Skip to Content

This cache has been archived.

Autacek: Reaguji na stížnost posledního nálezce.

Owner dle pravidel nemá povinnost udržovat evidencní stav TB v listingu keše v souladu s aktuálním poctem fyzicky prítomných TB v keši a ani to není v jeho silách, nicméne všechny TB které se zde v prubehu roku 2012 nashromáždily a nebyly doposud zalogovány oznacil jsem, s politováním, za ztracené.

Za dosavadní dobu existence keše touto prošlo 770 TBciGC, kdy empirickým výzkumem bylo zjišteno, že z techto cestovatelu 450 nezaznamenalo v posledních dvou mesících na svých dalších cestách pohyb a dále, že z techto se v roce 2012 ani nepohnulo rovných 350. Skutecnost že došlo k jejich ztráte je však zaznamenána jen v minimu prípadu, neoznacil je za ztracené ani jejich vlatník, ani owner dotcené keše. S ohledem na výše uvedené, daná úmrtnost na této keši není a nebyla nikterak závratná.

Chápu reakci BOHOUS53, nemel by to být ale spíš apel na ostatní spoluhráce ? Co to tu nacvicuješ s archivací ?

Jedna vec je ale jistá, životnost TB predmetu se v posledních letech zmenšuje geometrickou radou, prímo úmernou masovosti geocachingu, vypustit minci do sveta je jako hodit ji do kanálu, s TB je to trochu lepší, ale kradou se jak by smet.

Z keše Airport Brno dokonce nekdo ukradl i logbook (nový i starý), nevím, snad patrne aby si s nimi vytrel zadel, jiný duvod mne nenapadá, pridat nový cistý list papíru jak se zdá je pro spoluhráce taky nadlidský úkol.

Keš byla založena ve své dobe s respektováním všech predpisu, tedy mimo bezpecnostní koridor letište, ale i toto bylo nekterými následnými hledaci vnímáno negativne, že je keš daleko... To že vnikly (menší) krabicky i v následné bezprostrední blízkosti letište je zase jiný príbeh. Také místo uložení se od svého vzniku podstatne zmenilo, krásný remízek s orešákem zmizel, vyrostla zde predávací stanice, ci co to je...

S jistotou ale vím, že mi již geocaching neprináší tu radost co drív, mimo již uvedené, neustálá honba za body za každou cenu, powertrailmanie, sdílení finálek, logování found it u nenalezených keší, ochota navzájem druhému pomoci, vytracený pocit sounáležitosti k jedné komunite, elitárství.

Proto i s ohledem na priority mého casu, dosavadním slušným návštevníkum dovoluji si podekovat, budiž keši zeme lehká.

More
<

Airport Brno TB-Hotel

A cache by Autacek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/17/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CNW:Counter]

 

 

 

 

 

Historie letišt v Brne

Historie brnenských letišt zacíná v roce 1923, kdy se o zrízení státního letište zacalo zajímat ministerstvo verejných prací. Jako nejvýhodnejší byl nakonec vybrán katastr Cernovic.

Dne 23.kvetna 1926 pristálo na tomto letišti první letadlo Farman - Goliath pro 12 cestujících. Následujícího dne odpoledne prilétlo z Prahy letadlo De Havilland, imatrikulacní znacky L-BAHE, se 4 cestujícími. Tento den je považován za zahájení letecké dopravy do Brna.

Již v následujícím roce zacala pravidelná preprava pošty na trati Brno - Glivice - Wroclaw - Berlín a Brno - Víden. V letech 1927 - 1930 se zvyšuje význam letecké dopravy do jihomoravské metropole. Brno má spojení s Prahou, Bratislavou, Košicemi, Zlínem, Pieštanami, Užhorodem, Kluží, Bukureští, Sarajevem a Zábrehem. Po dusledcích hospodárské krize, která se zacíná projevovat od roku 1931, dochází v r.1935 ke zrušení zahranicních linek z politických duvodu a brnenské letište, jehož provoz byl po Praze vždy nejvetší, upadá na významu a ustupuje až na tretí místo za Bratislavu. V r.1938 prichází okupace, která ukoncila první etapu letecké dopravy v Brne.

V poválecných letech dochází k obnovení pravidelného spojení s Prahou a pozdeji i s ostatními mesty tehdejší republiky. S príchodem nové letadlové techniky prestává travnaté letište v Cernovicích vyhovovat. Ješte pred válkou Zemský úrad v Brne jednal o zrízení nového letište v oblasti obce Turany. Brno pro svoji výhodnou polohu melo plnit významnou úlohu ve všech leteckých spojích a soucasne také jako záložní letište pro Prahu a Bratislavu. Výstavba nového letište, která byla financována Hlavní správou civilního letectví, zacala až po roce 1950. V roce 1967 byla vybudována nová odbavovací hala a v roce 1972 zacaly práce na rozšírení stávajícího letište. Od 1.1.1982 bylo letište predáno do správy ministerstva obrany. V tomto období probíhal civilní letecký provoz pouze v dobe konání veletrhu. V r.1986 byla dokoncena prístavba odbavovací haly a souvisejících objektu. Na základe zvyšujícího se zájmu o letište Brno - Turany pro mezinárodní lety byl v roce 1989 udelen letišti statut verejného mezinárodního civilního letište.

Od 1.1.1991 do 30.6.2002 zajištovala provoz a rozvoj letište Ceská správa letišt, která vznikla puvodne jako státní príspevková organizace, v roce 1995 byla pretransformována na státní podnik. CSL v ceské republice zajištuje provoz a rozvoj ctyr mezinárodních letišt - Praha, Ostrava, Karlovy Vary a Brno. V letech 1992 až 2001 vložila CSL, s.p. do oprav a údržby letištního areálu více než 160 mil. Kc. V oblasti investic bylo za toto období do rozvoje letište vynaloženo zhruba 100 mil. Kc.

Zakladatel CSL, s.p., Ministerstvo dopravy a spoju v roce 2001 rozhodl o realizaci pilotního projektu - provozování regionálního letište Brno-Turany na bázi partnerství verejného a soukromého sektoru. V souladu s jednotlivými kroky tohoto projektu zahájila 1.7.2002 provozování letište spolecnost LETIŠTE BRNO a.s., mezi jejíž základní povinnosti patrí dlouhodobé zajištení provozu letište a služeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištení údržby a rozvoje letište v souladu s potrebami letecké dopravy.

[CZE] Nepokoušejte se prosím nalézt cache na zadaných souradnicích, tyto ukazují k príletové hale brnenského letište. Pro získání finálních souradnic musíte poskládat puzzle.

 

[ENG] Don't try to find the cache at the given coordinates. You have to solve this puzzle to get final coordinates of this little mystery.

 

Puzzle

Vhodne i pro deti Travel Bug Hotel Ruzné rostlinky Pozor trny ! s ctyrnohým miláckem možno dá se to nalézt za chvilku od auta méne než 50 metru klidne prijedte na koni umíte-li jezdit na kole, smele do toho ;-) táborácek tu nedelejte


 


Dne 9.7.2010 vložen nový obrázek - puzzle.
Pohled ze smeru od letište, místo uložení keše ukazují šipky :-)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,255 Logged Visits

Found it 966     Didn't find it 7     Write note 256     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 6     Owner Maintenance 11     

View Logbook | View the Image Gallery of 39 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.