Skip to Content

<

Rotunda sv. Kateriny - St. Catherine’s Chapel

A cache by Honzik&Pavlinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/22/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je uložena poblíž nejvýznamnejsi romanské rotundy ve východních Cechách.

Kaple sv. Kateriny

Kaple sv. Kateriny je nejstarší dochovanou architektonickou památkou východních Cech. Pocátky tohoto puvodne románského kostelíku jsou dodnes zahaleny tajemstvím. S velkou pravdepodobností souvisejí s kolonizacní cinností premonstrátu usazených v Litomyšli. O stavbe rotundy vznikla celá rada povestí. Podle jedné z nich se na míste budoucí svatyne zjevila sama sv. Katerina se zásterou naplnenou kamením. Chtela tak dát najevo své prání, aby jí zasvecená kaple vznikla práve zde. Ceskotrebovští ale prání svetice neuposlechli. Zacali se stavbou na jiném míste. Tam se jim ale nedarilo. To co za den zbudovali bylo v noci zboreno. Toto se opakovalo den za dnem, než jim nezbylo nic jiného než postavit kapli na míste, které vybrala sama sv. Katerina. Kaple byla patrne postavena pocátkem 13. století v románském slohu. V prubehu dalších století prodelala radu prestaveb, které jsou vetšinou patrné dodnes. Gotika zanechala stopu v podobe krížové žebrové klenby apsidy, renesance ve sgrafitové výzdobe fasády (dnes již neexistující), baroko v novém provedení strechy a okem a konecne klasicistnímu cítení je poplatná pristavená pravoúhlá predsín. Interiéru kaple dominuje oltár sv. Kateriny, v jehož centru mužeme spatrit pozdne gotickou sošku patronky kaple sv. Kateriny Alexandrijské. V nejbližším okolí svatyne se v minulosti rozkládal tzv. starý hrbitov. Ten sloužil svému úcelu celá staletí až do roku 1905, kdy byl ve meste zrízen nový hrbitov. Soucástí svatokaterinského areálu je i zvonice, která se dnes užívá jako brána. Stárí zvonice je rovnež nejasné. Lze jej položit do 16., nejpozdeji do 17. století. Rotunda sv. Kateriny slouží dodnes svému sakrálnímu úcelu. Areál kaple se zvonicí je zapsán v seznamu ceských kulturních památek.

St. Catherine’s Romanesque chapel

St. Catherine’s chapel is the oldest preserved architectonic monument of Eastern Bohemia. The origin of this originally Romanesque object is covered by mystery. Most probably it is connected with the colonization activity of the Premonstratensians settle in Litomyšl. Many legends apply to the construction of St. Catherine’s chapel. One of them narrates that St. Catherine having her apron full of stones appeared in the place where the chapel should be built. In this way she expressed her desire to have her chapel constructed just in this very place. However, the local residents did not respect her wish and began to build chapel somewhere else, but with no success. What was built during a day was destroyed during night. Finally there was no other choice than to obey her wish. St. Catherine’s Chapel was probably built in Romanesque style in the early 13th century. Throughout the centuries it underwent a number of reconstructions evident up to now. The Gothic has left its traces in the ribbed vault apse, the Renaissance in the sgraffiti decoration of the frontage (this has not been preserved), the Baroque influenced a new design of its roof and the windows and the Classicism can be seen in the added rectangular entrance room. The dominating feature of the chapel interior hearth is St. Catherine’s altar with a late Gothic statuette of St. Catherine Alexandrian, the patron of the Chapel. The churchyard situated around the chapel had been used for centuries until 1905 after a new town cemetery was established in another place. A bell tower now used as a churchyard entrance is a part of this area. Its origin is not clear, it can be dates back approximately to the 16th or to the 17th century at the latest. St. Catherine’s Chapel serves a religious object even now. The whole area of the St. Catherine’s Chapel and its bell tower are entered in the Cultural heritage register.


Pozor: V areálu rotundy byl nainstalován kamerový systém, který monitoruje areál a prilehlé okolí. Ve vlastním zájmu nevzbuzujte velkou pozornost.

Additional Hints (Decrypt)

Gergv trbcnerm myrin. Gur guveq fghzc sebz gur yrsg fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.