Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
  • Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Bedesalen - Frederiksberg kirker

A cache by Gade Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/11/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
BEDESALEN

Arkitekt: ukendt

På Frederiksberg var udviklingen allerede startet for 1896. På Kultusministeriets initiativ havde en konimission 1892 udarbejdet en betænkning vedrørende løsningen af kirkenøden såvel i København som på Frederiksberg. For sidstnævnte område planlagdes opførelsen af to nye kirker inden for en 5-årig periode. Men for at betænkningen skulle udløse konkrete lovforslag, havde en kreds af kvinder allerede 1 december 1892 rejst sagen om udskillelse af et nyt distrikt fra Frederiksberg kirke.
Et egnet lokale ville snarest være ledigt, den tidligere gymnastiksal ved F. Falkenstjernes folkehøiskole på Chr. Winthers Vej, der fra december 1890 - oktober 1893 havde været benyttet af Københavns Valgmenighed. Til kirkesalen skulle også knyttes en præst, og valget faldt på den 28-årige kaldskapellan i Bandholm, Harald Ostenfeld, der i øvrigt var en halvfætter til en af de ledende skikkelser inden for det senere, Kirkefond, egyptologen Hans Ostenfeld Lange.

Ostenfeld blev 1 efteråret 1893 indsat 1 sit embede og fik her tildelt et sogn på ca. 4000 medlemmer (Sct Lukas), afgrænset af et område omkring den daværende jernbanelinje fra Hovedbanegården via Frederiksberg station til Frederikssund og Roskilde og omfattende Ceresvej samt dele af Falkoner Allé, Grundtvigsvej, Roffsvej og Yrsavej.
Det var for største partens vedkommende et nyligt bebygget areal, anlagt efter udstykningen af C. C. L. Rathsacks gartneri og præget af lave etageejendomme og enfamillehuse. Området ved Yrsavej med de 1881 fuldførte Classenske Boliger havde siden udvikIet sig til et mere udpræget fattigkvarter.

Sct. Lukas kirkes spæde start udgik således fra disse omgivelser og fra den beskedne bygning, der med pastor Ostenfelds ord var mildest talt afsondret beliggende. Om man havde stillet en Arkitekt den Opgave: Find det Sted i Kvarteret, hvor man bedst kan gemme en kirke, så ingen kan finde den, så kunde han lkke have løst opgaven bedre.

Dette var imidlertid kun første skridt i en mere langsigtet strategi. Bygningen var blot lejet for en treårig periode, og umiddelbart efter den var taget i brug, begyndte indsamlingen til den egentlige kirke under ledelse af Udvalget for Kirkesagens Fremme (Lægmandsudvalget), Kirkefondets forgænger. En grund var allerede forhånden, et areal på Yrsavej, skænket af grosserer A. Risting. Placeringen fandtes dog uheldig, og det blev derfor tilladt Udvalget at foretage et mageskifte, således at en mere egnet grund (matr. nr. 13CN) nord herfor på Falkoner Allé vestside kunne erhverves af handelsgartner Jullus Petersen.

Klik på billedet for at se det i stort

Bedesalen på Chr. Winthersvej, hvor Sct. Lukas kirkes menighed havde til huse 1893-97. Hovedindgang mod syd.
Foto efter Københavns Kirkesag 1890 - 1915 (1915)

Interiør fra Bedesalen med inventar, tegnet af Emil F.Jeppesen.
Foto efter Københavns Kirkesag 1890 - 1915 (1915)
The interim Church

Architect: unknown

In Frederiksberg had the development already started in 1896. By an initiative of the Ministry of Culture in1892 a commission issued a report on solving the problem regarding the lack of churches in Copenhagen and Frederiksberg. For the latter there was planned construction of new churches within a 5-year period. But in order push through at political agreement a group of women suggested already December 1, 1892 an excretion of a new parish of Frederiksberg Church. 
A suitable building would soon be available, the former highschool, “ F. Falkenstjeres, folkehøiskole” on Chr Winthers Road. To this interim church was also assigned a priest, and the choice fell on the 28-year-old curate, Harald Ostenfeld, which incidentally was a second cousin to one of the leading figures in the later Church Fund, Egyptologist Hans Ostenfeld Lange. 

Ostenfeld started is his new office in the autumn 1893 with a parish of 4000 parishioners, bounded by an area around the former railway line from Copenhagen Central Station via Frederiksberg Station to Roskilde and Frederikssund including Ceresvej and parts of Falconer Allé, Grundtvigsvej, Roffsvej and Yrsavej (all roads in Frederiksberg).  It was for most part, a newly built area, instituted after the developer of C.C.L. Rathsack horticulture and characterized by low flats and smaller houses.

However, this was only the first step in a only long-term strategy. The former high school was only rented for three years and immediately after it was put into service, began gathering for the real church, led by the Committee on Church Promotion (layman Committee). A location was already at hand, an area near Yrsavej, donated by merchant A. Ristinge. The location was however unfortunate and it was therefore allowed the Committee to change the location, to a more suitable ground next to Falconer Alle, where you today find the Church of Sct. Lukas.

Klik på billedet for at se det i stort

Bedesalen på Chr. Winthersvej, hvor Sct. Lukas kirkes menighed havde til huse 1893-97. Hovedindgang mod syd.
Foto efter Københavns Kirkesag 1890 - 1915 (1915)

Interiør fra Bedesalen med inventar, tegnet af Emil F.Jeppesen.
Foto efter Københavns Kirkesag 1890 - 1915 (1915)
Denne cache en del af en serie med kirker på Frederiksberg

Se hele serien her:

Frederiksberg kirker

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx cnn urtarg / Zntargvp ba gur srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)