Skip to content

Psi kostel/Dog Church EarthCache

This cache has been archived.

GOGO CZ: Díky nové informaci obdržené od geoawareCZ o potřebě unikátnosti zeměkeší jsem se rozhodl tuto archivovat.

More
Hidden : 02/06/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Výchozí souřadnice vás přivedou do Kumerského pohoří, jehož nejsevernější část se nazývá Hradčanské stěny.


Geologický podklad Hradčanských stěn tvoří svrchnokřídové kvádrové pískovce středního turonu.

V pískovci svrchní části jizerského souvrství v západní části Hradčanských stěn bývají vyvinuty místně omezené vápnité polohy s rekrystalovaným kalcitovým tmelem.
Vyvětráváním méně odolné vrstvy pískovce, ležící mezi dvěma takovými silně kalcitickými vrstvamy růžově zbarveného pískovce vznikl i Psí kostel, často nazývaný také jako Husův či německy Hundskirche.

Psí kostel je vlastně skalní převis tvořící přirozené přístřeší. Většina skalních převisů vzniká ve snáze rozrušitelných sedimentech, v tomto případě v pískovcích. Důležitým činitelem degradace pískovce je kapilární vlhkost vzlínající na úpatí skal ve spojení s mrazovým zvětráváním, které urychluje mechanický rozpad.
Jakmile se vytvoří malý výklenek, vzlínání vlhkosti ještě vzroste a uplatňuje se i vliv řas, lišejníků a mechorostů rozrušujících horninu mechanicky i chemicky.

Psí kostel je podzemní prostor vzniklý umělým rozšířením původních převisů patrně někdy ve středověku. Jde tedy o něco mezi převisem a jeskyní.
Spodní souvrství bylo vyvinuto jako typický kvádrový pískovec s křemitým tmelem (pískovec se třemi na sebe kolmými systémy ploch odlučnosti, takže se rozpadá či vylamuje pouze v kvádrech).
Svrchní souvrství je podobné spodnímu kvádru, avšak často je zde obsažena vápenitá konkrece, takže se snáze vydroluje.

Rozměry jeskyně jsou zhruba 7x9x5 metrů s výškou někdy až 2,5 metru. Krajní body převisu jsou od sebe vzdáleny 35m a celková délka chodeb je 80 metrů. Jeskyně má několik vstupních otvorů. Uvnitř můžeme zahlédnout několik pískovcových sloupů ve tvaru přesýpacích hodin, které se nacházejí ve spodní části. Zde je viditelný přechod mezi spodním červeným písčitým vápencem a svrchním nažloutlým vápnitým pískovcem.

Podobným způsobem zvětrávání vznikla i cca 200 m vzdálená Skalní brána, která se se svou velikostí otvoru 4x4xm řadí k největším na našem území.
Přístup k Psímu kostelu je možný po zelené turistické značce - cca 4,5 km od Provodína či 3,5 km od Hradčan.
Zdroj: Geologické zajímavosti České republiky - Motyčková Hana; Motyčková Šírová Kamila; Motyčka Vladimír; Šír Jiří, internet, Wikipedia

Pro uznání logu musíte zodpovědět následující otázky a odpovědi zaslat emailem skrze můj profil gogo CZ.

a) Kolika otvory (skalními okny) lze vstoupit do Psího kostela?
b) Jakým geografickým směrem byste se vydali, pokud byste z Psího kostela vyšli (vylezli) tím největším otvorem (skalním oknem)?
c) Pomocí GPS zjistěte nadmořskou výšku u vstupu do Psího kostela.
d) K logu můžete přiložit vaše foto s GPS u Psího kostela - tento úkol je dobrovolný.

Logovat můžete bez mého potvrzení. Bude-li s Vašimi odpověďmi něco v nepořádku, ozvu se. Dodržujte prosím pořadí, nejdříve odpovědi, potom log. Logy bez předchozího zaslaní odpovědí budou smazány.


To claim this cache you must fulfill following tasks and send answers to my profile gogo CZ.


a) How many holes (rock windows) you can use like an entrance to the Dog Church?
b) Which cardinal direction you will go when you are passing through the biggest hole (rock window) from the Dog Church?
c) Use your GPS to measure the altitude near the Dog Church.
d) You can attach a photo with GPS and the Dog Church.

You can log the cache without my confirmation but you should send me answers before the logging. If there is anything wrong with your answers I will let you know. Logs without sending answers will be deleted.

You can also visit our another Earthcaches HERE.


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)