Skip to content

<

Op de Kollenberg

A cache by zo kom je nog eens ergens.nl Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2006
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

laatste aanpassing: 7 nov 2010

De tocht wordt volgens de voorwaarden van geocaching.com op eigen risico gelopen. The trip is under the terms of geocaching.com run at your own risk

Op de Kollenberg

Deze route van circa 8 km voert je over de Kollenberg. Het stuk waar geografisch gezien het heuvellandschap van Zuid-Limburg begint. Het is een multi-puzzel-mystery-cache.
Veel plezier!

Opmerkingen vooraf:
- Blijf overal op de paden ook bij de cache.
- Kleurenblind? Neem een cachemaatje mee.
- Print het raster uit en neem het mee.
- Als je met de trein komt, reken op 4 km extra lopen (totaal) vanaf station Sittard
- of neem de bus (nr 15, 33, 37 of 69) naar de bushalte in de buurt van N 50°59.203' E005°52.031'
- Fair Trade: ruil iets van gelijke waarde (een TB is geen goodie).

Parkeer de auto in de straat rond
N 50°59.070' - E005°52.544'

Loop via WP 1
N 50°59.118' - E005°52.630'

En WP 2
N 50°59.182' - E005°52.650'

Naar WP 3
N 50°59.295' - E005°52.763'

Al “dolend” ga je verder richting WP 4
N 50°59.404' - E005°52.639'
In het donker zie je hier het laatste lichtpuntje = A

Volg je eigen schaduw en neem het kleine (!) pad richting NW naar WP 5
N 50°59.4 ( A * 10 – 1 )' - E005°52. A 43'
B = A - 2.

Niet dralen maar draaien en dalen naar WP 6
N 50°59.( B + 1 )19' - E005°52.( B * 2 ) 2 ( B + 3 )'
Deksels nog aan toe, hier is meer te vinden! Hint toegevoegd op 7 nov. De rood witte linten zijn o.i. overdreven. De brandnetels zijn helaas wat hoger geworden.
TIP [gebruik je raster]


Val neer bij WP 7
N 50°59.471' - E005°52.656'
De hoeveelste val is dit? = C

Door het donker op naar WP 8
N 50°59.4( C + 1 )( C + 1 )' - E 05°52.( C + 1 ) 27'
Op dit punt zie je bij helder weer tussen de bomen door de kerktoren van Sittard. Dit is het officiële RD-meetpunt nummer 609111. De gegevens daarvan zijn:
R-K-K- H- PETRUS SITTARD | 188740 | 334470 | 50,998883 | 5,867826 | 50 59,932955 | 5 52,069539
Hoeveel meter (afgerond op honderdtallen) is het vanaf een van de ijzeren paaltjes tot aan het RD-meetpunt? = FGHJ

Via WP 9
N 50°59. ( FGHJ / 2 + 20 )' - E005°53.019'
wordt het tijd voor een feestje bij WP 10.
Let op: onderweg naar WP 10 vond je het aantal jubileumjaren = KLM, tot er een andere oplossing is bedacht voor dit verdwenen punt is het nu KLM = FGHJ - 450
WP 10
N 50°59. A ( B + 1 ) C' - E005°5 B .B 6 C'
Eén voor de prijs van twee?

Stap stevig door via WP 11, 12 naar WP 13.
WP 11
N 50°59. ( K * L * M + 492 )' - E005°5 ( KL + 1).( K * L * M + 636 )'

WP 12
N 50°59.G 3 ( M + 4 )' - E005°5 ( M + 4 ). G ( M + 1 ) 9'

WP 13
N 50°5( A + 4 ). ( A – 5 ) 6 ( A - 3)' - E005°5 ( G + 1 ). (A + ( G * G)) 6 (A + ( G * G))'
Grensgevalletje?!

WP 14
N ( ( N WP 13 ) + 0°0.095' ) - E ( ( E WP 10 ) – 0°0.306' )
De boer ziet het beter!

Op naar de plek waar het allemaal samen valt.

Loop via WP 15, ga door het hek, rechtshoudend naar WP 16, tot WP 17
WP 15
N 50°59.0 ( K + L + 4 )' - E005°5 ( KL ). ( ( KLM ) – 13 )'

WP 16
N ( ( N WP 15) – 0°0.166' ) - E ( ( E WP 15) – 0°0.016' )

WP 17
N 50°58.( ( KLM ) + 35 )' - E005°52.( FGHJ / 2 + 102 )'
Hier komt alles samen.

---------------------------------------------------------

On the Kollenberg

This route is circa 8 km and leads you over the Kollenberg. Geographically seen the hill landscape of South-Limburg starts from this point. It is a multi-puzzle-mystery-cache. Have fun!

Notes:
- Always keep on the track also at the cache.
- Colorblind? Bring a cache mate with you.
- Print the matrix and take it along.
- If you come by train, count on 4 km extra (totally) starting at Sittard railway station
- Or take the bus (nr 15, 33, 37 or 69) to the bus stop in the neighborhood of N 50°59.203' E005°52.031'
- Fair Trade: trade something of equal value (a TB is not a goodie)

Park your car in the street about
N 50°59.070' - E005°52.544'

Walk via WP 1
N 50°59.118' - E005°52.630'

And WP 2
N 50°59.182' - E005°52.650'

Towards WP 3
N 50°59.295' - E005°52.763'

Wander (Dutch “dool”) to WP4
N 50°59.404' - E005°52.639'
In the dark you can see the last bright spot = A

Follow your own shadow and take the small (!) path heading NW to WP 5
N 50°59.4 ( A * 10 – 1 )' - E005°52. A 43'
B = A - 2

Don’t tarry, but turn and descend to WP 6
N 50°59.( B + 1 )19' - E005°52.( B * 2 ) 2 ( B + 3 )'
Lid – oh – lid, there’s more to find here. Hint added on November 7 The red and white ribbons are exaggerated, we think. The nettles are unfortunately a bit higher.
TIP [use your matrix]


Go down on your knees at WP 7
N 50°59.471' - E005°52.656'
The number of the prostration = C

Through the dark towards WP 8
N 50°59.4( C + 1 )( C + 1 )' - E005°52.( C + 1 ) 27'
Weather permitting, you can see the church tower of Sittard through the trees at this point. This is the official RD benchmark for the Dutch grid number 609111. The data are
R-K-K- H- PETRUS SITTARD | 188740 | 334470 | 50,998883 | 5,867826 | 50 59,932955 | 5 52,069539
How many meters (rounded off to hundreds of meters) is it from the blue pole towards the RD benchmark? = FGHJ

Via WP 9
N 50°59. ( FGHJ / 2 + 20 )' - E005°53.019'
It is time for a jubilee at WP 10
Note: on your way to WP 10 you did found the number of years of the jubilee = KLM, but til this problem is solved,KLM = FGHJ - 450

WP 10
N 50°59. A ( B + 1 ) C' - E005°5 B .B 6 C'
One for the price of two?

Walk via WP 11 and 12 towards WP 13
WP 11
N 50°59. ( K * L * M + 492 )' - E005°5 ( KL + 1).( K * L * M + 636 )'

WP 12
N 50°59.G 3 ( M + 4 ) ' - E005°5 ( M + 4 ). G ( M + 1 ) 9'

WP 13
N 50°5( A + 4 ). ( A – 5 ) 6 ( A - 3)' - E005°5 ( G + 1 ). (A + ( G * G)) 6 (A + ( G * G))'
Borderliner?!

WP 14
N ( ( N WP 13 ) + 0°0.095' ) E ( ( E WP 10 ) – 0°0.306' )
The farmer has a better view!

Towards the place where it will all come together

Walk via WP 15, then go through the gate. Keep to your right while going to WP 16 and WP 17

WP 15
N 50°59.0 ( K + L + 4 )' - E005°5 ( KL ). ( ( KLM ) – 13 )'

WP 16
N ( ( N WP 15) – 0°0.166' ) - E ( ( E WP 15) – 0°0.016' )

WP 17
N 50°58.( ( KLM ) + 35 )' - E005°52.( FGHJ / 2 + 102 )'
I love it when a plan comes together!

Additional Hints (Decrypt)

jc5: ay: gjrrfgnzzvt ra xyvzbc, rat gjbgehax, vil
einde:
ay:oretwr bc, zbf
rat:hcuvyy, zbff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.