Skip to content

<

Pompen of verzuipen

A cache by Pasdrom Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/03/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Het Velserbroekgemaal

De Velserbroekpolder ontstond in de dertiende eeuw als één van de oudste polders van Holland door het aanleggen van de Velserdijk vanaf het verlengde van de uit 1220 daterende Spaarndammerdijk tot aan de hooggelegen geestgronden bij het dorp Velsen.

De aangelegde Velserdijk is een zomerkade, die regelmatig werd overstroomd door het water van het Wijkermeer. Op voorspraak van de stad Amsterdam mocht de dijk niet hoger gemaakt worden. De Velserbroek moest fungeren als overloop van het IJ en het Wijkermeer, zodat bij hoog water Amsterdam van overstromingen verschoond bleef.In de dijk werden aan de uiteinden van de hoofdwateringen sluisjes aan gebracht. Aanvankelijk waren die van hout gemaakt, maar in 1770 in steen opgetrokken. Met gebruikmaking van de getijbeweging werd via de sluisjes de waterstand in de polder beheerst. Deze situatie bleef tot de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876 voortbestaan. Met die aanleg werd ook het Wijkermeer en een deel van het IJ ingepolderd. De functie van de Velserdijk als waterkering verviel toen. Langs de Velserdijk bleef wel open water in de vorm van het Zijkanaal B van het Noordzeekanaal naar Spaarndam.
In 1881 werd een nieuwe methode van waterbeheersing voor de polder gerealiseerd. Een verrijdbare stoomlocomobiel werd in gebruik genomen. Op verschillende plaatsen op de dijk pompte die machine water in of uit de polder. De dijk en sluisjes verloren hun functie. In 1914/1915 werd de locomobiel vervangen door een permanent gemaal en betonnen dam- of waterkeringsluisjes, een uitwateringssluis en een machinistenwoning aan Zijkanaal B op de plaats van de oude Oostlaandersluis. Het gemaaltje was in staat het gehele gebied van de polder zelfs bij zware regenval droog te houden. Het Ministerie van Oorlog betrok het nieuwe gemaal en de polder de Velserbroek bij de Stelling van Amsterdam. Dit resulteerde in een gecompliceerd poldergemaal met damsluisjes en een inundatiesluis naast het gemaal.
In de Tweede Wereldoorlog heeft het inundatiesysteem daadwerkelijk gefunctioneerd. Op last van de Duitse bezetter werd de polder onder water gezet als verdedigingsmiddel tegen een mogelijke geallieerde aanval op de Festung IJmuiden.

Tijdens een ruilverkaveling in de vijftigerjaren van de vorige eeuw werd het meest noordelijke gedeelte van de Velserdijk over een lengte van 600 meter vergraven. De in 1974 aangelegde A9 gaat dwars over de Velserdijk en splitst de polder en de oude Oostlaan in tweeën. De oostzijde werd gevoegd bij het Recreatieschap Spaarnwoude en de westzijde werd bestemd tot de woonplaats Velserbroek.
In 1976 is een stuk dijk ten noorden van het gemaal vergraven voor een waterpartij. In 1980 wil het Waterschap Groot-Haarlemmermeer het beschermde gemaal vervangen door een moderne bemalinginstallatie. De sloop werd ingezet maar gestopt door de gemeente Velsen om de unieke Bronsmotor van het gemaal te handhaven. De oude bemalinginrichting werd gereviseerd en gerepareerd, maar dat gebeurt zo slecht, dat van bedrijfszeker bemalen geen sprake kan zijn.
Tijdelijk werd een elektrische aandrijving op een noodpomp geïnstalleerd, totdat een nieuw gemaal aan de Velserdijk in het westelijk deel van Velserbroek in gebruik wordt genomen. Het waterschap installeerde de oude motor weer (zonder functie) en droeg het monument voor een symbolische koopsom aan derden over.

Voor uitgebreide informatie over het Velserbroekgemaal: "www.velserbroek.gemaal.nl
Voor informatie over het recreatieschap Spaarnwoude:www.spaarnwoude.nl

En dan nu de cache!

Het is een tocht van ruim 7 kilometer, die wandelend, maar ook goed op de fiets gedaan kan worden.
Op enkele punten moet in een bepaalde richting (kompasgraden) een aantal meters gelopen worden. Hou hier rekening mee. Een GPS waarop je dit kunt uitmeten of ingeven is dus handig of neem anders een kompas en goede kaart van het gebied mee.
Hoewel de opgaven redelijk eenvoudig zijn kan ook een rekenmachine voor een enkeling wellicht geen kwaad.
In de buurt van de verstopplaats van de cache kunnen mogelijk enkele brandnetels voorkomen. Laat je hier niet door afschrikken.

A B C D E F G H J K
Parkeer bij N52° 26.079'- E004° 40.540'

 1. Ga vanaf hier naar N52° 26.053'- E004° 40.604'

  Damsluisjes

  Tel hier het aantal damsluisjes dat zichtbaar is rond het gemaal = A
  LET OP: Het is niet nodig en verboden om over de hekken rond het gemaal te klimmen. Er zijn klachten geweest van de beheerder van het gemaal!  Welk jaartal staat er op de steen van de foto:
  B = het tiental van het jaartal

 2. Ga via N52° 26.017' - E4° 40.765'
  naar N52° 25.(A - B) (A - B) (2*B)' - E004° 41.(B - B) A B'


  In welk jaar werd dit complex geopend?
  C D = laatste 2 cijfers van het jaartal

 3. Ga nu naar N52° 25.(C - B) D (C - D)' - E004° 40.C (4 * B) D'

  Hier staat een geel object met daarop een getal achter de P.
  X = het getal achter de P + (48 * A)
  Y = (de som van de cijfers van het getal achter de P * 7) + de som van de cijfers van het calamiteitennummer

 4. Ga vanuit hier X meter in richting Y°

  E = Spaarndam + Santpoort

 5. Ga naar N52° 25.(Oosterbroek * 100)+( 2 * (IJmuiden - Oosterbroek))' - E004° 40.BCE'

  Je bent nu weer bij een object dat belangrijk is voor het droog houden van het landschap.
  F = Aantal klinkers in de naam van het object
  G = F - D

 6. Ga naar N52° 25.C F F' - E004° 40.G B (F - E)'

  Hier staat een paaltje van de Gasunie.
  X = de laatste 3 cijfers van E op het bordje

 7. Ga 150m in richting 146° als X = 248
  Ga 150m in richting 83° als X = 284
  Ga 150m in richting 341° als X = 482

  Zoek hier naar de oplossing op de volgende vragen:
  H = F - aantal klaphekjes geplaatst in deze omheining
  J = aantal verticale en horizontale planken waaruit het klaphekje is opgebouwd
  K = J + H - E


 8. Ga via N52° 25.983' - E4° 40.609'
  naar N52° 2 G.(G - E - B) B K' - E004° 40.H J H'
  Klim ook bij dit eindcoördinaat niet over hekken of afrasteringen! Er zijn klachten geweest hierover!


  Hier vindt je de cache, een ammo box met logboekje, pen en ruimte voor goodies of travelbugs!

Veel plezier en succes!

Heb je genoten van de wandeling en de opdrachten en wil je je waardering omzetten in een daad?
Doe mee aan het nederlandse waarderingssysteem.
Een Geo d'Or is de toekenning van een waardering aan een cache.


Additional Hints (Decrypt)

Ghffra 2 bztrmnntqr fgnzzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.