Skip to content

Seismologicka stanice Ostrava Traditional Geocache

Hidden : 11/09/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(Ne)náročná keš, která Vás zavede na místo kde je umístěna Seismologická stanice Ostrava / Krásné Pole.


Seismologická stanice Ostrava / Krásné Pole (OKC)

Tato keš Vás přivede na místo kde se nachází zajímavé měřicí zařízení. Samotné měřící zařízení sice bohužel neuvidíte, protože je schováno v podzemní štole, ale jeho výsledek je možno si prohlédnout zde přes odkaz uvedený v listingu. Nachází se tady seismologická stanice Ostrava / Krásné Pole.

Seismologická stanice Ostrava / Krásné Pole (OKC) je součástí České regionální seismické sítě, která v nepřetržitém provozu sleduje seismickou aktivitu na území České Republiky. Stanice byla založena v roce 1983 a je provozována společně Vysokou školou báňskou - Technickou Univerzitou Ostrava a Ústavem geoniky AV ČR na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě. Nachází se v mělké štole nedaleko hvězdárny. Stanice je vybavena třísložkovými krátkoperiodickými přístroji, vhodnými hlavně pro registraci blízkých indukovaných seismických jevů ve Slezské pánvi, a širokopásmovým seismometrem pro registraci vzdálenějších zemětřesení. V r. 2003 byla Geofyzikálním ústavem na stanici instalována moderní digitální registrace EarthData + SeisComP.
(převzato z http://www.ig.cas.cz/cz/struktura/observatore/ceska-regionalni-seismicka-sit/okc/)

Seizmologická stanice Ostrava / Krásné Pole (OKC)
Seizmologická stanice Ostrava / Krásné Pole (OKC)


Digitální data ze stanice jsou přenášena v reálném čase do Geofyzikálního ústavu. Data jsou on-line a je možno si je prohlédnout na stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR: Denní seismogram OKC

Zemětřesení na Ostravsku

Ostravsko nemá příliš příhodné geologické podmínky pro zemětřesení. Tedy alespoň pro to klasické, vyvolané pohybem zemské kůry. O to více se tady ale daří jinému typu zemětřesení - důlním otřesům vznikajícím v důsledku těžby černého uhlí. Tyto seismické otřesy k těžbě uhlí neodmyslitelně patří. Vznikají uvolněním energie v masivu horniny. Při dobývání uhlí se mění struktura horninového masivu, a vznikají tak prázdné podzemní prostory. Hornina se dobýváním zatěžuje, vytváří se v ní napětí a hromadí energie, která se v určité chvíli může uvolnit. To, že jsou zde (a hlavně pak na Karvinsku) důlní otřesy časté netřeba ani připomínat. Je to zřejmé i z následující mapky četností zemětřesení a důlních otřesů v ČR.

Zemětřesení v ČR
Mapa ohnisek zemětřesení (červená kolečka) a důlních otřesů (modrá kolečka)

O keši
Keš není umístěna přímo u štoly, ale kousek vedle. Pro její nalezení není nutno cokoli přehrabávat ani otevírat (rozhodně ne štolu :-)).

10.3.2015: Zdá se že keš je trochu cestovní. Již několikrát opustila se i se svým ochranným objektem původní úložiště a vždy se posunula cca 5-7 metrů JZ směrem. Protože ji tam nikdo neubližuje, tak ji tam nechávám. A taky proto, že nové uložení je docela humorné. Souřadnice prozatím neměním, signál tady dost lítá, tak stejně se podle nich moc hledat nedá :-).

5.4.2018: Nové uložení keše. Změna souřadnic.

25.4.2021 Nové uložení keše. Změna souřadnic.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq iýieápraýz xberarz fgebzh. / Haqre gur hcebbgrq ebbg bs gur gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)