Skip to content

De Tre Bruene Traditional Geocache

Hidden : 08/20/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De tre bruene over Kalvebakk-elva | The three bridges over the Kalvebakk-river.

Kalvebakkfossen med tre generasjoner bruer er en av Tromsøs virkelige flotte attraksjoner. Bruene ble vernet som nasjonalt vegmiljø i 2005. Brua fra 1911 er ei steinhvelvbru. Brua fra 1958 er ei standard stålbjelkebru med betongdekke. Brua fra 1975 er ei moderne stålbjelkebru i to spenn.

Før 1911 var det ingen bro over denne elva og man gikk da over fjellet eller rodde ut fjorden for å komme til Tromsø by.

Cachen er en 0.8L hvit og blå plastboks som inneholder loggbok, blyant og noen gjenstander for å bytte med.

-----------

The Kalvebakk waterfall with its three generations of bridges is one of Tromsø's realy nice attractions. The bridges was preserved as part of the national roadenvirorment in 2005. The bridge from 1911 is a stonearched bridge. The bridge from 1958 is a normal steelbeam bridge. The bridge from 1975 is a modern steelbeam bridge with two span.

Before 1911 there was no bridge over this stream and they either walked over the mountain or row their boat to get to Tromsø city.

The cache is a 0.8L white and blue plastic box that contains a logbook, a pencil and some items to trade with.

Additional Hints (Decrypt)

Oruvaq n fznyy ybbfr fgbar. Abegu Rnfg fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)