Skip to Content

<

Milostin - nadrazi

A cache by sbechyns Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je věnována obci Milostín a jejímu dnes již bohužel chátrajícímu vlakovému nádraží.


Pověsti


 Obec Milostín leží asi 13 km severozápadně od města Rakovník, na pohraniční čáře krajů Středočeského a Ústeckého. První zmínky o obci sahají do 12. století díky stavbě hradu Křivoklát. Podle pověstí na pozemku zvaném "Na rovinách" stál v dobách pohanských hrad, který založil Milosta a dle něj pak nazvané podhradí - osada Milostín. Jiná pověst praví, že v místě obce bylo velké stromořadí vrb a olší, které dávaly „milý stín“, od toho pak odvozen název obce Milostín. 

Historie


Obecní kronika je nepřetržitě vedena od roku 1836 a zaznamenává, že zde žije v tomto roce 190 obyvatel. Rychlý rozmach obce je patrný od roku 1900. V obci byl založen Sokol a svépomocí postavena Sokolovna, rozvíjela se činnost Hasičského sboru, k obci byla přivedena tzv. "Buštěhradská dráha" a připojena osada Povlčín. Uprostřed obce stál kostel, jenž bohužel vyhořel. Po druhé světové válce je vybudována kanalizace, vodní nádrž, asfaltové silnice, obnoveno hřiště na kopanou, je zde škola i školka. Zemědělství se zde specializuje na pěstování chmele a pro jeho potřeby jsou tu sušičky i česačky chmele. Na nový vodovod, který je zásobovaný prameny z Povlčína jsou napojeny i obce Svojetín a Janov.Obec dnes


 Dnes žije v obci Milostín včetně osady Povlčín 258 obyvatel. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 m. n. m. a katastrální výměra činí 718 ha. Chlubí se krásnými opukovými domy. Pomník amerického letce má připomínat záchranu pilota armády Spojených států českými vlastenci.

 Nádraží


Nádraží v Milostíně leží na trase Lužná – Chomutov. Bohužel již několik let je bez výpravčích a tak pouze chátrá. Kdysi slavná Buštěhradská dráha spojovala Krušné hory a Prahu. Největší délky dosáhla v roce 1891 s 465 km, kdy byla napojena na saskou železniční síť v Reitzenhainu. 1 ledna 1923 byla zákonem zestátněna a stala se součástí ČSD. Nyní je železniční stanice Milostín součástí tratě číslo 124 a je ve vlastnictví státu. V nedávné době došlo také k redukci kolejí z celkového počtu 4 pouze na jedinou.Hearsay


Milostín village is located about 13 km northwest of Rakovník, on the border line of the Central and the Usti region. The first mention of the village dates back to the 12th century due to the construction of the castle Křivoklát. According to rumors on the site called "The planes " stood in pagan times, the castle, which was founded by his grace, and then called podhradí - Milostín settlement . Another legend says that the municipality has a large alley of willows and alders , which gave a " nice shadow", from which it derives the name of the village Milostín.

History


Municipal Chronicle is continuously conducted since 1836 and a record that lives in the year 190 inhabitants . The rapid growth of the village is evident since 1900. Sokolovna was founded, developed the activities of the fire brigade, to the village was brought the " Buštěhradská track" and attached settlement Povlčín. In the middle of the village stood the church, which unfortunately burned down. After World War II is built sewers , water tank, asphalt roads, restored football field , there is a school and kindergarten. Agriculture here is specialized in the cultivation of hops and their needs are the dryer and hop pickers. The new water supply, which is fed by springs from Povlčín are connected municipalities Svojetín and Genoa.

The village today


Today there live in the village Milostín including settlements Povlčín 258 inhabitants. The village is situated at an altitude of 386 meters above sea level and land area is 718 ha. There is American Flyer Monument to commemorate the rescue of the pilot of United States Army by Czech patriots.

Station


Station Milostín lies on the route Lužná - Chomutov. Unfortunately for several years without dispatchers so only deteriorating. Once famous Buštěhradská path connecting the Ore Mountains and Prague. The greatest length reached in 1891 with 465 km, which was connected to the railway network in the Saxon Reitzenhain. January 1, 1923 the law was nationalized and became part of the CSD. Now the railway station Milostín part of the route number 124 and is owned by the state. In recent times there has also been a reduction of the total number of tracks 4 only one .

Additional Hints (Decrypt)

[Od zavor uz jen kousek]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

464 Logged Visits

Found it 450     Didn't find it 5     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 42 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.