Skip to Content

<

De GrensPaal

A cache by The Dutch Moose Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/19/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Een fietstocht van 25 kilometer door Nederland en België. De tocht is minder geschikt om te wandelen en niet geschikt voor de auto.
Wegdek: verhard
Verkeersdrukte: autoluw/autovrijEen stukje geschiedenis
Na de Slag om Waterloo (1815) werden de Zuidelijke Nederlanden en de Verenigde Provinciën samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In augustus 1830 brak de Belgische Opstand uit, wegens grote onvrede op het gebied van economie, taal en godsdienst. Deze opstand begon met relletjes in Brussel, en sloeg over naar Luik, Namen en Leuven. Het regeringsleger onder leiding van prins Frederik kon hier niets tegen beginnen. Er vielen honderden doden en gewonden aan beide zijden. Op 10 november 1830 verklaarde België zich onafhankelijk.
Pas in 1839 werd er een verdrag gesloten over de markering van de grens. In het jaar A (zie WP1) werd er begonnen met het plaatsen van 365 gietijzeren grenspalen, beginnend met grenspaal 1 op het Drielandenpunt in Vaals. Zes jaar hierna verscheen in het Staatsblad een reglement voor het onderhoud van de grenspalen. Dit reglement bepaalt dat de gemeentebesturen hun rijksgrensvak in de lente van elk jaar inspecteren en daarvan een proces-verbaal opmaken.


De route


Tip: Wanneer je onderweg twijfelt tussen een mooie asfaltweg en een hobbelig zandpad, kies dan het asfalt.
When in doubt taking a nice asphalt road and a bumby cart-track, please take the asphalt.

De auto kan geparkeerd worden bij: (maar je kan ook met de fiets aankomen)
Your car can be parked at: (but you can arrive by bike as well)

(WP1) N 51°17.291' - E005°28.212'

In welk jaar is deze grenspaal geplaatst? Het antwoord is A.
In which year has this boundary-post been placed? This is answer A.

Vervolg de route via:

(WP2) N 51°16.380' - E005°28.123'
(WP3) N 51°16.671' - E005°29.338'
(WP4) N 51°16.251' - E005°29.385'
(WP5) N 51°16.274' - E005°30.047'
(WP6) N 51°15.970' - E005°30.407'

Hoeveel planken bevat deze brug? Het antwoord is B.
How many shelves are on this bridge? This is answer B.

(WP7) N 51°15.351' - E005°31.503'
(WP8) N 51°15.((A-212)/7)' - E005°33.((A-359)/4)'

Welk nummer heeft deze grenspaal? Het antwoord is C.
What's the number of this boundary-post? This is answer C.

(WP9) N 51°15.438' - E005°33.329'
(WP10) N 51°16.(C-158)' - E005°33.(C+139)'

Welk nummer heeft deze grenspaal? Het antwoord is D.
What's the number of this boundary-post? This is answer D.

(WP11) N 51°16.(D-127)' - E005°33.(D+265)'

Op deze paal staat 3x dezelfde letter in reliëf. Welk volgnummer heeft deze letter (A=1, B=2)? Het antwoord is F.
On this pole you find 3 times the same letter in relief. What is the number of this letter (A=1,B=2)? This is answer F.

(WP12) N 51°16.101' - E005°33.586'
(WP13) N 51°16.((D*5)+60)' - E005°31.(D+531)'

Op deze plek staat enigszins verborgen tussen de bomen een paal. In welk jaar is deze paal geplaatst? Het antwoord is G.
Here a pole is a bit hidden between the trees. In which year has this pole been placed? This is answer G.

(WP14) N 51°16.(G-686)' - E005°31.((G/3)+69)'

Welk nummer heeft deze grenspaal? Het antwoord is H.
What's the number of this boundary-post? This is answer H.

(WP15) N 51°17.((H*4)+16)' - E005°30.((H*5)+79)'

Op deze plek staan twee palen.
Wat is het nummer van de westelijke paal? Het antwoord is J.
In de oostelijke paal zit een forse koperen spijker waarop drie letters staan. Wat is de som van deze letters (A=1,B=2)? Het antwoord is K.
Je kan nu rechtdoor het gravelpad volgen. Na een regenbui kan dit wat blubberig zijn. Alternatief: ga een stukje terug en neem (WP15a) N 51°17.540' - E005°30.770'
On this spot you see two poles.
What's the number on the pole on the west? This is answer J.
The one on the east has a big copper nail in which three letters are stamped. What's the sum of these letters (A=1,B=2)? This is answer K.
Now you can continue to follow the gravel track. However, after some rain this path might become muddy. Alternative: go back a bit and follow (WP15a) N 51°17.540' - E005°30.770'


(WP16) N 51°17.((J*5)+59)' - E005°29.(J+159)'

Op welke dag in maart hebben de monniken de abdij betrokken? Het antwoord is L.
On which day in March did the monks move into the abby? This is answer L.

De cache is te vinden op:
The cache can be found at:

(WP17) N 51°(F+2).(B+K+124)' - E005°(F+13).(K+L+30)'

Hier staat een groot voorwerp met een klein bordje met letters. De cachevraag: welke letters zijn dit?
Mail de letters (of een foto van het voorwerp) naar de owner, en je krijgt het recht om te loggen.
At this location you will find a large object with a small plate with characters. The cache question: what are the characters?
Mail those characters (or a picture of the object) to the owner, and you will get the right to log the cache.

wijzigingen:
8 september 2009: beschrijvingen tussen WP5-WP6 en tussen WP14-15 aangepast
26 april 2011: cachelocatie aangepast; cache is niet langer een echte doos (wegens herhaalde rips) (zie ook mijn Note van 26 april 2011)
22 april 2013: tussen WP14 en WP15 is een verbodsbord verdwenen; de paal met lijm is er nog wel; de beschrijving is aangepast
18 september 2016: opdrachten voor M, N en P zijn verwijderd omdat de situatie ter plekke veranderd is

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.