D)(E-S)
E015 54.[(S*S)+(B*S)+(S-F)]

Památník je otevren od kvetna do zárí, každý den mimo pondelí v casech: 9:00-12:30 a 13:00-17:00. Cache je prístupná v jakoukoliv dobu.
V soucasné dobe (06/2010) probíhá dokoncování hraného dokumentu Ležáky 42. Premiéra je plánována na výrocí..
Ochutnávka zde: (visit link)

The Memorial is open from May until September every day except Mondays,
Opening hours: 9:00-12:30 and 13:00-17:00. The cache is available at any time.

Additional Hints (Decrypt)

qhgvanfgebzhilfbxb
N ubyybj bs n gerr, uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

357 Logged Visits

Found it 331     Didn't find it 10     Write note 11     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.