Skip to content

This cache has been archived.
<

Vind og Vand

A cache by Team S/Y Freja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/07/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Møllerne i Dorf

Dorf Mølle består af vandmølle, vindmølle og møllegård med møllesø og fredet naturskov.
Vandmøllen blev bygget af ejerne til Dronninglund Slot og omtales første gang i matriklen 1664. Vandmøllen havde en kværn og der hørte et lille landbrug til med udsæd. I matriklen 1688 fortælles: "Møllen bliver drevet ved overfaldsvand, som samles af skovbække og lidt væld, kan male noget lidet sommer og vinter undtagen i tørke og frost." Den bedste udnyttelse af vandkraften giver overfaldshjulet, hvor vandstrømmen kombineres med vandets fald. I Dorf falder vandet 4 m.

Dorf vandmølle var ejet af Dronninglund frem til 1833, da den blev købt af Jens Christensen. Hans far kom fra gården Lille Rævdal ved Dronninglund og købte i 1806 Dorf Mølle til selveje, men han fortrød og blev istedet fæster. Det blev familiens hjem i fem generationer frem til 1996, da ejendommen blev museum. På et udskiftningskort fra 1835 ses to huse på Dorf Mølles grund, en flad T-form er vandmøllen med beboelse, og to fritliggende udhuslænger ligger i vinkel lidt længere mod syd. Landbrugsarealet blev øget ved opdyrkning af skov, og i 1870-71 byggede Jens en firlænget avlsgård lidt syd for vandmøllen: En ny kostald blev forsikret 1870, og på et udateret gårdbillede ses desuden et 11 fags stuehus med årstallet 1871, en lade med tværlo og en fjerde længe kan anes.
I 1880'erne blev det danske landbrug lagt om fra kornavl til husdyrbrug, og det blev skik at male kornet til foder. Det medførte, at 1880'erne blev kaldt den store møllebygningstid. I 1886 kom sønnen, Christen Jensen, til og byggede 1887 en hollandsk vindmølle som hjælpemølle til vandmøllen, når der var tørke eller hård frost.


Dorf vindmølleDorf vindmølle


I 1901 blev Christen Jensens eneste barn, Jens, gift med Karen fra Bolle Vestergård og de overtog i 1922 Dorf Mølle. Jens var en virksom mand, der gav sig til at handle med korn og foderstoffer, og han var landbrugskyndig direktør i Landbosparekassen i Aalborg, der senere fusionerede med Spar Nord. I hans tid blev også foretaget en del ombygninger. Nybyggeriet blev finansieret af penge, Jens havde tjent på hestehandel under første verdenskrig.
Vandhjulet i vandmøllen blev i 1921 erstattet af en turbine, der trak en dynamo, som producerede jævnstrøm til belysning i vandmølle og gård. I 1924 fik Jens tegnet et nyt stuehus af bygmester Charles Jensen, Brønderslev. Samme år blev aftægtshuset flyttet op ved siden af vindmøllen og genbrugt til fodermesterhus. Det nye stuehus, der stod færdigt i 1925 var et moderne stuehus med indlagt el (jævnstrøm), vand og centralvarme. Drikkevandet kom fra en kilde i skoven ved mølledammen; en hane med kildevand findes stadig i bryggerset. Al anden vandforsyning kom fra mølledammen og blev pumpet op til gården ved en hævert ved vandmøllen. Gammeldags var derimod en muret bageovn i kælderen. Nu kunne Karen og Jens fejre deres sølvbryllup i passende omgivelser. Men Karen blev syg af leukæmi og døde i 1933. De fem af de otte børn blev gift og fløj fra reden, medens Anna, Karl og Jens Møller blev i hjemmet og overtog det efter faderens død i 1951.
 I 1952 blev Dorf vindmølle nedlagt og i 1963 vandmøllen. Fra 1980'erne satsede man på planteavl og løbekvier samt kalvekvier til græsning. I 1990 døde Jens Møller, hvorefter dyrene blev sat ud og jorden lejet ud. Jævnstrømsanlægget blev for dyrt at drive og afløstes af købestrøm i 1995. Kildevandet til drikkebrug flød efterhånden meget sparsomt og blev derfor afløst af købevand fra Flauenskjold vandværk.
I 1996 døde Anna, og ejendommen blev købt af Museumsforeningen for Dronninglund kommune og indrettet til museum for mølleri, jagt og skovbrug.Nu til cachen:

Det opgivne koordinat er et parkerings koordinat, og her finder du en tavle med fisk og fugle.

Tæl antallet af fugle og sæt antallet = A                        Tæl antallet af fisk og sæt dette til   = B

Næste WP finder du på N 57° (A*2)+(B*3)/2.(B+1)(B+B+B)(A-(2*B))     E010° 16. ((A*A)*9)+B

Hvor mange hængsler er der i indgangsdøren  = D og du skal også bruge antallet af stentrin = E

Cachen er gemt på:  N  57° 13.E*((E*((D+B)/B))-A)         E010° 16.(B9+D4)+(A2+(A*D))

God jagt


The beautiful local windmills are ancient monuments of considerable culture-historical value. Here you find the history of the development of the farming community up until present-day industrial society, with water-power and wind-power as the cradle of industrialisation.
Dorf windmill, a Dutch mill from 1887, is the only heritage mill in the Jyske Ås area.

Dorf Kirkeby is distinguished by its two historic mills. One, a thatched water mill, is situated by the lake Møllesøen and is more than 300 years old. The other, a windmill, was built in the nineteenth century and was in service until the 1950s. It is the only one of its kind at Jyske Ås. A visit to Vendsyssel’s forest and hunting museum is highly recommended, as well as a visit to Møllegården, which has not changed a bit since the last owners lived there. If possible, drop in on a Milling Day when the fire is lit in the big, old baking oven.


The koordinat is a parkeringsslot, and here you find a sign with fish and birds.

Count the numbers of birds = A                        Count the numbers of fish  = B

Next WP is N 57° (A*2)+(B*3)/2.(B+1)(B+B+B)(A-(2*B))     E010° 16. ((A*A)*9)+B

How many  hings are there on the entrance door  = D and you also have to count the numbers of (stone) steps = E

Cachen is hidden here:  N  57° 13.E*((E*((D+B)/B))-A)        E010° 16.(B9+D4)+(A2+(A*D))
Have a nice hunt.

Additional Hints (Decrypt)

Gvygeæxxraqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.