Skip to content

PREHRADA LES KRÁLOVSTVÍ Traditional Geocache

Hidden : 05/27/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prehrada - LES KRÁLOVSTVÍ

Když se rekne prehrada, mnohý clovek si asi predstaví mohutné ošklive šedé betonové monstrum jehož základní funkcí je zadržovat vodu. Avšak není tomu tak u prehrady na Labi nedaleko Dvora Králové zvané Les Království (je možné se setkat s názvy Tešnov, Bílá Tremešná). Tato prehrada dokonale spojuje technické rešení s estetickou stránkou stavby.
Prvotní myšlenka prehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí pres Dvur Králové až k Pardubicím promenilo díky obrovské povodni doslova v mesícní krajinu. Bylo proto rozhodnuto vystavet dve rícní hráze, které by zadržovaly náhlé prívalové vlny. Jedna byla vystavena nad Špindlerovým Mlýnem a druhá - Les Království - v úzkém údolí reky nad Dvorem Králové.
První prípravné práce na prehrade zapocaly roku 1903, kdy se zacaly pripravovat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddelení pro úpravu rek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedla firma Ing. J.V. Velflík (cást stavební) - a firma Fanta & Jireš (cást strojní). Stavební práce zapocali v roce 1910 a trvali po protažení stavby kvuli první svetové válce až do roku 1920.
Hráz prehrady je gravitacní oblouková a jako materiálu bylo použito místního královédvorského pískovce. Návodní líc je tvoren rádkovým a vzdušní líc kyklopským zdivem. V základu je hráz široká 37 metru a v korune 7,2 metru, její délka je pak v korune 218 metru a maximální výška nad základovou spárou je 41 metru. Krome hráze patrí ješte k vodnímu dílu obtokové tunely, prelivy, výpusti a domek hrázného. Celkové náklady na vybudování vodního díla cinil ve své dobe 4,7 milionu rakouských korun.
Po zprovoznení hráze byly zjišteny znacné prusaky do obtokových tunelu, proto byla v letech 1929 - 1930 vystavena na levém brehu 182 metru dlouhá ochranná zed k zamezení prusaku, na kterou byla v letech 1937-1938 napojena kolmo do svahu betonová zed. Tím byly prusaky v tomto míste odstraneny. Další utesnování bylo provedeno v rámci generální opravy v letech 1952 - 1959, kdy byla provedena celková injektáž pravého obtokového tunelu. V rámci této generální rekonstrukce došlo také k oprave hrázové výpusti a privadece na elektrárnu a všech jejích vtokových elementu. Dále došlo ke zmene puvodního usporádání spodních výpustí na obtokových tunelech - tri výpusti u pravého obtokového tunelu byly zrušeny a tunel pred pravou šoupátkovou šachtou pod domkem hrázného zabetonován.
Díky své poloze v zalesneném údolí reky Labe a svým architektonickým ztvárnením je prehrada jednou z nejkrásnejších v celé Ceské republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.
Cesta: Pešky: Z Bílé Tremešné od nádraží po turistické znacce asi 2,5 km. Autem: Z Bílé Tremešné vede k hrázi a po ní silnice 3. trídy napojující se na silnici ze Dvora Králového do Hostiného

(Prevzato z interregion.cz)

Additional Hints (Decrypt)

H ohxh ir gineh I. Cbq xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)