Skip to Content

<

GPS cache

A cache by knezda & ALdenVM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ CZECH ]
Na uvedených souradnicích cache nehledejte! Na tech naleznete zastávku autobusu, která je nejvhodnejším výchozím bodem na ceste k cíli. Jak jiste všichni dobre víte, základem hry Geocaching je systém GPS vyvinutý armádou Spojených státu Amerických. Ale sáhnete si do svého svedomí a zamyslete se nad tím, co o satelitních systémech víte?

HISTORIE: Tvorba systému GPS (neboli Global Positioning Sytem) byla zahájena na pocátku 70. let minulého století podle požadavku americké armády. Puvodne byl sytém GPS urcen pro interní použití americké armády a po zklidnení celosvetové politické situace byl postupne v 90tých letech cástecne uvolnen pro verejnost. Zpocátku sloužil pouze ke geodetickým merením, avšak vyhodnocovaná data GPS byla z bezpecnostních duvodu k dispozici s týdenním zpoždením. K našemu štestí (myšleno tím štestí Geocacheru :-) byl tento sytém zprístupnen na pocátku století široké verejnosti.

JAK TO FUNGUJE? Mohlo by se zdát, že celý systém je postaven pouze na družicích. Zdání však klame! Systém GPS tvorí 3 základní segmenty: 1) Kosmický segment - Tvorí družice obíhají po obežné sráze ve výšce 20 200 Km nad zemským povrchem rychlostí 11 300 Km/h. Doba za kterou družice obehne Zemi ciní 11:58 hodin.Ve vývojovém stádiu tohoto systému meli družice životnost okolo 3 let a v soucasné dobe se družice dožívají až 10ti let. Zpocátku Zemi obíhalo 24 základních družic na 6 orbitálních drahách, v dnešní dobe je však pocet družic vyšší (díky družicím, které se ponechávají tzv. na dožití). Výbava každé družice ciní: prijímac pro pokyny, vysílac, signál pro uživatele, atomové hodiny,solární panely, procesory, navigacní prístroje, gyroskop (stabilizátor) , raketové motorky umožnující korekci dráhy. 2) Rídící segment - Hlavním úkolem rídícího podsystému je sledování družic na jednotlivých drahách, sledování a synchronizace palubních hodin na jednotlivých družicích. Tento segment je rozdelen do 3 cástí, které tvorí: - Hlavní rídící stanice, která se nalézá v operacním kosmickém centru na letecké základne Falkon Colorado Springs. - Monitorovací stanice jsou rozmísteny na 5 amerických základnách v celém svete vždy v blízkosti rovníku (Colorado Springs, Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Hawai ) . - Pozemní antény jsou umísteny na 3 monitorovacích stanicích (Ascension, Diego Garcia, Kwajalein ) . Úkolem pozemních antén je predávat efemeridy (dráhy družic) a parametry družic vypoctené v rídící stanice v Coloradu na všechny stanice, tyto zprávy se predávají nekolikrát za den. 3) Uživatelský segment - Zahrnuje všechny prijímace GPS od armády pres geodety až po geocachery.

A JAK SE GPS SIGNÁL DOSTANE DO VAŠÍ KRABICKY? Jednotlivé družice vysílají na zemský povrch signál na 2 nosných frekvencích: L1 - na frekvenci 1575,42 MHz o vlnové délce 19cm. L2 - na frekvenci 1227,60 MHz o vlnové délce 24cm 2 frekvence se používají proto, aby bylo možno eliminovat nejvetší zdroj chyb tzv. ionosférické zpoždení. Na techto frekvencích se vysílají i kódy, které slouží k urcení vzdálenosti (pseudovzdálenosti).Kódy C/A neboli (Clear Access) a P (Protected). Presnost urcení polohy závisí na schopnosti príjmu jednotlivých signálu a na množství prijímaných kanálu a je udávána faktorem PDOP ( Position Dilution Of Precision), ten je vyjádren císelnou hodnotou, která by pro nezkreslené urcení polohy mela být menší než 7 . Poloha prijímace se urcuje z protínání pseudodélek mezi prijímacem a jednotlivými družicemi. Klasické turistické GPS prijímace pracují s frekvencí L1 a kódem C/A na 12 kanálech.

KDE SE CACHE NACHÁZÍ? K tomu, aby jste cache našli, musíte nejprve vyrešit následující jednoduché úkoly:

1) V rámci souperení mezi USA a SSSR nezustávali Soveti pozadu a také vyvinuli svuj navigacní systém. Jak se nazývá? A = pocet písmen v jeho názvu.

2) Poloha urcená metodou GPS je uvádena v souradném systému WGS-84. Ve kterém roce vznikl tento souradný systém = BCDE.

3) Ted trochu poctu: Hodnota 0,11666666666 ve stupních udává hodnotu celého císla F v minutách.

4) Jak pozorne jste cetli výše uvedený text? V pocátku systému GPS obíhalo Zemi 24 družic. Kolik družic obíhalo na jedné orbitální dráze = G

5) Postavíme-li se s GPS prístrojem prímo na rovník, bude nám prístroj udávat zemepisnou šírku o hodnote celého císla H.
6) Ani Evropa nezaostává v konkurencním boji satelitních systému a chystá svuj vlastní. V mnohém se bude podobat soucasnému systému GPS. Tento systém ponese název po slavném stredovekém matematikovi a astronomovi, který se jmenoval…

7) Nyní se vrátíme k nosným frekvencím L1 a L2. Od souctu jejich vlnových délek (v cm) odectete soucet jednotlivých císlic techto dvou frekvencí. Výsledkem bude jednociferné císlo I.

8) Nyní se vratme k souradnému systému WGS-84: Zjistete, co zkratka WGS znamená a počet všech písmen v tomto názvu zmenšete o 14. Tím získáte hodnotu posledního písmene J.

Cache naleznete na souradnicích:
N 49° BI.(A*C*F*I)-(A*E*H)-113
E 016° (D*E*I)+B.(G*J*F*E)-(C*D*I)-8

Obsah cache pri založení: Walkman, myš k notebooku, procesor, mince, polodrahokamy, nášivka, 2 originál CD s hrami a jiné krásné veci :-)

[ ENGLISH ]
Don't find cache on place with these coordinate! Cache isn't there! To found this cache you must first solve next simple office! Text listed above includes totality information on system GPS. We arbitrated to no translate, because it was too complex. But it is not problem to found this cache.

WHERE IS THE CACHE? To found this cache you must first solve next simple office:
1) What name has Russian navigation system? A = number letters in his title.
2) Position intended by method GPS is featured in co - ordinate system WGS- 84. In which year arose this system of coordinates = BCDE.
3) Now a little numbers: Value 0,11666666666 in degrees sets appreciate whole numbers F in minutes.
4) In beginning of system GPS circulate around Earth 24 satellites on 6 orbital. How much satellites circulated on one's orbital course = G
5) If we will stand with GPS apparatus right on the equator, will to us apparatus set geographical latitude about to the value of whole numbers H.
6) Europe prepares own navigation system. How will it called?
7) Now return to bearing frequences L1 and L2. From sum their wavelengths (in cm) take off sum single digits these two frequence. Result will single number I.
8) What is the meaning of abbreviation WGS- 84? Number of all letters in this title make smaller about 14. It is value of letter J.

Cache you can find on coordinates:
N 49° BI.(A*C*F*I)-(A*E*H)-113
E 016° (D*E*I)+B.(G*J*F*E)-(C*D*I)-8

Click to verify coordinates

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] An fgenar i xnzraar mvqpr cbq wrwvz arwilffvz zvfgrz
[ENG] Ba gur fvgr va fgbar jnyy haqre gur uvturfg cneg bs jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,117 Logged Visits

Found it 1,066     Didn't find it 8     Write note 24     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 12     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 35 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.