Skip to Content

<

The Devil's Throne - Čertův Trůn

A cache by sasulda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/15/2006
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zamiřte do tajemných skalních útvarů - ČERTOVY HRADY, objevte čertův trůn a najděte cache v malé jeskyni. Visit our mysterious rocks called THE DEVIL'S CASTLES, find the devil's throne and get a cache in a little cave.

Co se tady stalo?

Zamiřte do tajemných skalních útvarů - ČERTOVY HRADY. Místo původně obývaly lokální energie, které sužovaly obyvatele okolního města a vesnic. Lidem po nějaké době došla trpělivost a pozvali mistra z východu, který byl proslulý svými nadpřirozenými schopnostmi a mocí uklidňovat démony. Nechal se zazdít v nedaleké malé jeskyni a tam několik dní intenzivně meditoval. Jedné noci se strhla veliká bouřka. Silný vítr trhal střechy domů a lámal stromy. Ráno, když se počasí uklidnilo, objevila se duha kolem slunce. Lidé se ihned vydali k jeskyni, aby mistrovi poděkovali. Když ale odvalili kameny, objevili tam jen nehty a vlasy. Ať už se na Čertových hradech odehrálo cokoliv, místo od té doby získalo vlídnou a laskavou energii a s nikým tu už nikdy nebyl problém.

Jak najít kešku?

Vaše GPS vás zavede do polovykáceného lesa ke skalám s názvem: ČERTOVY HRADY. K nalezení cache, která je v malé jeskyni, musíte nejprve objevit čertův trůn. Souřadnice vás přivedou k největšímu kamenu na začátku skalního hradu. Projděte se po hradě a objevte čertův trůn, který je od vás asi sto metrů vzdálený. Čertův trůn je zvláštní kámen, který připomíná židli, nebo také obrácené písmeno L. Trůn je z jednoho kamene (celková výška je 2metry, šířka trůnu 60cm, výška místa na sezení 80cm). Je zajímavé, že kámen v místě na sezení je stejně tlustý jako v místě opěrky. Pokud chcete, podívejte se na malovaný obrázek viz níže.

Pokud jste trůn našli, sedněte si na něj. Podívejte se doprava o 90 stupňů. Ve vzdálenosti asi 22 kroků roste velká bříza. Pokud byste pokračovali stejným směrem ještě dalších 10 kroků, dostali byste se nad jeskyni, kde meditoval zmiňovaný mistr. Tam je naše CACHE. Jenže posledních deset kroků už udělat nemůžete, pokud neumíte lítat.

DOBRÁ RADA NAD ZLATO PŘED ZAČÁTKEM: Nehledejte hned kešku! Nejprve najděte správnou jeskyni, kde mistr meditoval. Stále tam po něm něco zbylo. Až do jeskyně vlezete, budete určitě vědět, že jste na správném místě. Pro kešku pak stačí jen správně sáhnout pod skálu.

PROSÍM: Až budete hledat v jeskyni, pamatujte, že není třeba nic nadzvedávat, něco přesouvat, odvalovat, někde něco hrabat, atd... Prostě jen šikovně sáhnete do tmy a máte ji.

What has happened here?

Visit our mysterious rocks called The Devil’s Castles. The place used to be controlled by some local energies, which treated the citizens of the town and neighbouring villages very badly. After some time the people got fed up and decided to invite a guru from the East who was famous for his supernatural powers and skills to pacify demons. He asked the people to cover him in a small cave with some stones where he meditated intensively for a few days. One night a big storm appeared. Strong winds tore off roofs of houses and broke trees. In the morning, when the weather calmed down, a rainbow appeared around the sun in the blue sky. The people immediately went to the cave to thank the guru. However, when they moved away the stones, there was nobody. All they found were some nails and hair on the ground. Whatever had happened that night, the place started to radiate gentle and loving energy and there has never been a problem with anybody.

How to find the cache?

Your GPS device will take you to the halfcut wood with the rocks called The Devil’s Castles. To find the cache, which is in the small guru’s cave, you need to find the Devil’s Throne. The coordinates will take you to the biggest rock at the beginning of the rock castles. Explore the rocks and try to find the Devil’s Throne, which is about a hundred metres far. The Devil’s Throne is an unusual rock that looks like a kind of a chair or letter „L“. The Throne is formed by one piece of stone. It is 2 metres high and 60 cm wide. The place to sit is about 80 cm high. Have a look at a painted picture below if you want.

If you have found the Throne, sit on it. Look right (about 90 degrees). In the distance of 22 steps there is a birch tree. If you continued another 10 steps in the same direction, you would get above the cave where the guru had meditated. There is the cache. However, the last 10 steps you cannot do, unless you can fly.

GOOD PIECE OF ADVICE BEFORE THE START: Don't try to find the cache immediately. First, indentify the right cave where the master meditated. There are still some things left by him. When you get there, you'll be sure to be at the right place. Then get the cache from under the rock inside.

PLEASE: When you get into the little cave, remember, you don’t need to move anything, you don’t need to remove any stones or other artefacts. You don’t need to dig in the ground. All you need to do is to put your hand into a dark spot under the rock.

Additional Hints (Decrypt)

Gehawrivqrgmprfglcbmryrarmanppr.Wrbqavnfv20zrgeh.
Iwrfxlavwrxrfxnmnfhahgncbqxnzrarzzveariyribcbqyribhehxbhfbfxl.

Guebarpnaorfrrasebzgurterragenvy.Vgfnobhg20zrgerfsnesebzgurgenvy.
Gurpnpurvfhaqregurebpxhaqregurfgnghr.Fyvtugylhaqreureyrsgunaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.