Skip to Content

This cache has been archived.

Team Mojito: Lukket

More
<

Aasevang

A cache by Team Mojito Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/24/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Åsevang ved Furesøen


Nørreskov, Kollekolle Sletten og Åsevang omgiver Furesøens vestlige bredder som et grønt bælte. Den store, rolige sø med søskrænternes gamle, krogede træer leder ikke tankerne hen på en dramatisk fortid. Men når man ved, at Furesøen med sin dybde på 38 meter er Danmarks dybeste sø, står det klart, at vi er i et landskab skabt af voldsomme naturkræfter. Vi står ved den mest markante tunneldal i Nordøstsjælland - Mølleådalen, dannet af smeltevand i sidste istid.

Her har der sandsynligvis været skov lige siden skoven indvandrede efter sidste istid. Navnet Furesøen, i ældre tid Fuursø, indeholder den gamle form af trænavnet fyr. Skovfyrren var sammen med birken et af de første skovtræer, der indvandrede til Danmark. Siden er fyrreskovene forsvundet, men på de store skrænter og i de dybe slugter ned mod Furesøen har skoven fortsat udviklet sig uden konkurrence fra den danske bonde, der foretrak jævnere terræn.

I dag er det vanskeligt at påvise rester af den sjællandske urskov, der har været en blanding af lind, eg, el og bøg. Det er dog ikke svært at forestille sig, at bevoksningen på Furesøens stejle skrænter er levn fra en sådan naturskov. Disse bevoksninger får også i dag lov at ligge urørt hen. Flere af de andre gamle bevoksninger i Nørreskoven har imidlertid en kendt historie.

Det gælder bl.a. von Langens Plantage: l 1763 kom den tyske forstmand Johann Georg von Langen hertil, tilkaldt af kongens overjægermester Gram. De nordsjællandske skove var i en elendig forfatning - åbne og fattige på træ, blandt andet fordi husdyr græssede i skoven. Ved systematisk dyrkning af skoven ændrede von Langen denne tilstand. Først foretog han en kortlægning af skoven. Dernæst anlagde man stendiger og grøfter rundt om skoven for at holde husdyrene ude. Så blev skoven inddelt i firkantede afdelinger, der blev hegnet for at holde vildtet ude. Endelig blev der i afdelingerne på rad og række plantet en blanding af mange forskellige træarter.

Som noget nyt indførte von Langen nåletræarterne rødgran, ædelgran, lærk og skovfyr til dansk skovbrug. l Nørreskoven står endnu 2 meget høje ædelgraner og flere imponerende lærk tilbage. Von Langen indførte også træarten ær (ahorn). Æren sår sig så villigt overalt, at den har fået tilnavnet "von Langens fodspor", og de store ær i Nørreskoven har da også utallige efterkommere. Von Langens Plantage i Nørreskovens sydøstlige hjørne er den største og mest velbevarede af hans plantager. Her kan man i et levende museum opleve store kæmper plantet tilbage i 1765-70. Vest for den gamle plantage har skovdistriktet i 1975 anlagt en kopi af plantagen, hvor det er muligt at studere det systematiske skovbrug nærmere.

Også i nutiden undergår landskabet store forandringer. I 1960'erne kom Hillerødmotorvejen og skar sig vej gennem skove og marker. Som kompensation for tabet af store rekreative værdier købte staten den store landbrugsejendom Kollekolle og Kulhusarealerne med Åsevang Skov. Herved sikredes store landskabelige værdier mod byudvikling, og der blev skabt en sammenhæng mellem statsskovene Nørreskoven, Harreskovene og Bøndernes Hegn.

Kilde: http://www.natura2000.dk/Koebenhavn/vandrefl/03norreskv.htm


Traditional forest cache. Just go and get it!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

244 Logged Visits

Found it 228     Didn't find it 3     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 31 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.