Skip to content

This cache has been archived.

Team Mojito: Arkiveret

More
<

von Langens Plantage

A cache by Team Mojito Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Find denne store træstub og følg stien 20 meter mod syd.

I cachebeholderen ligger en seddel med to linier fra Christian Winthers sang ” Flyv, fugl! Flyv over Furesøens vove!”

I cachebeskrivelsen til ”Oplev Furesøen” er hele sangen gengivet. Find de tal der er ud for de linier i sangen som er på sedlen i cachebeholderen.

På den anden side af sedlen er der en ligning, hvor man skal bruge de fundne tal og beregne en 3. værdi som er markeret med et bogstav/symbol. Dette bogstav/symbol indgår i beregning af hvor ”Oplev Furesøen” cachen er gemt.

Ud over denne seddel er der kun en log, så husk blyant.

Von Langens plantage
Ligger i sydøst enden af Nørreskoven ved Furesøen. I plantagen ses nogle af de forskellige systematiske blandinger af træarter som von Langen benyttede, da han skulle gendanne kongens skove i Nordsjælland.

Omkring 1750 bestod de kongelige skove i Nordsjælland af få gamle træer med store græssletter imellem. De unge træer var græsset væk eller blev fældet og anvendt til brænde eller gærdsel. Sagt med andre ord var skovene i en dårlig forstlig forfatning. Derfor blev der sendt bud efter en højt anset forstmand Johann Georg von Langen fra Niedersachsen.

Von Langen og en dansk forstmand Carl Christian von Gram, der havde været i lærer hos von Langen, gik i 1763 i gang med at reformere skovbrugsdriften og genopbygge kongens skove. Reformarbejdet, der udmøntes i den "Gram – Langenske Forstordning", bliver i dag anset for at være starten til det moderne skovbrug i Danmark (Fritzbøger, 1994). Med Forstordningen blev renafdrift og langtidsplanlægning, der indfattede omdrift, indført i det danske skovbrug. Skovdriften skulle nu være forudsigelig, så der blev indført et hugstbudget.

Skovene blev inddelt i et nord - syd og øst - vest gående linjesystem, og derved opstod der forskellige firkantet afdelinger. Når der var gået 100 år, ville skoven være opdelt i 100 enheder med alderstrin fra 1 til 100 år. I dag står der visse steder i Nørreskoven stadigvæk nogle afdelingssten, fra von Langens tid, som markerer afdelingens hjørnepunkt. På stenen er der indhugget afdelingsnummer og verdenshjørnerne.

Von Langen anvendte mange forskellige systematiske blandingskulturer lige fra ganske få hovedtræerarter op til 15 forskellige løvtræarter og 5 forskellige nåletræsarter. Skovriderne blev på daværende tidspunkt oplært af deres forgænger, men med von Langens reformer oprettes, der en mesterskole med von Langen som lærer. Der blev starten til det velregulerede skovbrug. Som noget helt nyt i dansk skovbrug indførte von Langen nåletræer, især rødgran, ædelgran og lærk, og af løvtræer brugte han op til 10 forskellige arter ud over de dengang traditionelle arter, som bøg, eg og ask (Fritzbøger, 1994). Det var von Langens tanke, at de nye nåletræsarter skulle støtte og befordre løvtræernes vækst i ungdommen. Derefter kunne de fældes på et relativt tidligt tidspunkt og bruges som hegnsmateriale, brænde mm. I dag står der stadigvæk nogle ædelgraner og bøge fra von Langens tid i henholdsvis Nørreskoven og Jægersborg dyrehave. På Naturcenter Herstedhøje er det store plankebord i skolestuen fra en ædelgran fra Nørreskoven, der blev plantet i von Langens tid. Da ædelgranen blev fældet i 1967, var det 47 meter og et af Danmarks højeste træer.

Litteratur:
Fritzbøger, Bo - 1994: Kulturskoven -Dansk skovbrug fra oldtid til nutid, udgivet i samarbejde med Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Nordisk Forlag A.S, København.This cache will not be avalible in english.

Additional Hints (Decrypt)

Zryyrz ebrqqrear cå rg zrtrg fgbeg bt rg zrtrg yvyyr genr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.