Skip to Content

<

Klaster Chotesov

A cache by GEOupir Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Po adopci je od 1.8.2015 keš přemístěna blíže ke klášteru. V keši je jen logbook (tužku sebou), nevejdou se sem CWG ani TB. Je zde sice frekventované místo co se týče motoristického ruchu, pěších zde moc nechodí, přesto prosím dbejte opatrnosti při lovu. Správce kláštera o keši ví a když budete mít čas přijďte se podívat, třeba narazíte na upíra :-)

Pocátky ženského kláštera v Chotešove jsou bezprostredne spjaty s premonstráty v teplé a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil nekdy v letech 1 202-1210 v Chotešove ženský klášter. Osa zen byl premonstrátkami z Doksan. Po pádu Premysla Otakara II. roku 1278 byl klášter spolu s kostelem vyplenen, vzápetí však došlo k oprave a kostel byl nove vysvecen roku 1282. Výrazný rozkvet klášterní komunity spadá do doby vlády císare Karla IV., kdy docházelo k velké renovaci konventu. Vzrostlo i majetkové držení kláštera, z nekdejších asi 30 vesnic na 56.

Klášter, obsazený 18. ledna 1421 husitskými vojsky, byl posléze vypálen. Jeptišky se naštestí uchýlily pod ochranu plzenských hradeb. Císar Zikmund pak statky kláštera hned príštího roku zastavil, a prestože se podarilo ženskou komunitu obnovit, mela nadále jen omezené financní prostredky. Lepší casy prišly až s vládou Ladislava Pohrobka, který premonstrátkám potvrdil roku 1455 drívejší výsady i majetek. Prílišná náboženská horlivost probošta Jirího. I Plotnera, patrne vyvolala odvetu u krále Jirího z Podebrad , který snad proto zastavil v letech 1465-1472 mnohé majetky chotešovského kláštera. V této politice pokracoval i Vladislav Jagellonský. Pri všeobecném úpadku klášterního života v 16. století dolehly težkosti i na Chotetovskou komunitu.

V dobe tricetileté války žilo v kláštere jen 14 jeptišek a 8 dalších clenek. Dekretem ze 6. srpna 1619, propadl konvent konfiskaci a byl roku 1620 prodán do dedicného držení Mansfeldu. Z narízení Ferdinanda II. se však majetek dostal, po porážce ceských stavu, do držení sester. Pri následujících válecných událostech byl konvent težce poškozen. Proto se probošt Pavel I. Herold odhodlal k výstavbe nového konventu, ale do své smrti stacil dílo dokoncit jen v hrubé stavbe. Roku 1643 Byla ješte postavena nová ohradní zed kláštera po jižní strane. Své nejlepší casy klášter zažíval za probošta Norberta Kastla v letech 1666-1680, který nejen zvelebil chrám, opravil konventní budovy, do kterých zavedl vodu, ale dokonce odpustil velký dluh svým poddaným. A presto si mohl ješte dovolit rozšírit klášterní panství o statek Prestavlky.

Na základe reforem Josefa II. byl klášter 22. brezna 1782 zrušen. Tehdy v nem sídlících 44 reholnic obdrželo rentu a po jejich vystehování pripadl majetek kláštera Náboženskému fondu. V lednu 1822 koupil chotešovské panství kníže Karel Alexander Thurn-Taxis z Regensburgu za 1 080 000 zlatých. Klášter kostel byl uzavren a ponechán zkáze. Roku 1837 navíc vyhorely jeho dve veže a posléze byl zbourán do základu. V roce 1878 byla konventní budova pronajata sestrám rádu Navštívení P. Marie. Tyto sestry obnovily klášterní komunitu a otevrely pensionát pro výchovu dívek. Tato rodinná škola byla navštevována dívkami z bohatých rodin, které se zde vzdelávaly v cizích jazycích a dalších stredoškolských predmetech.

V roce 1925 na základe zákona o pozemkové reforme byl majetek Thurn-taxisovi zkonfiskován. Dvory byly dílem prodány mestu Plzni, dílem pachtýrum. pouze historicky cenné klášterní budovy byly ponechány dosavadnímu majiteli. V roce 1937 koupily sestry za symbolickou cenu od Thurn-taxise konvent s prilehlými budovami a zahradami. cinnost rádové školy byla ukoncena válecnými událostmi v roce 1939. Za druhé svetové války byl v kláštere zrízen ženský starobinec, který dostaly sestry na starost. V jednom krídle bylo ubytováno 200 totálne nasazených dívek, které pracovaly v okolních municních továrnách. Po válce došlo k odsunu k odsunu nemeckého obyvatelstva a v kláštere zustaly je ceské rádové sestry. V roce 1950 byl starobinec i sestry vystehovány a do celého kláštera se nastehovala Ceskoslovenská armáda.Armáda objekt opustila v roce 1973 priznáním 10 milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena Od té doby byl klášter neobydlen a byl ve správe Výpocetní a kontrolní ústredny spoju Praha, pozdeji ve státním ústavu památkové péce. 1. 1. 1991 prešel celý klášter do majetku obce Chotešov, avšak podle restitucního zákona o navrácení majetku rádum a kongregacím byla 1.8 1991 vrácena sestrám rádu Navštívení Panny Marie ta cást, kterou v roce 1937 od Thurn-Taxise odkoupily. Sestry, které žijí v Chlumci u Ústí nad Labem, poverily správou svého majetku nejdríve a. s. Christiana Praha, po jejím zániku vykonává správu rádového majetku obec Chotešov.

Zajímavosti:

Mariánský sloup 100 m za klášterem, restaurovaná socha J. Nepomuckého pod klášterem, restaurovaná freska 180 m2 v konventu kláštera.

 

Otevírací doba:

Od května do září neděle (14+16 hod.) a vybrané soboty (14+16 hod.) dle webových stránek

 

http://www.klasterchotesov.eu

Besichtigung mit deutscher Erklärung nach Telefonabsprache am Tel. +420 774 662 726 bestellen (mindestens 5 personen).

http://www.klasterchotesov.eu/?st=deutsch 

 

V cache jsme odstartovali naše 4 rodinné TB. Na cestu je vysílejte prosím po jednom. Dekujeme KK

Additional Hints (Decrypt)

Anwqrš xqlž ohqrš miíqniý

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.