Skip to content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Dobrá Voda / Gut Wasser / Good Water

A cache by Czecho Cowboy, Joziš, NiNiNi & CO Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/21/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cache je umístena v obci Dobrá Voda, v které je nekolik míst, které stojí za navštívení.
Nachází se mj. zde kostel se skleneným oltárem, židovské muzeum Dr. Adlera ci pramen Sv. Vintíre.
Krabice pro cache je bez nápisu, prosíme cachery, aby si sebou vzali lihové fixy, ci neco jiného, cím mužu na cache neco pripsat ci nakreslit, po case se z ní stane zajímavé umelecké dílo...

Cache is set in community good water, wherein is several places, which worth while visitation.
Be situated here church with glass altars, Jewish museum of Dr. Adler or well Sv. Vintire.
Box for cache lack notice, beg of sb. for cache, to yourself you taken spirituous felt tip, or something else, wherewith can on cache something add or draw, after time with from she tent interesting work of art...


Dobrá Voda je starobylou šumavskou obcí. Její historie sahá až do dávných pohanských dob, avšak první overené zprávy se vztahujík 10. století, kdy zde pusobil poustevník sv. Vintír. V Dobré Vode žilo do 2. sv. války približne 130 prevážne nemecky mluvících obyvatel v asi 25 staveních. V období komunistické totality byla obec soucástí vojenského prostoru, a tím pádem pro verejnost neprístupná. V této dobe byla vetšina staveb zcela znicena Po roce 1989 se do obce zacal pomalu vracet puvodní život a v soucasné dobe je Dobrá Voda jedním z turistických center Šumavy, predevším díky své jedinecné poloze, která nabízí úchvatný výhled do vnitrozemí Cech. V Dobré Vode mužete navštívit kostel sv. Vintíre, ve kterém je instalován nádherný sklenený oltár, Muzeum Dr. Šimona Adlera, které dokumentuje život židovské menšiny na Šumave, Pramen sv. Vintíre s lécivou vodou a samozrejme náš penzion. Nedaleko se nachází i Sklála sv. Vintíre (Brezník), ke kterému je z Dobré Vody krásná procházka lesem.

Good Water is antique Sumava community. Her story reach until long past heathen time, however first verification news is located to 10. century, when here function hermit sv. Vintir. In Good Water live to 2. world war approximately 130 largely German vocal inhabitant in perhaps 25 outhouse. In period communistic totality was community part of military precinct, and thereby fall for public disable. Presently was majority construction quite unmade after rock 1989 with into community began slowly pay it back original life and at present come in handy to water one of tourist metric centner Bohemian Forest, above all ta her unique position, which offers fascinating view upwards Bohemian. In Good Water you can visit with church sv. Vintire, in which is adjustment gorgeous glass altar, Museum of Dr. Simon Adler, which prove by evidence life Jewish minority on Bohemian Forest, Well sv. Vintire with curative by water and indeed our boarding-house. Not far off with glory in also Rock of sv. Vintir (Breznik), whereto is from good waters beautiful walk through the forest.

 
Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq fgebzrz
[EN] Haqre gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.