Skip to content

This cache has been archived.

Lewa Nuva: Hej

Jeg har tidligere kontaktet dig for at få en status på denne cache, da du ikke har svaret, eller åbnet cachen, er jeg nødsaget til at arkivere cachen.

Det er ikke noget problem at åbne cachen igen hvis du vælger at genåbne den.

Venlig hilsen
Lewa Nuva

Note: Svar ikke direkte på denne mail som du har modtaget fra Geocaching.com, men gå ind på min profil http://www.geocaching.com/profile/?u=lewa+nuva og send en mail.
Send venligst også GC nummeret på cachen eller et link direkte til cachen, så jeg ved hvilken cache henvendelsen drejer sig om

More
<

Voldsted gadekær

A cache by Team den lange hund Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/07/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Voldsted gadekær
Voldsted gadekær
Søerne i Himmerland er meget varierede. Der er næringsfattige søer som Navn Sø og Madum Sø og næringsrige søer som  Hørby Sø.
Små søer kan også være spændende og Voldsted Gadekær er særlig interessant.
I dag er de fleste gadekær i Danmark omdannet til regnvandsbassiner eller branddamme med stejle, stensatte eller murede sider. I Voldsted er gadekæret bevaret som et stort åbent areal midt i byen omgivet af græsningsarealer.
Vandstanden i gadekæret svinger meget og hen på sommeren er bredderne udtørrede. På den udtørrede og optrampede bred trives en særegen flora.
På den blottede, mudrede bund omkring damme, der udtørrer i løbet af sommeren, kan man træffe en række plantarter, der er tilpasset den korte og meget variable vækstsæson. Planterne spirer i løbet af sommeren og sætter frø sent på året. De afkastede frø kan ligge i mudderet i mange år, før der viser sig en ny lejlighed til at de spirer frem.
De hyppigste arter man finder er Tigger-Ranunkel, Fliget Brøndsel og Nikkende Brøndsel.
En række arter var tidligere hyppige ved gadekær, men den ændrede brug af gadekærene har resulteret i, at de er blevet meget sjældne eller helt uddøde i Danmark. 
Ved Voldsted Gadekær i Himmerland kan man finde den lille Dyndurt (billedet). Foto af Dyndurt (Limosella aquatica)
Den findes i dag kun få steder i landet. Under meget tørre somre er den dog kendt for at kunne dukke op på en del af dens tidligere voksesteder.

Også Faldaks kan stadig træffes et par steder, mens  Fladhoved-Brøndsel er forsvundet.
Ved gadekærene kunne man desuden tidligere træffe et par arter, som oprindelig er kommet til landet med mennesket. Fladaks-Star og Alm. Loppeurt er nu atter forsvundet igen, mens Firkløft, der oprindelig kommer fra Sydafrika, stadig kan findes på Harboøre Tange

English below:

The lakes of Himmerland vary a lot. There are nutrient poor lakes like Navn Lake and Madum Lake and there are nutrient rich lakes like Hørby lake.

Small lakes can also be interesting and the village pond at Voldsted is very interesting.

Today most of the village ponds in Denmark have been turned into rainwater basins or static water tanks with sheered edges. The village pond in Voldsted has been preserved as an open area in the middle of the town surrounded by grazing areas.

Water level in the village pond varies a lot over the summer the lakesides dry out. A certain kind of flora thrives on the dried out lakesides.

On the muddy bottom around the lake, which dry out during the summer, we meet a some plant species that have adapted the short and variable growth season. The plants sprout during the summer and seed in the end of the year. Seeds can lie in the mud for many years because an opportunity to sprout arrives.

The most frequent species are Tiger-Ranunkel, Brøndsel and Nikkkende Brøndsel.

A number of species used to be frenquent at the village pond but the changing use of the village ponds have caused these species to extinct in Denmark.

At Voldsted village pond in Himmerland we’ll find the Dyndurt (picture)

 

Today it is only found very few places in this country. Thou it is know to show up at it’s formerhabitats during very dry summers.

Also Faldaks can still be found a few places, while the Fladhoved-Brøndsel is extinct.

At the village ponds earlier you could also find a couple of species that have come to Denmark with us humans. Fladaks-Start and Alm. Loppeurt is have now yet again extinct, while the Firkløft, which originally comes from South Afrika still can be found in Harboøre Tange.       

         

Additional Hints (Decrypt)

Syltg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.