Skip to content

<

Sosabowski

A cache by Weasel Whackers, MaryRussellHolmes Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/13/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LET OP DE EERSTE ZATERDAG VAN SEPTEMBER IS ELK JAAR DE AIRBORNEMARS, TIJDENS DEZE MARS IS MET DE AUTO HET CACHEGEBIED NIET TE BEREIKEN


SosabowskiDutch

Het is Zondag 17 september 1944. 2000 mannen van de 1st Airborne's 1st Para Brigade landen op de Landingzones, in de omgeving van Wolfheze. 500 man onder leiding van de Kolonel John Frost stoten vrijwel direct door naar hun doel, de Rijnbrug van Arnhem. De overige eenheden van de eerste landing worden tegengehouden door de kampfgruppe Krafft, die ten noorden van Arnhem is gestationeerd. Deze eenheden van de 1st Airborne's komen nog tot aan Hoog Laag in Arnhem maar men besluit, aangezien de Duitsers meer versterking krijgen, zich terug te trekken naar de welbekende "PERIMETER" van Oosterbeek. Het blijkt dat deze brigade niet opgewassen is tegen deze weerstand, maar voor het verdedigend gevecht dat volgt in de perimeter is iets waarvoor deze mannen zijn opgeleid.

De perimeter word dan gevormd door in het westen de 1st Border, in het noorden de 7th King's Own Scottish Borderers en in het zuidoosten de Lonsdale Force is het al Woensdag de 20 september 1944.

Sosabowski en zijn 1st Polish Independent Parachute Brigade Group zijn op dat moment nog steeds, door allerlei vertragingen, in Engeland. De volgende dag wordt eindelijk de 1st Polish Independent Parachute Brigade Group ingezet ten oosten van het dorpje Driel, hun nieuwe dropzone. Tijdens de verplaatsing met de vliegtuigen raakt hij al een groot aantal mannen kwijt hierdoor is zijn sterkte op dat moment 1003 man. Hij stuurt na de landing die hevig onder vuur is genomen door de Duitsers van de Westerbouwing, meteen op verkenning uit naar de Dijken en de pont van Driel.

English
It is Sunday 17 September 1944, 2000 men form the 1st Airborne's 1st Para Brigade dropped on the landing zones near the town of Wolfheze. 500 men under command of colonel John Frost went almost directly to their goal; the Rhine bridge of Arnhem.
The other units from the first wave stopped by the kampfgruppe Krafft, which has been stationed at north of Arnhem, but they hardly fight, but they stopped at Hoog and Laag in Arnhem, but they decided to go back to the area of Oosterbeek (the Perimeter) because the Germans get more and more troops in Arnhem.This brigade did not know that there were so many enemies around Arnhem so they could not go to their final goal. But for the defensive fighting that follows in the perimeter is something for which these men have been trained.

The Perimeter is formed with the 1st Borders in the West, 7th KOSB in the North, The Lonsdale force in the Southeast it is 20 September 1944.

Sosabowski and his 1st Polish Independent Parachute Brigade Group are still in England. The next day the 1st Polish Independent Parachute Brigade Group dropped in the East of Driel, their new drop zone. But during the flight from England to the Drop zone the resistance was heavy, Sosabowski lost 1003 men. But after the first wave he immediately sent a Recce party to the Dykes and the Ferry of Driel.
Dutch
Hier begint voor u de Cache SOSABOWSKI.
Op het bovenstaande coördinaat kunt u parkeren. Hier in de buurt staat een bord "Rondje Pontje, zoek op dit bord in de LEGENDA het getal in de Groene cirkel:
A= Eerste cijfer - Tweede cijfer
B= Eerst + Tweede cijfer
Ga nu naar N 51º58.(B+A)5(A) - E005º50.01(A)

English
Here start the cache SOSABOWSKI.
At the above Coordinates you can park. In this area is a infoboard "Rondje Pontje", search this board, in the LEGEND, for the two digit number in the Green circle :
A= First number - Second number
B= First + Second number
Now go to N 51º58.(B+A)5(A) - E005º50.01(A)Dutch
We wandelen via de kortste weg naar het volgende punt, via het smalle kerkpad loopt u over de uiterste grens van de Perimeter. Aan uw rechterzijde ziet u dan al de Rijn met daarachter de dijk de dropzones van de Polen.
U komt dan uit op een punt wat men het afwachtingspunt noemt. Hier stond een ieder te wachten in de avond van maandag 25 september ongeacht rang of stand op een teken om door te mogen gaan naar het punt waar men overgezet zou worden naar de andere kant van de Rijn.

C= De lengte van de perimeterroute.
D= Het cijfer in het wit linksboven.
Ga nu naar het volgende punt opN 51º58.D7A - E005º50.A(C+B)A

English

We walk the shortest way to the next point. We walk on the small church path, this path was the southern edge of the Perimeter. At your right hand you will see the Rhine and behind the dikes the drop zones of the Polish.
You arrive at the 2nd point. On this point all the men waited here Gunner, Sgt, Lt or Major on the 25 September 1944 on a sign to go further to the point were they crossed the Rhine to the other side.

C= The lenghth of the perimeterroute.
D= The digit in white in the top left corner.
We go on to the next point atN 51º58.D7A - E005º50.A(C+B)ADutch

We gaan verder over dit pad (tevens onderdeel van het AIRBORNEPAD) en u komt dan langs het huis van de Familie Ter Horst, hier zijn veel gewonden behandeld van de Engelsen tijdens de gevechten in Oosterbeek.
U bent hier aangekomen bij een van de bekende Lonsdale plaatsen. In de nacht van 19 september 1944 hield Major Lonsdale onderstaande speech aan de mannen.

Deze mannen waren van diverse eenheden maar werden hierna bekend als de 'Lonsdale Force'. Dit monument is te bezoeken op woensdag, donderdag en zondag van 1400 - 1700.


E= het aantal grote rechthoekige blokken steen op het grasveldje.
F= Aan de kerk zit een bord, neem het derde getal van het ANWB nummer.

Ga nu naar N 51º58.(F+D)11 - E005º49.F(B+E)F
VIA (beste route)
N 51º58.(F+C)FA - E005º49.(F+D)(F+B)A
N 51º58.(F+D)F(F+A) - E005º49.(E+F)BC


English
We go over the path (a part of the Airborne Route) and you see the house of the Familie Ter Horst, here treaded many wounded soldiers during the fight here at the Perimeter.You are here at one of the famous Lonsdale sites. In the night of 19 September 1944 he spoke to his men with this words...

These men are from different units but they are known after this speech as the "Lonsdale Force" . You can visit this monument at Wednesday, Thursday and Sunday from 1400 - 1700 hour.


E= the number of large square stoneblocks on the lawn.
F= Somewhere om the church wall is an information board attached, take the third digit of the ANWB number.

Go to N 51º58.(F+D)11 - E005º49.F(B+E)F
BY (best route)
N 51º58.(F+C)FA - E005º49.(F+D)(F+B)A
N 51º58.(F+D)F(F+A) - E005º49.(E+F)BC

"You know as well as I do there are a lot of bloody Germans coming at us. Well, all we can do is to stay here and hang on in the hope that somebody catches us up. We must fight for our lives and stick together. We've fought the Germans before - in North Africa, Sicily, Italy. They weren't good enough for us then, and they're bloody well not good enough for us now. They're up against the finest soldiers in the world. An hour from now you will take up defensive positions north of the road outside. Make certain you dig in well and that your weapons and ammo are in good order. We are getting short of ammo, so when you shoot you shoot to kill. Good luck to you all
Church Oosterbeek


Dutch

De Hemelsche Berg, het gebied waardoor u nu loopt naar het volgende punt, is een ingenieus plan bedacht om op 25 september 1944, om ongemerkt met zo veel mogelijk mannen dit gebied te verlaten. Mannen die niet meer konden lopen, zwaargewonden en andere helden hebben de stellingen zo lang mogelijk in handen gehouden om zich uiteindelijk, nadat iedereen over de Rijn was, over te geven aan de Duitsers. Een radioman zond in zijn eentje zoveel mogelijk berichten in de lucht om daarna als laatste man te vertrekken naar het afwachtingspunt. De route werd aangegeven middels lintjes aan de bomen. De gewonden zijn hierna met respect behandeld door de Duitse artsen en achtergebleven Nederlandse artsen.
De mannen die nog konden lopen zijn zo veel mogelijk ondergedoken in de omgeving om later op 22 oktober 1944 alsnog de Rijn over te steken bij de operatie PEGASUS.
Wanneer deze succesvol is verlopen zendt de BBC op de radio het volgende bericht, ten teken dat alles goed verlopen is.


Message for Bill, everything is well, all your thanks

LOG EEN FOTO
Wanneer u door dit bos loopt, probeer u te verplaatsen naar die tijd in dit zelfde "on-Nederlandse bos". Veel soldaten zijn hier gedood of gewond geraakt, velen door het zo genaamde Shell Shocking. Dit ontstaat wanneer men bijna continu beschoten wordt door zwaar mortiervuur, granaten of geweervuur. En er waren momenten dat dit de gehele dag door ging, dit is nog te zien aan de bomen, de nu stille getuigen van dit bos. Inscripties van soldaten, kogelgaten en granaatscherven zijn hier nog te vinden. Heb hier zelf al vele inscripties gezien, het zou mooi zijn als u ook een foto bij uw log post met een "Stille getuige" op de Hemelsche berg.


G= Het laatste cijfer van het jaartal op de achterkant van het bord van wandelgebied "Hoog Oorsprong"

Ga nu naar de CACHE locatie: N51 58.GDG E5 49.F(C+E)(A+A+D)
English

At the Hemelsche Berg the area we are now, they planned a ingenious plan, to evacuate as many men as possible. Wounded Soldiers who could not walk stayed in the mortar and gun pits and held the line as long as possible. One Radioman sent so many messages on his own through the air that the Germans did not know what was happening here. The evac route was signed with ribbons on the trees. The wounded heroes were treated by the Germans with respect and treated well.
Some of these men and the other men who stayed or were lost in the area went later on 22 October 1944 to the other side of the Rhine during the operation PEGASUS.
After everyone was in save haven the BBC sent this message, to indicate that everything was OK.


Message for Bill, everything is well, all your thanks

LOG A PICTURE
When you walk here in the Woods, try to imagine that you are here at that time in these "un-Dutch woods". Many soldiers have been killed here or wounded, many by Shell shock, many hours of Mortar fire, grenades or gun fire. Sometimes the whole day and night, you can still see this at the trees, the silent witnesses in these woods. When you look well you will find inscriptions, bullet holes or shell shrapnel. When you find one, please post it together with your log.

G= The last digit of the year at the back of the sign about the walking area "Hoog Oorsprong"

Now go to the CACHE location: N51 58.GDG E5 49.F(C+E)(A+A+D)

Boom TreeDutch
Wanneer u de Cache heeft gevonden, loop dan door in zuidelijke richting; u ziet dan het Terras van de Westerbouwing aan uw rechterhand. Neem hier eens een kijkje. U ziet dan kloksgewijs geheel links Oosterbeek, Arnhem, John Frost brug (alleen in de winter) de geplande Dropzone van de Polen, de polder van Driel, Driel en geheel rechts Randwijk.
Nabij het terras vindt u ook het voetpad (zie wegwijzering) terug naar uw beginpunt (naar beneden).

Deze cache heb ik geplaatst net voor de postume uitreiking van de Bronzen leeuw aan Generaal Sosabowski.


Hij had tijdens de planning al enige kanttekeningen gemaakt over deze operatie, hij zou op 19 september 1944 landen maar door omstandigheden is dit pas gebeurd op 21 september 1944 en dan ook nog eens op een andere dropzone, dan de geplande DZ-K. Ze hebben er alles aan gedaan om alsnog de Rijn over te steken. Het pontje van Driel was helaas niet meer aanwezig, terwijl dat wel de bedoeling zou zijn, maar aangezien de Duitsers de Westerbouwing in bezit kregen is het pontje onschadelijk gemaakt en losgesneden door de eigenaar. Op de woensdag hebben ze nog met een paar bootjes uiteindelijk onder zwaar artillerievuur 250 man de Rijn over gekregen en deze zijn meteen ingezet bij de 1st Border. Uiteindelijk maakt het 30rd Corps, de Wessex division, contact met de Polen, om later in de week de evacuatie te ondersteunen. Aangezien ze dus geen middelen hadden heeft Sosabowski besloten om in ieder geval het gebied ten Oosten van Driel in handen te houden, aangezien dit het enige gebied was voor de evacuatie. Hij heeft dit uiteindelijk voor elkaar gekregen en er zijn in de nacht van 25 op 26 september 2320 man over de Rijn gezet.


English
When you have found the Cache, cross the parking lot in the South, here you see a terrace, where you wil have a beautiful view over the battle space. Clockwise you can see Oosterbeek, Arnhem, John Frost bridge (only in winter) planned DZ-K, Driel, and Randwijk.
Near the terrace you can also find the footpath (see signpost) back to your starting point (downhill).

During the planning he had many problems, the English did not hear him, he landed on 21 september and not on the 19th. The ferry of Driel was gone (The owner cut the rope so the Germans could not use the ferry). He sent 250 Polish soldiers to the other side of the Rhine in the Perimeter to help 1st Para. But the best was: he stayed in Driel because this was the only place to organize a evacuation, so he did it together with the Wessex. 2320 men crossed the Rhine in the night of 26 September 1944.Dutch
De Engelsen hebben hem nog voor de evacuatie min of meer verantwoordelijk gemaakt voor de mislukking van deze operatie, tijdens de Conferentie van Valburg.
De toen nog Koningin Wilhelmina heeft in 1952 nog de hoogste onderscheiding aangevraagd voor de Polen en mede hierdoor kregen ze de Willemsorde, Generaal Sosabowski ontving later de...

English
During an official meeting with all the key players at the Valburg Conference on Sunday 24th September 1944, the British Generals made General Sosabowski responsible for the failure of the operation in Arnhem. He refused orders, he was.....
NOT British. Queen Wilhelmina did the recommendation to give General Sosabowski and his brigade the highest medal, the Bronze Lion

Op 31 Mei 2006
Bronzen Leeuw
Generaal Sosabowski - De Bronzen Leeuw
1st Polish Independent Parachute Brigade Group - De militaire Willemsorde

(Cache adopted from Bedee in May 2017)

Additional Hints (Encrypt)

Op ground zero zie je van links naar rechts: 3 bomen - 1 boom - 2 bomen.
De cache ligt diep weggestopt in de holte van de middelste, losstaande boom. /
You can find the cache hidden away deep in the hollow of the single tree.