Skip to Content

<

Šest kešeru/Six cachers

A cache by JaKr & Gavriel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je výsledkem Rakousko-Ceské spolupráce Gavriel a JaKr teamu. Logickou úlohu dle Gavriel prepracoval JaKr team a cache umístil poblíž Rakousko-Ceské hranice. This cache is a outcome of Austria-Czech cooperation Gavriel and JaKr team. JaKr redid a logical problem by Gavriel and he located the cache near of Austria-Czech border.

Shora uvedené souradnice nejsou souradnicemi cache. Na tomto míste prekracuje státní hranice železnicní trat.

Cache naleznete na souradnicích
N 48° 4(G-I),(K-1)(I-1)I
E 16° 5 K,GFH

Pro zjištení souradnic je treba odpovedet níže uvedené otázky, týkající se 6 kešeru. Každý žije a ukrývá cache v jednom meste. Každý preferuje jistý typ keše a používá typický druh nádoby, lišící se ve velikosti. Každý skryl ruzné množství keší. Parametry F-K jsou první písmena jmen kešeru a hodnotou je pocet ukrytých keší. Užitecná bude mapa obou státu. Ke zodpovezení otázek pomuže formulár. Jakákoliv podobnost s žijícími osobami a skrytými boxy je pouze náhodná a zcela neúmyslná.

Otázky :

1. Filip žije severneji než Hana, která žije východneji než Gabriela. Karl nežije ani v nejvýchdnějším, ani nejzápadnejším meste. Ivo žije jižneji než Johan.
2. Johan a Ivo nemají rádi tradicní ani multi, Hana nemá ráda mystery.
3. Unknown keš je dvakrát tak velká jak cache v Chebu. CITO-kontejnery jsou vetší než event-kontejnery.
4. Osoba, která ukryla keš ve Stockerau není žena, ve Znojme to není muž.
5. Karl skryl méne keší než Ivo, Gabriela skryla více keší než Ivo.
6. Hana skryla o 5 keší více než je možno nalézt v Chebu.     Toto cislo patri k jine mystery kesi : E 16°48,478
7. Keš v Linzi je vetší než mystery-keš, která nepoužívá nejmenší dostupnou velikost kontejneru. CITO-kontejner je vetší než keš v Linzi.
8. Ženami nejsou používány ani nejmenší ani nejvetší nádoby. Hana používá nádoby, které jsou 4 tak velké jako ty co používá Karl.
9. Organisator Event-keší, kterí nenávidí nádobu velikosti pod 1 litr, nežije ani v nejsevernejším ani v nejzápadnejším meste. Množství Event-keší není ani nejmenší ani nejvetší.
10. Bezprostredne jižne od mesta kde je skryto 7 keší, je více jak jedna 2-litrová nádoba. Mesto se 7 kešemi leží více k severu než mesto, kde jsou ukryty 4-litrové kbelíky.
11. Množství tradicních je lichý, zatím co množství mystery je sudý. Mystery jsou pocetnejší než tradicní.
12. V jednom ze trí nejsevernejších mest, jsou ukryty presne 2 keše. Sudý pocet keší je ukryt v Stockerau.
13. Keše v Chebu a Znojme májí maximální velikost 0,5-litru, nádoby ve Znojme jsou vetší než ty v Chebu.
14. Litrové nádoby jsou používány ženou, která skryla pocet keší, který je delitelný tremi.
15. Multicache jsou cetnejší než CITO-keše. CITO-keše nejsou nejméne oblíbený typ keše, ale jsou méne oblíbené než Event-keše.

Above coordinates shown aren´t coordinates of cache. A railway line exceeds the state border on this place.

We will found the cache on a coordinates
N 48° 4(G-I),(K-1)(I-1)I
E 16° 5 K,GFH

It is necessary to answer following questions about 6 cachers. Each one of 6 cachers lives and hides caches in a certain town. Each one of them prefers a certain cache-type. Each one of them uses a typical kind of container, varying in size from 0,125 litre to 4 litre bucket and each of them has hidden a different number of caches. The first letters of each name will yield parameters F to K, the number of hidden caches will yield their worths. The maps of both states can also be useful. The form-sheet will help when answering the questions. Any resemblance to living persons and hidden boxes is merely coincindential and completely unintentional.

Questions :

1. Filip lives further to the north than Hana, who lives further to the east than Gabriela. Karl do not lives neither in the easternmost nor in the westernmost town. Ivo lives further to the south than Johan.
2. Johan and Ivo like neither traditionals nor multis, Hana doesn't like mysteries.
3. An unknown-cache is twice as big than a cache in Cheb. CITO-containers are bigger than event-containers.
4. The person who hide the cache in Stockerau is not a woman, but in Znojmo it is woman.
5. Karl has hidden less caches than Ivo, Gabriela has hidden more caches than Ivo.
6. Hana has hidden 5 caches more than can be found in Cheb.    That belongs to another cache : E 16°49,478
7. A cache in Linz is larger than a mystery-cache, which does not use the smallest available container-size. A CITO-container is larger than a cache in Linz.
8. Women do not use the smallest or the largest containers. Hana uses containers that are 4 times as large as those that are used by Karl.
9. The organisator of event-caches, who detests container-sizes below 1 litre, not lives neither in the northernmost nor in the westernmost town. The number of event-caches is neither the smallest nor the largest.
10. Immediately south of the town where 7 caches are hidden there are more than one 2-litre-containers. The town with 7 caches lies further to the north than the town where 4-litre-buckets are hidden.
11. The number of traditionals is odd, while the number of mysteries is even. Mysteries are more abundant than traditionals.
12. In one of the three northernmost town exactly 2 caches are hidden. An even number of caches is hidden in Stockerau.
13. The caches in Cheb and Znojmo have a maximum size of 0,5-litres, the containers in Znojmo are larger than those in Cheb.
14. 1-litre–containers are used by a woman who has hidden a number of caches that can be divided by 3.
15. Multicaches are more abundant than CITO-caches. CITO-caches are not the least liked cache-type, but they are less liked than Event-caches.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]mryran
[EN]terra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • tabulka.JPG[CZ]formulár [EN]form (sheet)
  • train.JPGVlak z Breclavi do Vídne. The train from Breclav to Vienna.

401 Logged Visits

Found it 372     Didn't find it 6     Write note 11     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.