Skip to Content

<

Korupsøgård runddysse [GCC]

A cache by nr65dk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/21/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sandflugtskommissær Martens lysthave
en tur på små 1½ km i altKoordinatet er parkeringspladsen 

I plantagen øst for den tidligere og nu drænede Korup Sø - og lige vest for Tirstrup Lufthavn - ligger en idyllisk og velbevaret runddysse. Den blev rejst for henved 5.400 år siden af de første bønder fra bondestenalderens såkaldte Tragtbægerkultur som gravsted for stammesamfundets ledende slægter. Den er  sikkert senere genanvendt adskillige gange som det sædvanligvis er tilfældet med stenalderens storstensgrave. Dyssen er dog aldrig undersøgt gennem arkæologiske udgravninger, og man kender heller ikke til fund fra den.

Læs mere om runddyssen her

Skoven, som prægede Danmark gennem oldtiden, var i 1700-tallet næsten forsvundet på grund af intensiv udnyttelse, og sandflugten satte derfor for alvor ind og lagde store dele af landet øde. Det er baggrunden for, at den nuværende Tåstrup Fællesskov blev anlagt i begyndelse af forrige århundrede, og vi kan med rette formode, at der under sandet fra sandflugten skjuler sig adskillige overordentligt velbevarede oldtidsanlæg. Det har f.eks. vist sig på adskillige  bopladsudgravninger i tilsvarende sandflugtsområder på Norddjursland, som Djurslands Museum har gennemført i de seneste årtier.
I skoven omkring den flotte runddysse ligger adskillige mærkelige stensætninger . De blev bygget omkring 1835 som lystanlæg i den nyligt etablerede skov af sandflugtskommissær Martens. Det var hans ide at forevise stedet for kongen, men det lykkedes vistnok aldrig. De mange stensætninger voksede efterhånden til, men takket være en stor indsats af lokale kræfter er flere nu igen frilagt. Med stensætningerne opnåede Martens dog at sætte sig spor, som kan ses den dag i dag, og som nu er en sjov del af områdets kulturhistorie.

Opgave se Aditional Waypoint
gulsti fra P. koordinatet følges gul rute (pælene forsvinder, men den sidste ser sådan ud)gulstisidste
Holdt til højre rundt om gården - det giver en chance for at følge pælene

Kilde: Fortidsmindeguide.dk


Koordinates above are the parking place

In the plantation east of the earlier and now drained  Korup lake - and right west of Tirstrup Lufthavn - an idyllic and well preserved dolmen lies.
It was put up for nearly 5.400 years ago by the first farmers from the farmer Stone Age's so-called tragtbaegerkultur as burial place for the tribal society's leading generations.  It's probably later reused quite a few times, this is usually the case with the Stone Age's dolme graves.
The dolmen is however never examined through archaeological excavations, and there are no known founds from it
The forest, covering Denmark through the antiquity, had in the 18th century almost disappeared because of intensive exploitation, and therefore sand drift began seriously  and devastated large parts of the country.  It's the background for the present Tåstrup Fællesskov (communityforrest) being plantet in beginning of previous century, and we can rightly suppose, that there under the sand from the sand drift hide quite a few extraordinarily well preserved antiquity installations.
That has appeared for example at quite a few settlement excavations in corresponding sand drift areas on Norddjursland, Djurslands Museum has completed in the last decades.
In the forest round the beautiful dolme, quite a few strange stonesettings lie.  They were built about 1835 as park in the recently established forest of sand drift commissioner Martens.
It was his idea to show the place for the king, but that was a success he never acomblised. The  many stone circles gradually grew to, but thanks to a big effort by local strength more are now again uncovered.

Task see Aditional Waypoint

Additional Hints (Decrypt)

[dk] gv zrgre sen vasbgniyr
[eng] gra zrgref sebz vasbobneq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

174 Logged Visits

Found it 130     Didn't find it 18     Write note 6     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.