Skip to Content

This cache has been archived.

MygRa: Vil ikke genopstå

More
<

Storring sogn 1787-1860

A cache by MygRa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/7/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cachen er ikke gemt på ovenstående koordinater!

For at finde denne cache skal du lære at læse gotisk håndskrift, som det blev skrevet i perioden 1787-1860, samt besøge et af statens arkiver for at studere de gamle folketællinger.

Du kan også "snyde" lidt og besøge denne web side: Lokalhistorisk samling ved Århus Kommunes Biblioteker

Endvidere får du historien om Gammelgård i Storring sogn fra 1200-tallet og frem til i dag:


Omtrent midt mellem Høver og Storring ligger Gammelgård med udsigt ud over det flade engområde til de skovklædte bakker med Himmelbjerget i den yderste horisont.
Gammelgårds historie går langt tilbage i tiden. Nogle af de første optegnelser vil vide, at Rane Jonsen besad området og skulle have haft en borg, Sandgravvold, på en ø i den på den tid store sø, Gammelgård Sø. Det var den Rane Jonsen, om hvem det berettes, at han var indblandet i kongemordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286. Skæbnen ville, at han nogle år efter mordet blev taget til fange i Roskilde og radbrækket i 1294.
En ny epoke i Gammelgårds historie tog sin begyndelse i 1767. I dette år overgik gården nemlig fra at være ejet af det offentlige, af Kronen, til at få status af en selvejergård. D. 23. april 1767 blev Gammelgård købt af Peter Julius Hillerfeld for 3351 rigsdaler.

1787:

 • I 1787 ejedes Gammelgård af Jens Høst. Hvad hed hans hustru?
  • Ane Bang (A = 0)
  • Mette Kilstrup (A = 1)
  • Sophie Schrøder (A = 2)

 • Hvad hed avlskarlen hos præsten Mathias Thistrup?
  • Anders Sørensen (B = 7)
  • Peder Pedersen (B = 8)
  • Søren Christensen (B = 9)


1801:

 • Nu ejedes Gammelgård af 30 årige Jens Sørensen. Han var nogle år i forvejen, den 18. okt. 1796 blev gift med Ane Møller, som var tjenestepige hos bonde og gårdmand Jens Dynessen i Skibby øst for Harlev. Hvad hed deres 2 årige søn?
  • Jens Møller (C = 5)
  • Peder Møller (C = 6)
  • Søren Møller (C = 7)

 • Et andet sted i Storring boede Jørgen Mortensen, hvad var hans stilling?
  • Fattig nyder almisser i et leie hus (D = 2)
  • Selveier gaardmand (D = 3)
  • Skoleholder i byen (D = 4)


1834:
I 1833 solgte det store århusianske handelshus, Philip Hartvig Rée, Gammelgård til Jens Peter Wittusen, født d. 1. februar 1799 i Kværkeby ved Ringsted, hvor hans far var forvalter.
Den samlede folkestand på Gammelgård udgjorde ved folketællingen i 1834 28 personer. Et minisamfund, vil vi kalde det i dag, baseret omkring et landbrug, hvor der var 17 tjenestefolk, 1 mejeriforpagter, 1 avlsforvalter, 1 smed og 1 graver.

 • Hvad hed smeden ved gården?
  • Christian August Holsten (E = 8)
  • Severin Alexander Bomholt (E = 9)
  • Frederick Christian Schorting (E = 0)

 • Nu hed præsten i Storring Jørgen Christian Funder. Hvad hed hans hustru?
  • Anemette Kilstrup (F = 3)
  • Sophie Margrethe Sorring (F = 4)
  • Mette Marie Schiøtte (F = 5)


1845:
Wittusen fik fra 1842 sæde i sogneforstanderskabet for Storring-Stjær-Galten pastorat, der blev oprettet dette år, da den første lov om selvstyre blev ført ud i livet. Som den store hartkornsbesidder (mere end 32 tønder hartkort) var han født medlem sammen med sognepræsten i Storring.
Den samlede husstand med familien Wittusen i spidsen udgjorde 29 personer. Der var bl.a. ansat en lærerinde, Margrethe Klæsptrup på 26 år, der var draget langvejs fra til Gammelgård for at undervise de 4 døtre.

 • I hvilket amt var lærerinden for børnene født?
  • København (G = 5)
  • Maribo (G = 6)
  • Roskilde (G = 7)

 • Hvad hed skolelærer Hans Jacob Fulling's søster?
  • Ane Sophie Fulling (H = 0)
  • Mette Magdalene Fulling (H = 1)
  • Amalie Constantine Fulling (H = 2)


1860:
Den næste ejer af Gammelgård havde også rødder langt fra Storring. Christian Ditlev Hansen var født i 1818 i Flensborg, hvor hans far var købmand og borgmester, og hans kone, Marine Amalie Pedersen, i Gråsten i 1821. De overtog Gammelgård i 1847.
Minisamfundet på Gammelgård var ved folketællingen i 1860 vokset til 35 personer. På den tid var andelen af medarbejdere med anden end jysk oprindelse blevet stor: Christian Ditlev og Marine Amalies 6 børn, blev undervist af en norskfødt lærerinde. Forvalteren og husholdersken stammede fra Flensborgområdet. Mejeriforpagterparret og en tjenestekarl var født i Mecklenburg og mejeribødkeren havde aner i Slesvig-Holsten. Af de 13 tjenestefolk var 5 født i Sverige.

 • I 1860 ejedes Gammelgård som skrevet af Christian Dethl. Hansen og hustru Marine Amalie født Pedersen. Hvor mange hjemmeboende børn havde de?
  • 5 (I = 0)
  • 6 (I = 1)
  • 7 (I = 2)

 • Hvor var Johan August Andersen, 25 år (gift med Christiane Amalie Schiødt) født?

  • Sverige (J = 7)
  • Norge (J = 8)
  • Tyskland (J = 9)

C. D. Hansen ejede Gammelgård frem til 1. april 1876, da storkøbmand i Århus Hans Broge købte gården til sin søn, Hans Broch Broge, for 240.000 kr. Hans Broge, den driftige og meget fremsynede købmand, ejede på samme tid tre større gårde i Jylland. Foruden Gammelgård var det "Gråmølle" ved Egåen i nærden af Lisbjerg og "Bustrup Hovedgård" i Salling. De to sidstnævnte blev drevet med forpagtere.
Gammelgårds hovedbygning blev ombygget af Hans Broge efter brand i 1878. Hovedbygningen brændte ikke helt, men der blev sat nye mure af sten udenpå det gamle bindingsværk og ægte skifer lagt på som tagbeklædning.
I 1890erne var det samlede areal til Gammelgård på 365 tdr. land, hvoraf de 280 tdr. var under plov. I tråd med tidligere ejeres tanker overvejede Hans Broge at igangsætte et udtørringsarbejde af engarealet ved Gammelgård Sø, men heller ikke i hans ejertid kom det for alvor i gang.

Hans Broch Broge ejede Gammelgård frem til 1908, hvor den blev overtaget af August Christiansen for en pris på 180.000 kr. Ved ejerskiftet var Gammelgårds besætning på 20 heste, 100 køer, 7 tyre, 65 ungkreaturer og 190 svin vurderet til en værdi af 52.000 kr. samt redskaber til mark- og mejeridrift for 14.000 kr.
Mekaniseringen fandt nu også vej til Gammelgård hvor den første traktor blev erhvervet i 1924.
August Christiansen blev omsider den Gammelgårdsejer, der iværksatte udtørringen af Gammelgård Sø- Efter godt 100 års forberedelser og forsøg blev den til noget først i 1930erne, de Hedeselskabet iværksatte det udtørringsarbejde, der blev det endelige.

I 1955 købte Statens Jordlovsudvalg Gammelgård af August Christiansens søn H. V. Christiansen og udstykkede 85 tdr. land eller 45 ha til 4 ejendomme og et gartneri samt solgte tillægsjord til ejendomme på Klank.
Året efter købte Jørgen Overgaard Gammelgård af Statens Jordlovsudvalg. Jørgen Overgaard ejede Gammelgaard fra 1956 til 1978, hvor hans søn, Peder Overgaard, tog over og ejede den frem til 1984, hvor den blev overtaget af Gustav Larsen. Den 2. oktober 1989 købte den nuværende ejer, Niels Børgesen, Gammelgård.


Cachen:
Cachen er gemt på koordinaterne N56 AB.CDE E009 FG.HIJ.

Anbefalet parkering: N56 AB.[C-2][D-1][E+7] E009 FG.[H+4][I+4][J-7]

Følg skovvejene hele vejen frem til cachen, der er sumpet og flere grøfter/vandløb hvis man går "cross-country" (kortet ved P viser efter vores mening ikke en farbar vej).
Da cachen blev gemt var der masser af hvide og gule anemoner i skovbunden og de gamle bøgetræer var lige sprunget ud - flot.
Bemærk venligst: cachen ligger i privat skov, som må besøges mellem solopgang og solnedgang


This cache description is not available in English - to find the cache coordinates, it is required that you can read danish


Click to verify coordinates

Additional Hints (Decrypt)

V ra fgbe tnzzry geæfgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

47 Logged Visits

Found it 42     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.