Skip to Content

This cache has been archived.

junior69: Konec

More
<

U Vsech Svatych

A cache by junior69 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel a hrbitov U Vsech Svatych Chrám nazývaný „matka plzenských kostelu“ je symbolickým pocátkem plzenské historie. Puvodne býval farním kostelem osady Malice a Záhorí. Obe osady existovaly již pred rokem 1295, v dobe, kdy se vybíralo vhodné území pro nové mesto Plzen. První plzenští obcané chodili do kostela Všech Svatých na bohoslužby, krtili tady své deti a pochovávali své mrtvé. To vše do roku 1322, kdy funkci mestského kostela prevzal chrám sv. Bartolomeje. V osmdesátých letech 14. století prestal puvodní románský kostelík vyhovovat a došlo ke stavbe nového. Rychtárova soukromá kaple Bohatý velmož Jindrich ze Dvora si v roce 1382 zakoupil v Plzni funkci rychtáre. Aby presvedcil spoluobcany o své nove nabyté vážnosti, nechal si záhy po dostavení kostela Všech svatých k jeho severní strane pristavit výstavnou soukromou kapli. Její obkrocná klenba je v Cesku unikát a dá se srovnat pouze s predsíní Svatovítského chrámu od Petra Parlére v Praze. Jindrichovi ze Dvora patril také velký statek na Roudné. Husité a Mansfeld Jako nemý svedek plzeškých dejin utrpel kostel cetné rány. Když se na Plzen chystali husité, rozebrali obránci mesta cást této stavby na opevnení. Husité pod Všemi svatými v roce 1433 táborili, což jiste kostelu také príliš neprospelo. V dobe Jiríka z Podebrad dochází k obnove, která se však pro nedostatek financí vlekla dlouhou dobu. Presbytár byl zaklenut pocátkem 16. století vzácnou sítovou klenbou, lod až v roce 1590. Presbyterium ozdobily nástenné malby, na který se objevuje sv. Václav, Vojtech, Prokop, Lumila, Bartolomej a další, také nekteré výjevy ze Starého zákona. Z roku 1554 se dochovala zpráva o oddílu 2500 šancknechtu (ženistu), kterí rozvezli podstatnou cást návrší kolem kostela, odkud by neprátelé mohli pusobit škodu královskému mestu. Další pohroma prišla s generálem Mansfeldem roku 1618, kdy si vojáci z chrámu udelali ovcinec. V roce 1735 pristavel Jakub Auguston barokní predsín. V letech 1856, 1885 a 1913 byl kostel opravován, informace o tom prinášejí nápisy na stenách lodi, odkryté pocátkem 20. století. Naposledy došlo k velkému poškození pri bombardování Plzne roku 1944, kdy do presbytáre zalétla oknem cást zápalné pumy a znicila hlavní oltár. Památky Vybavení interiéru bylo velmi bohaté. Nejstarší památka – drevený reliéf Oplakávání Krista, z roku 1410 – 1420 je dnes uložený v Západoceském muzeu. Nahrazený byl pozdne gotickou drevenou soškou Madony. Rane barokní oltár zdobil až do náletu v roce 1944 obraz Všech Svatých z konce 17. století. Bocní oltáre pocházely ze zrušeného kostela sv. Rocha pod Saským mostem, na levé strane stála socha Immaculaty (vznášející se Panny Marie) a na pravé obraz Nejsvetejší trojice. V soucasnosti je kostel vybaven novogotickým oltárem. Ze starých dob se dochovalo brevno, na nemž se tycí velký kríž a skupina Kalvárie. Je na nem latinský nápis: "Jenž jsi za nás trpel, Ježíši Kriste, smiluj se nad námi." Katolický radikál Na stenách je možné videt cetné heraldické památky, napríklad znak Blovských z Palatinu. Ti se zapsali do dejin Plzne hlavne koncem 16. století, prostrednictvím M. Ondreje Blovského, který byl hlavním zastáncem radikálního smeru katolictví v mestské rade. Vysloužil si, že ho predstavitelé nekatolíku v Plzni i s celou radou pohnali pred vetší zemský soud, protože jim bránil v jejich právech meštanských. Dále byla mestská rada v žalobe obvinena, že dovoluje pohrbívání kata a mordýre v kostele, ale nekatolíky nesvolí pochovat ani na hrbitove. V té dobe byla plošná obžaloba konšelu královského mesta událost výjimecná a nebývalá, kterou musel rešit sám císar Rudolf II. Osud ctený z náhrobku Vzpomínku na pohnuté osudy lidí, které od nás delí neprekrocitelný most casu, vyvolávají náhrobky prisazené ke zdím lodi kostela: Vznešená a urozená panna „Beatrix de Buchet“, která zemrela v roce 1599 ve veku dvanácti let. Pred námi leží na podušce slicná dívka s dlouhými rozpuštenými vlasy, veneckem na hlave, v rukou držící ruženec. Prijela do Plzne s rodici ze západní Evropy jako doprovod Rudolfa II. Dnes její kosti spocívají daleko od domova v kostele Všech Svatých. Pískovcová deska z roku 1680 kryla hrob obetavého apatykáre Václava Jirího Lemona, mládence, co dlouho obetave pomáhal nemocným pri morové epidemii, až se sám nakazil a zemrel. Jeho náhrobek je zakoncen lebkou se zkríženými hnáty a optimistickým nápisem: "Dneska mne, zejtra tobe." Další náhrobek patrí urozené paní Ludmile Honové z Lövenbergu, zemrelé 28. listopadu 1713. Byla príslušnicí staré plzenské erbovní rodiny z Rooseweltovy ulice. Rekonstrukce V roce 1974 byl zahájen stavebne historický pruzkum stavby, ukoncený v roce 1979. Skupina nadšencu vedená ing. arch. A. Macháckem objevila puvodní románské kvádríky z nejstarší stavby. Koncem 80. let 20. století došlo k rozsáhlé rekonstrukci kostela. Strecha dostala novou krytinu, renesancní nástenné malby byly zrestaurovány. Díky elánu dobrovolných aktivistu se zacalo místo postupne kultivovat. Presto zustáváme „matce plzenských kostelu“ mnoho vecí dlužni. Napríklad opravu varhan a také úpravu zvonice ve veži, kde zatím mlcí unikátní puvodní zvon, ulitý práve pro kostel Všech svatých v 16. století. Doufejme, že nebude dlouho trvat, aby se znovu rozeznel nad Roudnou, tak jako kdysi. Významnou památkou je hrbitov u kostela Všech Svatých, založený nekdy v polovine 12. století. Puvodne sloužil obyvatelum obcí Malice a Záhorsko, jejichž historie sahá do dob pred založením Plzne. Obe vesnice ležely v blízkém okolí hrbitova. Po roce 1295 zde byli pohrbíváni i lidé z nove vzniklého mesta Plzne. Ve 14. století, kdy se zacalo pochovávat u sv. Bartolomeje na námestí, byli u Všech Svatých pohrbíváni spíše lidé z nižších sociálních vrstev. Pri morových epidemiích se ale vzalo hrbitovem znovu zavdek. V té dobe se objevují masové hroby vykopané v jeho prostorách. Místo posledního odpocinku na tomto míste nalezlo také mnoho vojáku z francouzského vojska, kterí se stali za svého pobytu v Plzni v roce 1742 obetmi požáru. O ctyricet let pozdeji zde nacházejí svuj poslední cíl vojáci ruští, procházející v té dobe Plzní. Mnoho z nich podlehlo následkum vycerpání, zranení, omrzlin a hlavne cholery (viz Hrbitov Všech Svatých - Strašidelné povesti). Krome jiného je tento hrbitov opredený tolika legendami a príbehy, jako málokteré místo v Plzni. Prenášíme se o pár století nazpet, za poustevníkem od Všech Svatých Jakubem Krocínem. Usadíme se v jeho vetché chatce u hrbitovní zdi a posloucháme vyprávení, kterak na jare léta páne 1644 nachytal pri krádeži sazenic zelí na hrbitove jednoho plzenského meštana a kterak byl tento konšelským soudem zbaven výsady meštanství a odsouzen k vystehování z Plzne. Necháme si ukázat hrob cizince z dalekých kraju, který pomáhal vycistit strán pod kostelem od jedovatých hadu, až na to doplatil životem a skonal v místech dnešní kaplicky. Jdeme-li po proudu casu, vidíme pekare, co odchází po svých z vlastního pohrbu, nevestu, kterou z domnelé smrti probudí okradac mrtvol a tím jí zachrání život, dívka o pulnoci utíká z márnice domu, štastní rodice vyprošují pro zlodeje milost. Na hrbitovní zdi se na nás šklebí bláznivá Bábina, která utopila v Mži díte pocaté s mansfeldským vojákem a potom se pomátla. Vidíme bledou dívku z Malé ulice, kterou táhne za ruku na hrbitov její dávno mrtvý milý, jehož si v zoufalství a stesku vymodlila. (Kde se asi inspiroval K.J.Erben?) Podle architektky Anny Hostickové lze tento hrbitov nazývat druhým plzenským Slavínem. Svého bývalého významu se totiž toto místo dockalo znovu v 19. století, zejména od osmdesátých let. Místo posledního odpocinku u Všech Svatých nalezl arcidekan plzenský F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni; T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzenskou knihovnu, dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci. Dále zde odpocívá A. Kludský ze známé cirkusové rodiny, reditel prumyslové školy a odborný spisovatel A. Majer, Ing. Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky, verejné osvetlení, dopravu, stavbu vývarovny pro chudé a další, nese po nem název nedaleký vrch Mikulka. Spatríme zde také (vlevo od hlavní brány) hrobku významné meštanské rodiny Rohrerovy, která se zasloužila o výsadbu verejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí, a další významné plzenské osobnosti. Od roku 1902 se definitivne prestalo s pohrbíváním v techto místech. V 60. letech se uvažovalo o parkové úprave areálu, zámer se však plne neuskutecnil. Pozdeji hrbitov pustl a stal se cílem vandalu. Teprve v roce 1974, zásluhou pár nezištných lidí z dobrovolného spolku aktivistu, kterí zde odvedli úctyhodný kus práce, se zacal opet probouzet do své bývalé podoby, vcetne kostela Všech Svatých. Zdroj informací: www.roudna.unas.cz Kostel je uzavreny a prohlednout si ho mužete jen o mších , které se konají ve vyznamné církevní svátky. Hrbitov je prístupný po domluve se správcem každou stredu od 16.30hod. Cache je pristupna z cesty vedoucí okolo hrbitova. Neobsahuje psací potreby.

Additional Hints (Decrypt)

qeranmav bgibe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.